Do góry

50 pensów z wizerunkiem króla Karola III

Zgodnie z brytyjską tradycją wizerunek króla Karola będzie na monetach zwrócony w stronę odwrotną niż jego poprzednika, w tym wypadku poprzedniczki królowej Elżbiety II. Inaczej też niż nieżyjąca już monarchini, Karol będzie widniał na monetach bez korony. Pierwszą monetą z wizerunkiem króla będzie 50 pensów. Ten sam portret ma też zostać wykorzystany na monecie kolekcjonerskiej o wartości 5 funtów. Monety z pamiątkowej serii można będzie nabyć już w październiku.

Autorem monety z wizerunkiem króla Karola III jest rzeźbiarz Martin Jennings. Na jej rewersie znajduje się łacińska inskrypcja “:: CHARLES III :: D :: G :: REX :: F :: D :: 5 POUNDS :: 2022”. W polskim tłumaczeniu oznacza to; “Król Karol III, z Bożej łaski, obrońca wiary”.

Obecnie w obiegu znajduje się ok. 29 miliardów monet z wizerunkiem nieżyjącej już królowej Elżbiety II. Po wstąpieniu na tron króla Karola III, monety będą stopniowo zastępowane tymi z jego wizerunkiem. Królowa Elżbieta II pojawi się na pamiątkowych, kolekcjonerskich monetach o wartość 5 funtów. Według projektu na rewersie monety znajdą się dwa portrety królowej - jeden z młodości, drugi z ostatnich lat jej życia. Inna wersja monety pamiątkowej będzie zawierała tylko jeden wizerunek Elżbiety, tradycyjnie skierowany w prawo.

Komentarze