Do góry

Wielka Brytania podzielona jest na cztery państwa: Anglię, Walię, Szkocję i Irlandię Północną. System edukacyjny w tych państwach różni się od siebie, różnice jednak są niewielkie.

Wszystkie przepisy dotyczące oświaty w Wielkiej Brytanii tworzone są przez rząd centralny Wielkiej Brytanii, a odpowiedzialność za ich stosowanie i sposób interpretacji pozostawiony jest lokalnym władzom LEA – Local Education Authorities, Scottish Local Authorities w Szkocji lub w przypadku Irlandii Północnej pięciu zarządom do spraw edukacji i bibliotek ELB – Education and Library Boards. LEA oraz ELB przekazują odpowiedzialność dalej do szkół, kościołów, poszczególnych placówek a te przekazują ją nauczycielom.

Szkolnictwo w Wielkiej Brytanii dzieli się na cztery etapy:

  1. Primary School - szkoła podstawowa
  2. Secondary school - szkoła średnia
  3. Further education - szkoła policealna
  4. Higher education - szkoła wyższa

Etapy kształcenia obowiązkowego są dwa:

Obowiązek szkolny trwa zatem 11 lat. W Anglii i Walii dzieci powinny rozpocząć edukację w pierwszym semestrze przypadającym po ich 5 urodzinach, czyli 31 sierpnia, 31 grudnia lub 31 marca. W Szkocji natomiast dzieci, które do dnia pierwszego marca danego roku ukończyły 4 lata powinny podjąć naukę w danym roku w sierpniu. W całej Wielkiej Brytanii dzieci muszą pozostać w szkole do ostatniego piątku czerwca w roku, w którym kończą 16 lat.

Większość uczniów kończy szkołę podstawową w wieku 11 lat i podejmuje naukę w szkole średniej. Zazwyczaj szkoły nie wymagają zdawania egzaminów wstępnych.

System edukacji w Wielkiej Brytanii składa się z czterech poziomów (tzw. Key Stages, Level), które każdy uczeń musi osiągnąć.

Uczniowie są oceniani na końcu każdego poziomu w formie testu (National Curriculum tests, w Szkocji nazywany National Assessment).

Egzaminy

Organizacja roku szkolnego w Szkocji

Szkoły są czynne 190 dni w roku. Cały rok szkolny podzielony jest na 3 części. Nauka rozpoczyna się w drugiej połowie sierpnia i trwa do końca czerwca (czasami zahacza nawet o lipiec).

Dodatkowo jest kilka dni wolnych w ciągu roku szkolnego ustanowionych przez rząd np. bank holiday.

W każdym rejonie jest inaczej, często też szkoły w jednym rejonie mają różnie ustalone dni wolne, dlatego też warto zapytać bezpośrednio w interesującej nas szkole.

Zajęcia trwają przeważnie od 8.50 - 9 rano do 3 - 3.15 popołudniu, w piątki natomiast do 12.20 bądz 12.30, jednak w każdej szkole wygląda to inaczej. Dzieci w szkole podstawowej mają 25-godzinny tydzień, w średniej 27.5.

Maksymalna ilość dzieci w klasach 1-2 szkoły podstawowej to 25, natomiast w klasach wyższych 33. W szkole średniej maksymalna ilość dzieci w klasie niższej to 30, w klasie wyższej 25.

Program nauczania w szkole podstawowej podzielony jest na bloki tematyczne: język, matematyka. wiedza o środowisku, przygotowanie do życia w społeczeństwie, religia i etyka, edukacja zdrowotna. Nie ma podziału na 45 minutowe lekcje jak szkole średniej.

W szkole średniej pierwsze dwa lata to nauczanie ogólne, następne dwa to nauczanie zawodowe.

Dień w szkole podstawowej

Dzień w szkole podstawowej podzielony jest na 3 części oddzielone przerwami. Pierwsza przerwa około godziny 10.30 jest na przekąski i trwa 15 minut. Druga przerwa w południe to lunch time - przerwa obiadowa, która trwa ponad godzinę dla dzieci młodszych i 45 minut dla starszych. 'Lunch' dzieci przynoszą swój bądź wykupują w szkole. Za pisemną zgodą rodziców starsze dzieci w trakcie tej przerwy mogą wyjść poza teren szkoły bądź iść na obiad do domu.Najmłodsze dzieci w klasach 1-2 mają dodatkową, krótką przerwę 15 minutową około 2.30.

Dzień w szkole średniej

W szkole średniej dzień podzielony jest na lekcje 40 bądź 45 minutowe oddzielone krótkimi przerwami. W południe jest godzinna przerwa na lunch. W tym czasie uczniowie mogą wyjść poza teren szkoły.

Jak zapisać dziecko do szkoły podstawowej?

Przede wszystkim należy sprawdzić, która ze szkół obejmuje swoim zasięgiem Twój adres zamieszkania (catchment). Dzieci mieszkające w rejonie danej szkoły mają pierwszeństwo przyjęcia. Z niezbędnymi dokumentami wystarczy się udać do sekretariatu szkoły ( Office, Administrator) i wypełnić formularz.

Niezbędne dokumenty?

Przy wypełnianiu formularza ogólnego, poproszony zostaniesz o wypełnienie karty zdrowia dziecka. Niezbędne jest zapoznanie się ze słownictwem medycznym, szczególnie w przypadku, gdy dziecko cierpi na jakieś choroby przewlekłe i wymaga codziennych zabiegów medycznych bądź podania leków. Konieczne będzie pozostawienie w szkole lekarstw z wyszczególnioną porą i dawką jaką dziecko przyjmuje, oraz wypełnienie zgody na podanie ich przez pracowników szkoły. W przypadku poważnych, zagrażających życiu problemów zdrowotnych zaleca się uprzednie pójście do lekarza prowadzącego i uzyskanie szczegółowych informacji w wersji angielskiej.

Lubię to  Śledź 3

Komentarze 3

fate
40
fate 40
#113.07.2008, 10:44

mam pytanko
co tutaj jest odpowiednikiem zdanej matury w w polsce GCEA-level ?
dz

Scott_David
4 603
Scott_David 4 603
#208.07.2009, 18:59

nie ma czegos takiego...

ilonek26
3
#302.05.2012, 09:03

czy akt urodzenia musi być przetłumaczony z j. polskiego ?