Do góry

Nowa notka o powrocie do pracy po chorobie

Od 6 kwietnia wydawane będzie nowe zaświadczenie zdrowotne o możliwości powrotu do pracy po długiej chorobie. Ze wsparciem pracodawcy zaświadczenie pomoże osobom chorym powrócić do pracy szybciej, ponieważ zapewnia więcej informacji na temat efektów choroby czy kontuzji.

Z badań wynika, że długie terminy poza pracą prowadzą do pogorszenia zdrowia, tymczasem praca może się okazać dobrą dla fizycznego i psychicznego stanu pacjenta. Im dłuższa jest przerwa w pracy, tym mniejsze szanse na powrót. Praca może być pomocna w procesie powrotu do zdrowia. Nowe zaświadczenie ma być ułatwieniem zarówno dla pracodawcy, który nie straci wykwalifikowanego pracownika, jak i dla pracownika, który wróci szybciej do pracy.

Nowe zaświadczenie nazywać się będzie Statement of Fitness for Work i stosowane będzie w Anglii, Szkocji i Walii. Zawierać będzie więcej informacji niż obecnie wydawany dokument.

Między innymi opinię lekarza w postaci notki "not fit for work" (nie może podjąć pracy) lub "may be fit for work" (może być zdolny do pracy) oraz poradę dla pracodawcy, jak dokonać prostych zmian w pracy, aby osoba mogła szybciej powrócić do wykonywania obowiązków.

Zobacz wzór formularza (1 strona PDF, 76kb, en)

Komentarze