Do góry

Odsłonięcie tablic poświęconych Polskim Wojskom Lądowym

6 czerwca w Ogrodzie Pamięci obok Pomnika Lotników Polskich w Hillingdon odbyła się ceremonia odsłonięcia tablic pamiątkowych poświęconych Polskim Wojskom Lądowym. Na jednej tablicy jest napis po polsku, na drugiej w wersji angielskiej.

Odsłonięcie tablic poświęconych Polskim Wojskom Lądowym. Fot. Ambasada RP w Londynie

Tablice opowiadają o losach Polskich Wojsk Lądowych po inwazji Niemiec i Związku Sowieckiego na Polskę, w tym m.in. o deportacjach Polaków w głąb Związku Sowieckiego, zbrodni katyńskiej, zdobyciu wzgórza Monte Cassino przez 2. Korpus Polski, roli 1. Dywizji Pancernej w kampanii normandzkiej, udziale 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej w operacji „Market Garden” i walce Armii Krajowej w Powstaniu Warszawskim.

Odsłonięcie tablic poświęconych Polskim Wojskom Lądowym. Fot. Ambasada RP w Londynie

Wraz ze stojącymi już w Ogrodzie Pamięci tablicami pamiątkowymi poświęconymi Polskim Siłom Powietrznym i Polskiej Marynarce Wojennej będą one tworzyć komplet tablic poświęconych Polskim Siłom Zbrojnym.

Hillingdon pamięta o Polakach

Tablice zostały zaprojektowane i ufundowane przez radę gminy Hillingdon we współpracy z Komitetem Opieki nad Pomnikiem Polskich Lotników i Ambasadą RP w Londynie.

Odsłonięcia dokonali ambasador RP w Londynie Arkady Rzegocki i radny samorządu gminy Hillingdon sir Ray Puddifoot w obecności m.in. burmistrza Hillingdon Roy’a Chamdala, radnych samorządu Hillingdon Allana Kauffmana, Steve’a Tuckwella i Vanessy Hurhangee oraz prezesa Komitetu Opieki nad Pomnikiem Polskich Lotników Richarda Kornickiego i prezesa Związku Lotników Polskich Artura Bildziuka. W uroczystości wzięła też udział Barbara Orłowska z Fundacji Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii.

Odsłonięcie tablic poprzedziło złożenie wieńców pod Pomnikiem Lotników Polskich przez ambasadora, burmistrza Hillingdon, radnych samorządu Hillingdon oraz prezesów Komitetu Opieki nad Pomnikiem Polskich Lotników i Związku Lotników Polskich.

Odsłonięcie tablic poświęconych Polskim Wojskom Lądowym. Fot. Ambasada RP w Londynie

Komentarze 1