Do góry

Polacy żyją krócej niż obywatele innych państw UE

Oczekiwana długość życia Brytyjczyków po sześćdziesiątce stale się zwiększa. W 1951 r. jedynie osoby w wieku 60 lat miały jeszcze perspektywę przeżycia kolejnych 15 lat, a w latach 90. XX w. tak było w przypadku sześćdziesięciopięciolatków. Po upływie ćwierć wieku długość życia wydłużyła się do tego stopnia, że teraz 15 lat mogą jeszcze przeżyć emeryci w wieku 70 lat.

Demografowie przewidują, że tendencja ta nadal może się utrzymywać, ale raczej już nie w takim tempie. Kolejne przesunięcie tego progu może nastąpić około 2060 r., kiedy przeciętny Brytyjczyk w wieku 75 lat będzie miał szansę żyć jeszcze 15 lat. Oznaczałoby to, że przeciętna długość życia w Wielkiej Brytanii wydłuży się do 90 lat.

Polacy żyją krócej niż Brytyjczycy. Z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego–PZH w Warszawie wynika, że przeciętna długość życia mężczyzn w naszym kraju wydłużyła się do 74 lat, a kobiet do ponad 83 lat. Polacy żyją zatem o 4 lata krócej, a Polki o 3 lata krócej niż mężczyźni i kobiety w 15 najbogatszych krajach Unii Europejskiej.