Do góry

Rozwód w Polsce: jak zmienić wyrok wydany przez sąd

Wyrok rozwodowy może być wydany przez sąd w Polsce pomimo nieobecności jednej ze stron na rozprawie. Sąd nie będzie doręczał go z urzędu. Każda ze stron ma prawo w terminie 7 dni od ogłoszenia wyroku złożyć wniosek o jego doręczenie wraz z uzasadnieniem, co otwiera możliwość wniesienia apelacji. Apelację należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem.

Co można zrobić, jeśli strona nie zgadza się z prawomocnym wyrokiem?

Jeżeli strona niezadowolona z wyroku przegapiła termin na wniesienie apelacji, wyrok się uprawomocni. Oznacza to, że rozstrzygnięcie w nim zawarte jest ostateczne. Oprócz kwestii zw. z samym rozwodem sąd orzeka również w tym postępowaniu o władzy rodzicielskiej, alimentach i kontaktach zw. z małoletnimi dziećmi małżonków.

Istnieją jednak pewne rozwiązania prawne, które pozwalają na zmianę wyroku rozwodowego. Jeżeli jedna ze stron na skutek naruszenia przepisów prawa była pozbawiona możności działania, może wnieść tzw. skargę o wznowienie postępowania w sprawie o rozwód. Będzie to znajdowało zastosowanie, jeśli np. osoba inicjująca postępowanie zataiła adres strony pozwanej, w związku z czym nie dochodziła do niej korespondencja i osoba ta w ogóle nie wiedziała o toczącym się postępowaniu sądowym.

Skargę o wznowienie wnosi się w terminie trzymiesięcznym, termin ten liczy się od dnia, w którym strona dowiedziała się o wyroku, jednak nie później niż w terminie 10 lat od jego uprawomocnienia. Warto rozważyć skorzystanie z pomocy adwokata, który złoży odpowiednie wnioski w sądzie.

Wyrok a dobro dziecka

Wyrok rozwodowy będzie można również zmienić, kiedy takiej zmiany będzie wymagało dobro dziecka. Zmiana nie będzie jednak dotyczyła kwestii winy za rozpad małżeństwa, ale może dotyczyć kwestii związanej z władzą rodzicielską, kontaktami i alimentami. Jeśli np. rodzic, przy którym zostało ustalone miejsce zamieszkania dziecka, nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, zaniedbuje dziecko, można wnosić o ograniczenie mu władzy rodzicielskiej (lub o jej pozbawienie) i zmianę miejsca zamieszkania dziecka. Podobnie, jeśli kontakty z dzieckiem były uregulowane np. w obecności matki (z uwagi na fakt, że w czasie ich ustalania dziecko było małe), można wnosić o zmianę wyroku rozwodowego i ustalenie tych kontaktów w szerszym zakresie lub bez obecności matki.

Podwyższenie alimentów

Oczywiste jest, że koszty utrzymania dziecka rosną wraz z wiekiem. Jeśli sąd orzekający rozwód ustala alimenty na 2-letnie dziecko, to po upływie kilku lat mogą one być niewystarczające dla zaspokojenia jego potrzeb. Żeby uzyskać podwyższenie alimentów, należy wnieść odpowiedni pozew. Nie trzeba czekać do zapadnięcia wyroku, aby móc otrzymywać wyższe alimenty. Adwokat działający w sprawie z pewnością poinformuje o możliwości uzyskania wyższych alimentów już w trakcie postępowania sądowego, dzięki złożeniu wniosku o jego zabezpieczenie.

Na skutek zmiany okoliczności może również być uzasadnione powództwo o obniżenie alimentów, np. w sytuacji, kiedy zobowiązany do ich zapłaty straci pracę bez własnej winy lub ciężko zachoruje.

Każda sprawa sądowa wiąże się ze sformalizowanym postępowaniem i koniecznością przedstawienia odpowiednich dowodów. Na szczęście osoby mieszkające za granicą mogą korzystać z pomocy adwokata, dzięki któremu unikną konieczności przyjazdów na rozprawy do Polski i który zadba o prawidłowy przebieg postępowania.

Czytaj na Emito.net

Jak wygląda rozprawa rozwodowa przed sądem w Polsce

Jak przeprowadzić rozwód w Polsce mieszkając w UK

Jak podzielić majątek po rozwodzie w Polsce

Co zrobić, kiedy rodzic porywa dziecko do Polski

Czy trzeba stawiać się na rozprawie przed sądem w Polsce?


O autorce

Katarzyna Zagata – adwokat, specjalizuje się w prowadzeniu spraw Polaków mieszkających za granicą przed sądami w Polsce, udziela również porad prawnych on-line za pośrednictwem serwisu www.kancelaria.zagata.pl. Pomaga w uzyskiwaniu odszkodowań na drodze sądowej, ale również obsłudze biznesu, prawie rodzinnym, spadkowym i pracy.

Komentarze 10

Profil nieaktywny
bejsbook
#124.11.2020, 10:43

Czy jesteś przygotowany na to jak może wyglądać twoje małżeństwo i rozwód z kobietą? Czy wiesz o tym, że kobiety są motywowane do tego, by brać rozwody, ponieważ zazwyczaj to one na nich korzystają i to mężczyźni budują swoje kobiety, gdy na odwrót to rzadkość? Znasz pojęcie divorce rape? Wiesz, że sądy rodzinne są sfeminizowane i stronnicze, ponieważ kobiety są specjalistkami w szczegółowym obwinianiu innych? Wiesz, że wina kobiet zasądzana jest tylko w 3% przypadków spraw rozwodowych i wcale to nie oznacza, że kobiety są tak święte? Wiesz, że to kobiety masowo składają pozwy rozwodowe, więc nie masz żadnej pewności, że Twoja kobieta tego nie zrobi? Szczególnie, kiedy mocno naciska na ślub i go wręcz żąda (nie tracę na ciebie czasu, jeśli nie myślisz o mnie poważnie, nieprawdziwy mężczyzno)? https://swiadomosc-zwiazkow.pl/jak-moze-wygladac-malzenstwo-rozwod-z-kob...

Pawelkr
107
Pawelkr 107
#324.11.2020, 14:39

No coz papuga tez musi z czegos zyc.

Profil nieaktywny
bejsbook
#424.11.2020, 15:24

Cena rozwodu jest uzależniona od wielu czynników: stopnia zawiłości sprawy, zakresu postępowania dowodowego, zgłaszanych przez strony w toku sprawy wniosków, ewentualnej mediacji itp. Znaczną część wszystkich kosztów stanowią też koszty profesjonalnego pełnomocnika – adwokata https://adwokat-dk.pl/blog/koszty-rozwodu-ile-kosztuje-rozwod/

Profil nieaktywny
Murzyn
#524.11.2020, 15:35

A moze teraz artykul o tym jak dojrzale zawierac malzenstwo, zeby takiego rozwodu nie musialo byc?

knapior
3 288
knapior 3 288
#624.11.2020, 16:12

Nie od dzisiaj wiadomo, że małżeństwa są główną przyczyną rozwodów.

Profil nieaktywny
bejsbook
#724.11.2020, 16:22

Motywy, dla których ludzie wchodzą w takie relacje, mogą być przeróżne. Małżeństwo z rozsądku wydaje się często racjonalnym rozwiązaniem wielu problemów i choć może być udane, to zawsze będzie w nim brakowało tego najważniejszego - miłości. Kto decyduje dziś się na małżeństwo z rozsądku i jak sprawdzić, czy nie jesteś w takim związku? https://www.google.com/amp/s/www.ofeminin.pl/milosc/malzenstwo-z-rozsadk...