Do góry

Rząd wyda £3,5 miliona na kampanię dla imigrantów

30 marca ma się rozpocząć dostępna dla wszystkich obywateli UE rejestracja settled status, czyli statusu osiedlenia. Procesowi rejestracji będą musieli poddać się ci obywatele Unii Europejskiej, którzy po Brexicie zamierzają pozostać w Zjednoczonym Królestwie. Będzie to niezbędne, aby zachować dotychczasowe prawa, nie tylko pobytu, ale także do pracy, opieki zdrowotnej, czy świadczeń społecznych.

Na kampanię, która ma zachęcić do rejestracji statusu osiedlenia rząd przeznaczył 3,5 miliona funtów. Pierwsza faza akcji informacyjnej ma się rozpocząć kilka dni przed uruchomieniem systemu rejestracyjnego. Ma objąć m.in. rozwieszanie billboardów, reklam na przystankach autobusowych i stacjach kolejowych, a także kampanię w radiu, telewizji oraz ogłoszeń na stronach internetowych, w tym w mediach społecznościowych – informuje The Times.

Obywatele Unii Europejskiej wnoszą ogromny wkład do naszego społeczeństwa i chcemy, żeby tu zostali. Stąd kampania zakrojona na tak szeroką skalę. Chcemy mieć pewność, że dotrzemy do każdego

– powiedział rzecznik Home Office.

Kampania ma być prowadzona przez cały czas trwania rejestracji, tzn. do końca czerwca 2021 roku (w wypadku wejścia w życie umowy z UE) lub do grudnia 2020 roku (w razie „no deal”). Kampania ma objąć także spotkania informacyjne dla pracodawców, władz lokalnych oraz organizacji pozarządowych i społecznych.

Żadnego wniosku nie odrzucono

Pod koniec ubiegłego roku uruchomiony został pierwszy program pilotażowy, w którym brały udział wybrane grupy obywateli UE, w tym m.in. policjanci, pracownicy NHS oraz uczelni wyższych.

Jak podaje The Times, do końca lutego w pilotażu wzięło udział ponad 150 tys. osób. 135 tys. wniosków zostało już rozpatrzonych, z czego 71 proc. aplikujących uzyskało settled status, pozostali uzyskali pre-settled status. Żadna aplikacja nie została odrzucona.

Settled status ma być przyznawany osobom, które w momencie złożenia wniosku przebywają na terenie UK minimum 5 lat. Osoby, które będą przebywały w Wielkiej Brytanii krócej początkowo otrzymają pre-settled status, który po upływie 5 lat będą mogły zastąpić settled status.

Początkowo za aplikacje rząd chciał pobierać po 65 funtów od dorosłych i połowę tej sumy od dzieci. Później wycofano się z opłat.


Czytaj na Emit.net

Można już się starać o „settled status”

Pierwsi Polacy już dostali „settled status”

Rozpoczął się cykl spotkań w sprawie settled status