Do góry

Sondaż: Brexit ważniejszy niż utrzymanie UK

Badanie opinii publicznej przeprowadzone na zlecenie The Telegraph pokazuje, że aż 6 na 10 Brytyjczyków uznaje wyjście z Unii Europejskiej za ważniejsze od utrzymania w jedności Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej w ramach Zjednoczonego Królestwa. Tylko 27 proc. ankietowanych było przeciwnego zdania.

50,5 proc. Brytyjczyków zagłosowałoby za Brexitem jeszcze raz, nawet gdyby oznaczało to uzyskanie przez Szkocję niepodległości. Jednocześnie prawie 60 proc. wskazuje, że umożliwienie Szkotom przeprowadzenia referendum w tej sprawie przed zakończeniem procesu negocjacji wyraźnie zaszkodziłoby możliwościom negocjacyjnym Wielkiej Brytanii.

Władze szkockie już wiedzą, że nie otrzymają formalnej zgody na przeprowadzenie takiego referendum. Proponowanym, a wręcz forsowanym przez nich rozwiązaniem jest przygotowanie tak zwanego „referendum doradczego” - byłoby ono prawnie niewiążące, jednak pozwoliłoby wyrazić Szkotom opinię, z którą rządzący musieliby się liczyć.

Wśród zwolenników tej opcji nie ma jednak premier Szkocji, która jest przeciwna takim gestom, a zamiast tego chce przeprowadzenia wiążącego referendum, które byłoby poprzedzone intensywną kampanią polityczną, a także oddolną aktywnością wyborców - marszami i protestami gromadzącymi (w wizji Nicoli Sturgeon) rzesze obywateli.

Komentarze