Do góry

Wybitny Polak w Szkocji

Konkurs “Wybitny Polak” to inicjatywa Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego, której głównym celem jest wykreowanie pozytywnego wizerunku Polaków, pokazanie ich dokonań oraz promocja osób odnoszących sukcesy poza granicami kraju - tłumaczy Kinga Plich, redaktor naczelna Pangea Magazine.

Logo konkursu “Wybitny Polak”

W mojej pracy spotykam wielu wspaniałych Polaków, dlatego też uważałam za konieczne zorganizowanie tego konkursu również w Szkocji, by wyróżnić osoby nie bojące się nowych wyzwań i śmiało zmierzające do realizacji swych marzeń - dodaje.

Pierwsza edycja konkursu odbyła się cztery lata temu, w roku 2010. W 2011 rozszerzona została o zagraniczne edycje oraz podzielona na 5 kategorii: Kultura, Biznes, Nauka, Osobowość i Młody Polak. Zagraniczne etapy odbywały się w takich państwach jak: USA (Nowy Jork i Chicago), Belgia, Norwegia i Singapur. W tym roku, po raz pierwszy, dołączyła także Szkocja i Francja.

Wyboru “Wybitnego Polaka w Szkocji” dokonała ośmioosobowa kapituła, zgromadzona w Konsulacie Generalnym RP w Edynburgu, 29 marca. Wyniki zostały ogłoszone 1 kwietnia. Komisja wybrała zwycięzców w każdej z kategorii oraz przyznała dwa wyróżnienia.

Lista laureatów: - Kultura - Izabela Brodzińska - Biznes - Albert Fret - Nauka - dr Piotr Jaworski - Osobowość - Maria Kozłowska - Młody Polak - Oliwia Nastałek

Wyróżnienia - Nauka - dr Maja Piecyk - Osobowość - Mirosław Pawlicki

Za zorganizowanie szkockiej edycji konkursu odpowiadała Kinga Plich i Magazyn Pangea. Wszyscy laureaci otrzymają honorowy tytuł Wybitnego Polaka w danym kraju, a także statuetkę i dyplom, które zostaną im wręczone 22 czerwca br. w George Hotel w Edynburgu.

Zwycięzcy szkockiej edycji “Wybitny Polak” z poszczególnych kategorii biorą obecnie udział w światowym konkursie, którego finał odbędzie się 9 czerwca 2014 w Warszawie - tłumaczy Kinga Plich.

Oznacza to, że spośród laureatów, zarówno krajowej, jak i zagranicznych edycji, kapituła Godła “Teraz Polska” wybierze laureata konkursu “Wybitny Polak” (edycje konkursu “Wybitny Polak” organizacyjnie połączone są z konkursem “Teraz Polska” - przyp. red.). Gala i rozdanie nagród odbędą się w czerwcu w Teatrze Wielkim w Warszawie.

Kim są laureaci?

Kim są zwycięzcy szkockiej edycji konkursu? Dlaczego to właśnie oni zostali wybrani? Czym zasłużyli się dla Polonii? Poniżej przybliżamy sylwetki osób, które zwyciężyły w swojej kategorii.

Kategoria Kultura: Izabella Brodzińska

Izabella Brodzińska, laureatka nagrody “Wybitny Polak w Szkocji” w kategorii Kultura.

Izabella Brodzińska pochodzi z Częstochowy, a do Szkocji przybyła w roku 1957 w odwiedziny do swojego ojca, Emanuela Siedlaczek, który przebywał tu od 2-giej Wojny Światowej. Na początku pomagała ojcu w prowadzeniu restauracji, a później studiowała dekorację wnętrz w Edynburskim College of Art.

Od swojego przyjazdu do Szkocji Izabella udzielała się społecznie w różnych organizacjach polonijnych, takich jak Związek Polek czy Związek Młodzieży Polskiej. W latach 80-tych brała czynny udział w zbieraniu funduszy na pomoc medyczną dla Polski.

Od czternastu lat jest prezeską Szkocko-Polskiego Towarzystwa Kulturalnego w Edynburgu. W czasie swojej prezesury przyczyniła się do wznowienia Polskiej Szkoły Sobotniej w domu SPK jak też do propagowania polskiej kultury w środowisku szkockim i szkockiej wśród nowo przybyłych Polaków.

Jest również aktywna w zarządzie Edynburskiego Zrzeszenia Muzyków i w Kole Chopinowskim na Szkocje.

Za swoją pracę została nagrodzona wieloma odznaczeniami:

1992 – Srebrna Odznaka Honorowa SPK 1996 – Złota Odznaka Honorowa SPK 1998 – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 2006 – Krzyż Oficerski Orderu Zasługi RP – wręczony przez śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w czasie oficjalnej wizyty w Edynburgu 2013 – Dyplom Uznania za pracę wśród polskiego społeczeństwa od The Edinburgh Interfaith Association.

Osoby, które zostały wyróżnione, na pewno zasłużyły sobie na to swoją ciężką pracą. Nagroda jest bardzo miłym dodatkiem, ale głównie chodzi o to, że ktoś docenia to, co robimy - mówi Izabella Brodzińska.

Szczerze mówiąc nie spodziewałam się, że wygram. To było bardzo wzruszające, że ktoś docenił moją pracę - dodała pani Izabella. - Kiedy zaproponowano mi uczestnictwo, początkowo miałam opory, bo nie jestem ani wybitnym naukowcem, ani biznesmenem. Ale te kilka osób, które mnie wytypowały, powiedziały: “Pani Izo, Pani powinna wziąć udział, bo przez ponad 45 lat, Pani się naprawdę sporo napracowała”.

Kategoria Biznes: Albert Fret

Albert Fret, laureat nagrody “Wybitny Polak w Szkocji” w kategorii Biznes. Fot. Aleksandra Gostępska, www.gostepska.com

Przedsiębiorca, pomysłodawca, współzałożyciel oraz dyrektor zarządzający dwóch firm zarejestrowanych w Wielkiej Brytanii: Efero LLP (będącej właścicielem serwisu Emito.net) oraz Efero Transport Ltd (będącej właścicielem serwisu Przesyłarka.pl). Aktywny działacz społeczny wśród mniejszości polskiej na Wyspach.

Albert Fret pochodzi z podwarszawskiego Sulejówka. Do Wielkiej Brytanii wyjechał na studia w wieku 20 lat. W 2004 roku uzyskał tytuł BSc (Hons) Network Computing na Edinburgh Napier University.

Będąc jeszcze studentem, w 2004 roku, rozpoczął własną działalność gospodarczą, której efektem jest prowadzony przez niego do dziś portal Emito.net. Dziesięć lat doświadczenia, oraz intensywny rozwój, uczyniły Emito.net jednym z najbardziej kompetentnych specjalistów na niszowym emigracyjnym rynku, oraz jednym z najważniejszych polskich mediów w Wielkiej Brytanii. Każdego miesiąca strona przyciąga ponad 700 tys. osób, generujących 4,7 mln odsłon. Czytaj więcej na temat historii Emito.net.

Głównym celem portalu jest integrowanie Polonii w nowym środowisku udostępniając jej platformę do wymiany poglądów, porad, ogłoszeń, oraz dostarczanie jej najważniejszych informacji dotyczących życia w Zjednoczonym Królestwie. Emito.net stawia także duży nacisk na promocję polskiej kultury na Wyspach, oraz czynny udział w spotkaniach, których celem jest integrowanie środowisk polonijnych i brytyjskich.

Albert Fret regularnie współpracuje ze szkockim rządem i parlamentem. Ze względu na swoje zaangażowanie w reprezentowanie środowisk polonijnych w Szkocji, w 2007 roku został zaproszony na przyjęcie organizowane przez królową Elżbietę II, które odbyło się w ogrodach pałacu Holyroodhouse w Edynburgu.

Wraz z zespołem Emito.net, reprezentuje polską społeczność mieszkającą w Wielkiej Brytanii biorąc udział w audycjach radiowych i telewizyjnych zarówno w polskich, jak i brytyjskich mediach. Emito.net do portfolio swoich klientów może zaliczyć jedne z największych firm i organizacji w Zjednoczonym Królestiwe i w Polsce. Czytaj więcej na temat portfolio Emito.net.

Jest także współtwórcą i współwłaścicielem Efero Transport Ltd. - firmy, która jest właścicielem serwisu Przesyłarka.pl oferującego możliwość zamówienia usługi kurierskiej na trasie Polska - Wielka Brytania u liderów na rynku transportu. Przesyłarka.pl powstała w 2012 roku i natychmiast stała się liderem na brytyjskim rynku.

W prowadzonych przez siebie firmach, na przestrzeni lat, zatrudnił kilkadziesiąt osób, a suma obrotu obu firm przekroczyła £1.2 mln w 2013 roku.

Albert Fret tworząc Emito.net i Przesyłarka.pl wpłynął na życie tysięcy Polaków ułatwiając im możliwość korzystania z perspektyw jakie daje zjednoczona Europa i usprawniając ich życie w Wielkiej Brytanii - miejscu które dla wielu rodaków stało się nowym domem.

Wyróżnienie to jest dużym osiągnięciem dla mnie i dla zespołu ludzi, z którymi pracuję. Cieszę się, że nasze projekty zostały docenione przez organizatorów konkursu. Osobiście jestem dumny z tej nagrody. Jest ona także motywująca i czuję się jeszcze bardziej zobowiązany do dalszego działania. Dziękuję fundacji, organizatorom i jury za to wyróżnienie – powiedział Albert Fret. - Korzystając z okazji, dziękuję także całemu zespołowi Emito.net i Przesyłarka.pl za ciężką pracę, jaką wkładają współpracując ze mną. Dziękuję także użytkownikom Emito.net bez których sukces portalu nie byłby możliwy.

Kategoria Nauka: dr Piotr Marek Jaworski

Dr Piotr Marek Jaworski, laureat nagrody “Wybitny Polak w Szkocji” w kategorii Nauka.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (magisterium - 1995, doktorat - 2003), London School of Economics and Political Science (MsC - 1997) i University of Minnesota (MBA - 1997). Jest laureatem pierwszej nagrody Banku BISE w XI edycji konkursu im. Witolda Kuli za najlepszą pracę doktorską.

W latach 1995-2003 był zatrudniony w Polsce jako asystent w Szkole Głównej Handlowej oraz w Ministerstwie Finansów jako radca ministra (w tym ostatnim odpowiedzialny za całokształt negocjacji z UE w dziedzinie ubezpieczeń). Od 2002 roku mieszka w Wielkiej Brytanii, a od 2006 w Szkocji, gdzie obecnie jest zatrudniony jako Lecturer in Economics w Edinburgh Napier University.

Wydał tu siedem artykułów, dwa rozdziały w monografiach, 5 Working Papers oraz edytował jedną książkę. Aktywnie uczestniczy w debacie o szkockiej niepodległości na łamach BBC, The Conversation oraz Indian The Diplomatist nie pozostawiając przy tym spraw polskich – brał aktywny m.in. udział w debacie o polskiej reformie emerytalnej.

Poza tym, jako leader programu licencjackiego Ekonomia i Zarządzanie, otworzył uzupełniające studia zaoczne dla osób, które nie ukończyły kierunków ekonomicznych w Polsce.

Bardzo ucieszyłem się, kiedy dowiedziałem się o przyznaniu mi nagrody, ponieważ zupełnie się jej nie spodziewałem. Czuję, że moja praca tu w Szkocji, i jej znaczenie, zostały docenione o wiele bardziej, niż wtedy, gdy pracowałem w Polsce – skomentował otrzymanie nagrody dr Piotr Jaworski. - Poza tym, czasem z całą świadomością różnicy wagi, czułem się tu oceniany jak Joseph Conrad przez Elizę Orzeszkową.

Kategoria Osobowość: Maria Hanna Kozłowska

Majka (Maria Hanna Kozłowska) urodziła się i wychowała w Polsce, gdzie studiowała filologię angielską na Uniwersytecie Warszawskim oraz na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1971-74. W Wielkiej Brytanii mieszka od 1974 roku. Zdobyła tu dyplomy upoważniające ją do pracy jako doradca biznesowy - w tej profesji pracuje już od 24 lat.

Maria Hanna Kozłowska, laureatka nagrody “Wybitny Polak w Szkocji” w kategorii Osobowość.

Pierwsze lata Majka przepracowała w sektorze woluntarnym, przy rozwijaniu firm społecznych. Od 2007 roku doradza przedsiębiorczym Szkotom i Polakom pracując w projekcie Business Gateway. Dzięki niej wielu Polaków postawiło swoje pierwsze kroki prowadząc własny biznes w Szkocji.

Majka uczestniczy także w spotkaniach skierowanych do polskich firm, gdzie udziela darmowych porad związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Szkocji.

Pracując w sektorze woluntarnym, Maria Hanna Kozłowska nawiązała współpracę z dwoma polskimi organizacjami pozarządowymi (krakowskie Stowarzyszenie Rodzin “Zdrowie Psychiczne” i łódzkim Towarzystwem Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych), z którymi przez trzy lata prowadziła projekt “The Social Firm Hotel: A UK-Polish Project” wprowadzając nowe rozwiązania dotyczące zatrudniania osób z historią choroby psychicznej. Rezultatem tego projektu było stworzenie w 2003 roku hotelu w Krakowie pod nazwa U Pana Cogito, a łódzka organizacja stworzyła organizację parasolową, która skupia pod sobą 24 firmy społeczne. Projekt ten bazował na współpracy międzynarodowej i międzysektorowej (International Voluntary - Public - Private Sector Partnership).

Od 2013 roku Majka jest aktywnym członkiem organizacji charytatywnej Mapa Scotland, której celem jest odrestaurowanie dużej, topograficznej mapy Szkocji stworzonej przez Polaków, a leżącej na terenie Barony Castle Hotel, gdzie w okresie wojny stacjonowały wojska polskie.

Bierze również czynny udział w spotkaniach grupy wolontarnej, której celem jest odnowienie budynku kombatantów w Edynburgu.

Jestem zaszczycona otrzymaniem tego prestiżowego wyróżnienia. Jest ono dla mnie ogromnym bodźcem do kontynuowania pracy z Polakami. Myślę, że tego typu inicjatywy pomogą przybliżyć osiągniecia Polaków za granicą rodakom w kraju, jak również umocnić pozytywny obraz Polaka za granicą – powiedziała Maria Kozłowska.

Kategoria Młody Polak: Oliwia Nastałek

Oliwia Nastałek, laureatka nagrody “Wybitny Polak w Szkocji” w kategorii Młody Polak.

Oliwia Nastałek pochodzi z Pabianic. Działaczka społeczna, wolontariuszka, założycielka organizacji polonijnej, z wykształcenia finansista i biegły rewident. Liceum ukończyła jako stypendystka premiera RP i członek klubu najlepszych maturzystów, a na Uniwersytecie Łódzkim zakwalifikowała się do grona najlepszych studentów.

Od 2004 roku mieszka w Szkocji pracując w bankowości. Zaangażowana w działalność charytatywną jako doradca i wykładowca na rzecz organizacji edukacyjnych, kulturalnych i społecznych.

Organizatorka zbiórek pieniędzy na potrzeby osób chorych psychicznie, a także na resocjalizację więźniów i budowę pomnika upamiętniającego polską historię. Uczestniczka charytatywnych imprez sportowych, m.in. międzynarodowej wyprawy w Himalaje.

Została nagrodzona za aktywny udział w rekrutacji studentów dla instytucji finansowych. Doceniona została przez Instytut Bankowości jako człowiek sukcesu w Szkocji.

Ponadto jest założycielką Polish Professionals Forum kreującego pozytywny wizerunek polskich profesjonalistów w Szkocji.

Uważam, że to dobrze, iż wymyślono taki konkurs, gdyż jest to wyraz zainteresowania Polski Polakami za granicą. Nagroda sprawiła mi niesamowitą radość i myślę, że dostałam ją głównie za działalność w Polish Professionals Forum - organizację polonijną, którą założyliśmy wraz z koleżanką Anną Ruszel i kilkoma innymi przedsiębiorczymi Polakami w Edynburgu, integrującą polskich profesjonalistów w Wielkiej Brytanii. Dziękuję wszystkim za uhonorowanie mnie tytułem Wybitnego Polaka w Szkocji, choć się tego nie spodziewałam, gdyż jestem pewna, że konkurencja była duża, a poza tym, to co robię, jest działalnością w pełni charytatywną, więc wygrana jest przemiłym zaskoczeniem i dodatkową motywacją, żeby działać jeszcze aktywniej – powiedziała w rozmiwie z Emito.net Oliwia Nastałek.

Wyróżnienia

Kategoria Nauka - dr Maja Piecyk

Dr Maja Piecyk, wyróżniona w konkursie “Wybitny Polak w Szkocji” w kategorii Nauka.

Od 2006 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na uniwersytecie Heriot-Watt w Edynburgu; od 2010 roku na stanowisku Assistant Professor in Logistics. Obecnie prowadzi interdyscyplinarną grupę badawczą Centre for Sustainable Road Freight (SRF). SRF zostało założone we współpracy z Cambridge University i jest finansowane przez Engineering and Physical Science Council (EPSRCE), jak również przez organizacje z sektora prywatnego (w skład wchodzą m.in.: Coca-Cola Enterprise, DHL, Goodyear, John Lewis, Tesco). Wartość projektu wynosi £5.8 mln i będzie prowadzony przez okres pięciu lat.

Ponadto działając jako mentor akademicki, aktywnie przyczynia się do propagowania zaangażowania w naukę młodzieży, szczególnie wspierając przedstawicieli mniejszości narodowych.

Badania dr Mai Piecyk mają szerokie zastosowanie praktyczne i są często wykorzystywane w oficjalnych publikacjach władz lokalnych i krajowych w Wielkiej Brytanii. Model prognostyczny do modelowania emisji dwutlenku węgla z towarowego transportu drogowego został wykorzystany przez UK Department for Transport (DfT), Department of Energy and Climate Change (DECC) i the Committee on Climate Change (CCC).

Jako patriotce i obywatelce Polski i Europy, jest dla mnie wielkim zaszczytem otrzymać wyróżnienie za osiągnięcia naukowe i godną reprezentację Rzeczpospolitej Polskiej za granicą. Konkursy takie jak ten, powinny być źródłem inspiracji dla Polaków przybyłych w ostatnich latach do Szkocji, pokazując, że ciężką pracą, ambicją i zaangażowaniem w wybraną dziedzinę nauki lub przemysłu, każdy może odnieść sukces na międzynarodową skalę - powiedziała dr Maja Piecyk.

Z zawodowego punktu widzenia, bardzo cieszy mnie, że coraz więcej młodych Polaków decyduje się na podjęcie studiów doktoranckich na szkockich uczelniach. Wszystkich rozważających karierę naukową zachęcam do rozpoczęcia aktywnych poszukiwań, ponieważ wiosna to czas, kiedy większość uczelni organizuje nabór kandydatów na miejsca ze stupendium naukowym - dodała.

Kategoria Osobowość: Mirosław Pawlicki

Mirosław Pawlicki, wyróżniony w konkursie “Wybitny Polak w Szkocji” w kategorii Osobowość.

Swoją przygodę z karate rozpoczął w wieku 14 lat. Jako 18-latek poprowadził pierwsze treningi z dziećmi i dorosłymi. W 1994 roku zdobył swój 1 Dan (czarny pas) przed komisją w Holandii. Na przestrzeni lat regularnie reprezentował Polskę w Mistrzostwach Europy, Świata, oraz w elitarnych turniejach, m.in. na Gali Mistrzów.

W październiku 2005 roku przeprowadził się do Edynburga. Od ośmiu lat prowadzi tu swoją szkołę karate dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Ze swoimi studentami regularnie bierze udział w różnych europejskich szkoleniach i turniejach, na których jego podopieczni zdobywają czołowe pozycje w swoich kategoriach. Ponadto co roku organizuje turnieje o zasięgu międzynarodowym.

W 2009 roku, w Japonii, zdał na 4 Dan. Został także przedstawicielem Światowej Organizacji Karate Kyokushinkai na Szkocję.

Moim zdaniem konkurs “Wybitny Polak w Szkocji” jest wspaniałą inicjatywą. Dzięki takim konkursom, można poznać szersze grono ludzi, którzy działają na rzecz Poloni. Dla mnie to wyrożnienie jest miłym zaskoczeniem, oraz motywacją do dalszej pracy - tłumaczył w rozmowie z Emito.net Mirosław Pawlicki.

Nie spodziewałem się, że moja pasja - karate - zostanie doceniona tak wysoko i odbije się takim echem, ponieważ jest wiele osób, które poprzez swoje osiągniecia zasługują na docenienie. Czuję się zaszczycony i bardzo dziekuję osobom, które mnie popierały.

Komentarze 26

bus_37
Dundee
22 051 114
bus_37 Dundee 22 051 114
#129.04.2014, 09:45

Jeszcze raz gratky dla dr Piecyk oraz pozostalych laureatow.

W dobie councili, housingow, polskich lekarzy, mechanikow, fryzjerow...itp odrobina normalnosci nie zaszkodzi. Generalnie ostatnio za rzadko sie mowi o tym ze istnieje inna twarz polskiej emigracji. Szkoda ze tylko czesc z osob w/w nalezy to tzw najmlodszej emigracji. Ale mysle ze to sie zmieni, widzac masy polakow na uniwerkach.

Wybitny Polak w Szkocji, pomimio ze kontrowersyjny, jest poki co jedynym tego typu wydarzeniem. I nawet w poczatkowej fazie jakos to wyszlo. Powodzenia Kinga.

I na koniec: Tylko krowa nie zmienia pogladow.

Pzdr

Profil nieaktywny
ItakFigurowicz
#229.04.2014, 10:46

Gdzie jest prezes? GDZIE jest prezes?

Całej reszcie Laureatów wyrazy szacunku, podziwu.

kama79_79
Glasgow
22 797
#329.04.2014, 14:51

Prezes musialby chociaz studia skonczyc.Ja rowniez gratuluje .Albert , piekna fotka:-;)

filmowiec
10 625 2
filmowiec 10 625 2
#429.04.2014, 17:02

Aż przyjemnie się to czyta. To wspaniale, że są tacy ludzie. Gratulacje

Profil nieaktywny
wozZgnojem
#529.04.2014, 17:12

wszystko ok i gratuluje,ale uzycie slowa "wybitny" to "lekkie" naduzycie... nikt z powyzszej piatki nie jest wybitny!!!c'mon!!!

dorann74
14 011 343
dorann74 14 011 343
#629.04.2014, 20:36

super, gratulacje:)

FacePlant
16 256
FacePlant 16 256
#729.04.2014, 21:47

No jest prezes, na drugiej pozycji przeciez!

Profil nieaktywny
nick_na_emito
#830.04.2014, 00:28

A Mariusz z Aberdeen nie dostał żadnej nagrody? Przecież to chyba najsławniejszy Polak w Szkocji :)

Profil nieaktywny
beato
#930.04.2014, 00:30

pani doktor Maja jest naprawdę taka młoda, czy zdjęcie jest z gimnazjum?

zartowalem
24 296 48
zartowalem 24 296 48
#1030.04.2014, 00:33

Albert. Wycyckales mnie w tym roku ;)

PolMC_Ltd.
4
#1130.04.2014, 10:14

Gratulujemy.
Zwłaszcza najbliższym nam - ludziom biznesu: pani Majce i panu Albertowi.
Zasługują Państwo bez dwóch zdań na takie wyróżnienia i określenia "wybitny", "wybitna".
Pozdrawiamy też innych laureatów.
Polish Matters Consulting Ltd.

Mazio
10 189 1
Mazio 10 189 1
#1306.05.2014, 17:57

Gratulacje i ode mnie.

Profil nieaktywny
yourteacher
#1408.05.2014, 07:11

Gratulacje i ode mnie.

Profil nieaktywny
wozZgnojem
#1511.05.2014, 13:35

#11 wybitnym ,mozna by byc w kontekscie calej szkocji i ogolu szkockiego spoleczenstwa a dla powyzszych osob, czterech z pieciu ,jesliby wylaczyc czynnik polonijny to staja sie zupelnie nikim w tym kraju,zatem nadawanie sobie tytulow wybitnosci jest co najmniej smieszne i przypoina lizaniie sie po fiu....

Profil nieaktywny
beato
#1611.05.2014, 13:38

Dorobił się prezes na naszym klikaniu. 1,200,000 funtów obrotu rocznie? Nieźle.

Profil nieaktywny
nick_na_emito
#1711.05.2014, 13:50

wozZgnojem: coś w tym jest. To tak jakby mówienie, że ktoś, kto normalnie żyje, ma firmę czy jakąś organizację prowadzi albo zwyczajnie pracuje na uczelni jest wybitny (w domyśle na tle naszym, czyli całej reszty Polaków...)

Ja się zgadzam, że cały ten plebiscyt to takie wzajemne lizanie się po różnych rzeczach :)

Profil nieaktywny
beato
#1811.05.2014, 14:02

"cały ten plebiscyt to takie wzajemne lizanie się po..."

Trochę tak. Ale dobrze, że nie wszyscy Polacy pracują za minimum wykonując prace, których nie chcą Szkoci.

Profil nieaktywny
nick_na_emito
#1911.05.2014, 21:48

No dobrze, ale czy jeżeli ja także nie pracuję za minimalną stawkę, nie zasuwam na zmywaku i mam pewne sukcesy to od razu jestem z automatu Wybitnym Polakiem? (Wybitnym może nie jestem, bo mnie nie zauważyła jakaś polonijna gazetka, ale przynajmniej Wyjątkowym!)

Profil nieaktywny
nick_na_emito
#2011.05.2014, 21:48

No dobrze, ale czy jeżeli ja także nie pracuję za minimalną stawkę, nie zasuwam na zmywaku i mam pewne sukcesy to od razu jestem z automatu Wybitnym Polakiem? (Wybitnym może nie jestem, bo mnie nie zauważyła jakaś polonijna gazetka, ale przynajmniej Wyjątkowym!)

Esha_
42 993
Esha_ 42 993
#2112.05.2014, 12:13

Ty to jesteś arogancki i bezczelny hipster-tupeciarz.

Ileż tupetu trzeba mieć i jak bardzo dyszeć nienawiścią do własnej nacji, aby w czasach, gdy u buka przyjmowano zakłady "jakim autem jeździ Polak w UK", płacąc 400:1 za wskazanie innej odpowiedzi niż legendarny "pasek w dieslu", ostentacyjnie wozić się po mieście jakimś "skandynawem". ;) ;P

Profil nieaktywny
nick_na_emito
#2212.05.2014, 14:11

Jeśli to do mnie, to chyba Ci się z kimś pomyliłem. Ja od lat tylko Japońce :-)

Esha_
42 993
Esha_ 42 993
#2312.05.2014, 14:24

Eee...

FacePlant
16 256
FacePlant 16 256
#2412.05.2014, 19:21

Wiecie co ? Wszyscy jestesmy WYJATKOWI, specjalni!

POWAGA!

Profil nieaktywny
wozZgnojem
#2512.05.2014, 19:58

#24 dokladnie! "wyjatkowo glupi","specjalnej" troski.

zartowalem
24 296 48
zartowalem 24 296 48
#2613.05.2014, 21:53

Beato, nie daj zarobic Albertowi i przestan klikac. Simple ;)