Serwisy tematyczne
Strona głównaFirmaFormalności › Rejestracja oddziałów
Rejestracja oddziałów

12:01, 20.05.2008
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej Wydział Promocji Handlu i Inwestycji

W ciągu miesiąca miesiąca od utworzenia oddziału należy dostarczyć do Companies House następujące dokumenty:

  • wypełniony formularz BR1. Formularz BR1 jest dostępny w oddziałach Companies House oraz na stronie internetowej Companies House;
  • potwierdzone kopie i tłumaczenia dokumentów założycielskich spółki (akt założycielski, status, informacje o członkach zarządu firmy macierzystej);
  • kopie sprawozdań finansowych za ostatni okres/rok wraz z opinią biegłego rewidenta;
  • opłatę rejestracyjną.

Rejestracja oddziału trwa około 5 dni. Zwykła opłata rejestracyjna wynosi 20 funtów, natomiast opłata za usługę tego samego dnia wynosi 50 funtów.

W ciągu miesiąca od ustanowienia place of business w Wielkiej Brytanii należy dostarczyć do Companies House następujące dokumenty:

  • wypełniony formularz 691. Formularz 691 jest dostępny w oddziałach Companies House oraz na stronie internetowej Companies House;
  • potwierdzone kopie i tłumaczenia dokumentów założycielskich spółki (akt założycielski, status, informacje o członkach zarządu firmy macierzystej);
  • opłatę rejestracyjną.

Dokumenty założycielskie i sprawozdania finansowe muszą zostać dostarczone w języku oryginalnym, lecz jeśli nie jest to język angielski, wymagane jest poświadczone tłumaczenie. Sposoby poświadczenia tłumaczenia objaśnione są w formularzach 691 i BR1.

Po zaakceptowaniu przez Companies House złożonej dokumentacji wysyłany jest list, w którym stwierdza się fakt rejestracji podając jej numer i datę. Po tym fakcie zarówno oddział jak i place of business zaczynają funkcjonowanie wg tych samych zasad jak firmy brytyjskie. Corocznie firma macierzysta przesyła do Companies House kopie własnych sprawozdań finansowo-ekonomicznych odzwierciedlających całość działalności firmy, a ich szczegółowość zależy od wymagań w tym zakresie obowiązujących w kraju jej inkorporacji.

W przypadku place of business nie wymaga się dostarczania m.in. kopii sprawozdania zarządu, ani też weryfikacji audytorskiej. Poza tym Companies House musi być informowany o wszelkich zmianach aktu założycielskiego firmy macierzystej, jej nazwy, składu zarządu, adresu osoby uprawnionej do podejmowania czynności prawnych w jej imieniu oraz zmiany charakteru działalności.

Wasze komentarze
Ten artykuł nie był jeszcze komentowany.Zaloguj się, aby dodać komentarz
Ostatnio na forach o tematyce Firma
Polecane grupy użytkowników
© 2016 Emito.net
O nas Reklama Kontakt Partnerzy Wytyczne dla społeczności Prywatność Regulamin
Information in English: About Advertise Post a free classified ad Contact