Do góry

Jan Nowicki w Londynie

Gdzie?

Londyn

Kiedy?

08.12.2018


Jan Nowicki zagrał w ponad 240 filmach, w tym m.in. w „Niepochowanym”, „Wielkim Szu”, „Magnacie”, „Spirali” i „Sanatorium pod Klepsydrą”. Przez ponad 30 lat jego teatralną kolebką był Stary Teatr w Krakowie, gdzie zagrał dziesiątki ról, a kreacje Stawrogina w „Biesach”, Rogożyna w „Nastazji Filipownej”, Artura w „Tangu” czy księcia Konstantego w Nocy listopadowejprzeszły do historii polskiego teatru.

Jest autorem kilku książek (m.in. „Między niebem a ziemią”, „Mężczyzna i one”, „Białe Walce”, „Dwaj Panowie”), wierszy, tekstów piosenek i kolęd. Główny motyw w pisarstwie Jana Nowickiego to przemijanie, które nieuchronnie wiąże się ze starością i śmiercią.

Kiedy: 08.12.2018, godz.: 18:00–20:30

Gdzie: The Lighthouse Bar and Club, 62 Rivington Street, Londyn EC2A 3AY

Bilety: £22 (siedzące), £17 (stojące) do kupienia na stronie events@cityheroesmedia.co.uk

Komentarze