Do góry

Spotkanie z polskimi naukowcami na University of Edinburgh

Gdzie?

Edynburg

Kiedy?

29.11.2018


Projekt „From Poland with Science” ma na celu promowanie polskich badań naukowych w Wielkiej Brytanii, jest finansowany z programu „Dialog” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jego celem jest zwiększenie rozpoznawalności polskiej nauki za granicą oraz podkreślenie znaczenia dokonań polskich naukowców na arenie miedzynarodowej.

Podczas spotkań wybitni badacze z polskich uczelni, reprezentujący różne dziedziny nauki, mogą zaprezentować wyniki swojej pracy przed studentami i naukowcami z brytyjskich uniwersytetów zainteresowanych tematem.

Poza stricte naukową dyskusją będą mieli także okazję odpowiedzieć na pytania dotyczące warunków prowadzenia badań w Polsce, a nagrane wystąpienia zostaną otwarcie udostępnione w Internecie. Jednym z celów projektu jest nawiązywania kolejnych kontaktów naukowych, które mogą zaowocować międzynarodowymi projektami badawczymi w przyszłości.

W każdym takim spotkaniu bierze udział dwójka polskich naukowców reprezentujących zbliżoną dziedzinę nauki. Z reguły po wykładach dyskusj kontynuowana jest w bardziej nieformalnej atmosferze. Spotkanie w Edynburgu będzie piątym z serii.

Tym razem zaproszeni zostali informatyk dr Bartek Wilczyński z Uniwersytetu Warszawskiego i matematyk dr Piotr Achinger z Polskiej Akademii Nauk.

Szczegóły wydarzenia dostępne są na stronie eventbrite.co.uk

Kiedy: 29.11.2018, godz. 18:15 – 22:00

Gdzie: Appleton Tower, The University of Edinburgh, 11 Crichton Street, Theatre 4, Edynburg EH8 9LE

Komentarze