Do góry

Zgłoszenia do konkursu „Być Polakiem”

Gdzie?

Wielka Brytania i Irlandia Płn.

Kiedy?

do 04.03.2018


Na setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości, fundacja Świat na tak zaprasza nauczycieli dzieci i młodzież polonijną do udziału w konkursie „Być Polakiem”. Jest to IX edycja Konkursu. W ubiegłorocznej, VIII edycji wzięło udział 1500 uczestników z całego świata. Autorzy zwycięskich prac będą zaproszeni na Galę w Zamku Królewskim w Warszawie oraz do uczestnictwa w okolicznościowych wycieczkach.

Moduł A – dla dzieci i młodzieży

Ten moduł Konkursu jest skierowany do dzieci i młodzieży żyjącej poza granicami Polski. Jest zaproszeniem do refleksji nad własną tożsamością narodową, tradycją i kulturą polską. Zachętą do pogłębiania historii Polski, a szczególnie w roku Jubileuszu walki Polaków o niepodległość.

Tematy tegorocznej edycji, Moduł „A”

  • Grupa 1 : 6 – 9 lat : „Polska i Polacy. Pocztówka z 1918 r.” – prace plastyczne.

  • Grupa 2 : 10 – 13 lat : „Jako redaktor gazetki szkolnej przygotuj numer okolicznościowy o odzyskaniu Niepodległości przez Polskę w 1918 r.”

  • Grupa 3 : 14 – 16 lat : „Jesteś redaktorem gazety miejskiej. Przygotuj numer okolicznościowy o odzyskaniu Niepodległości przez Polskę w 1918 r.”

  • Grupa 4 : 17 – 22 lata : „Polska i Polacy w 1918 r.” – prace literackie.

  • Grupa 5 : 10 – 22 lata : Program np. TV, internetowy, radiowy o odzyskaniu Niepodległości w 1918 r. – prace multimedialne.

Moduł „B” – dla nauczycieli

Rok 1918 – „Spełnione marzenia pokoleń”. Konspekt zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół polskichza granicą

Kalendarium IX edycji konkursu „Być Polakiem”, Moduł „A” i „B”

  • do 04.03.2018 r. – nadsyłanie prac konkursowych

  • 13 – 15.04.2018 r. – obrady Jury konkursu – Warszawa

  • 22.04.2018 r. – ogłoszenie wyników

  • 29.06.2018 r. godz. 14.00 – Gala wręczenia nagród Laureatom i Wyróżnionym w Konkursie

  • 30.06.2018 r. – 01.07.2018 r. – Zwiedzanie Warszawy przez Laureatów i Wyróżnionych

Organizatorami konkursu są: Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Polska Macierz Szkolna w Wielkiej Brytanii, Fundacja Świat na Tak. Kontakt : Moduł „A”: bycpolakiem2018@gmail.com, Moduł „B”: konkursdlanauczycieli@gmail.com

Komentarze