Do góry

Doceo

Kategoria:
Psycholodzy i psychoterapeuci - dla dzieci
Obszar:
Paisley, Motherwell, Glasgow, Airdrie

Opis

Indywidualna terapia dla dzieci z autyzmem oraz innymi zaburzeniami rozwoju mająca na celu wspomaganie rozwoju i niwelowanie zachowań niepożądanych.

Terapia w środowisku domowym dziecka prowadzona przez mgr Sylwię Rosiejewską - psychologa społecznego i pedagoga specjalnego. Terapeutka od 2008 roku pracuje z dziećmi z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju.
W swojej pracy łączy techniki poznane na wielu szkoleniach z zakresu szeroko rozumianej pracy terapeutycznej z dzieckiem niepełnosprawnym.

Oferta specjalistycznych usług obejmuje:
- konsultacje (1-2 spotkania) – ma na celu omówienie problemów dziecka oraz wybór najefektywniejszego rodzaju oraz formy terapii dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb. Spotkanie obejmuje wywiad z rodzicem/opiekunem, wstępną diagnozę funkcjonalną oraz obserwację dziecka.

- terapię dla dzieci z autyzmem – zajęcia oparte o techniki terapii behawioralnej – najefektywniejszej metody pracy z dzieckiem autystycznym. Celem terapii jest kształtowanie u dziecka jak największej ilości zachowań adaptacyjnych, które rozwiną w nim niezależność i umożliwią efektywne funkcjonowanie w środowisku. Zajęcia skupiają się na rozwijaniu zachowań deficytowych (pożądanych) i redukowaniu niepożądanych tj. autoagresja, agresja, autostymulacja oraz wyrównywaniu braków edukacyjnych. Zajęcia zawierają elementy rozwoju mowy i komunikacji oraz reedukacji.

- terapia pedagogiczna – zajęcia skierowane do dzieci z zaburzeniami rozwoju, wolniej rozwijających się oraz mających problemy w nauce. Celem terapii jest wyrównanie braków w wiadomościach i umiejętnościach adekwatnych do wieku dziecka. Zajęcia zawierają elementy terapii reki, reedukacji oraz wspomagania rozwoju mowy i komunikacji.

Terapia odbywa się u dziecka w domu.

Kontakt

Numery telefonów:
Kom.
07449536442 (Sylwia Rosiejewska)
Pozostałe