Do góry

Doceo

Kategoria:
Psycholodzy i psychoterapeuci - dla dzieci
Obszar:
Paisley, Motherwell, Glasgow, Airdrie

Opis

Indywidualne zajęcia edukacyjno-terapeutyczne dla dzieci z autyzmem oraz innymi zaburzeniami rozwoju mające na celu wspomaganie rozwoju i niwelowanie zachowań niepożądanych.

Zajecia w środowisku domowym dziecka prowadzona przez mgr Sylwię Rosiejewską - absolwentkę Psychologii społecznej i Pedagogiki specjalnej. Terapeutka od 2008 roku pracuje z dziećmi z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju.
W swojej pracy łączy techniki poznane na wielu szkoleniach z zakresu szeroko rozumianej pracy terapeutycznej z dzieckiem niepełnosprawnym.

Oferta specjalistycznych usług obejmuje:
- konsultacje (1-2 spotkania) – ma na celu omówienie problemów dziecka oraz wybór najefektywniejszego rodzaju oraz formy zajec dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb. Spotkanie obejmuje wywiad z rodzicem/opiekunem, wstępną diagnozę funkcjonalną oraz obserwację dziecka.

- zajecia dla dzieci z autyzmem – zajęcia oparte m.in o techniki terapii behawioralnej – najefektywniejszej metody pracy z dzieckiem autystycznym. Celem zajęć jest kształtowanie u dziecka jak największej ilości zachowań adaptacyjnych, które rozwiną w nim niezależność i umożliwią efektywne funkcjonowanie w środowisku. Zajęcia skupiają się na rozwijaniu zachowań deficytowych (pożądanych) i redukowaniu niepożądanych tj. autoagresja, agresja, autostymulacja oraz wyrównywaniu braków edukacyjnych. Zajęcia zawierają elementy rozwoju mowy i komunikacji oraz reedukacji i terapii ręki.

Zajecia odbywają się u dziecka w domu.

Kontakt

Numery telefonów:
Kom.
07449536442 (Sylwia Rosiejewska)
Pozostałe