Do góry

Ergo Counselling

Kategoria:
Psycholodzy i psychoterapeuci
Obszar:
Glasgow

Opis

Nazywam się Katarzyna Dębowska i jestem psychologiem klinicznym oraz terapeutą CBT. W UK przebywam od 2007 roku. Od 2009r. udzielałam się wolontaryjnie w organizacjach takich jak Glasgow Association for Mental Health (GAMH) i Polskie Towarzystwo Psychologicznno Pedagogiczne w Szkocji. Współpracowałam również z Renfrewshire Polish Association (RenPA) oraz The Centre of Therapy. Jestem członkiem Brytyjskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Behawioralnych i Poznawczych (BABCP).

Moje kwalifikacje to:
- Dyplom Terapeuty CBT (terapia indywidualna, grupowa oraz councelling)
- Dyplom Magistra Psychologii o specjalności klinicznej (diagnostyka i wskazania)
- COSCA Counselling Skills Certificate

Dodatkowe szkolenia:

- Applied Suicide Intervention Skills Training (samobójstwa)
- Managing Self-harming behaviour (samouszkodzenia)
- Child Protection Awareness

Moja oferta obejmuje 3 formy pomocy:

Counselling
- radzenie sobie w sytuacjach trudnych, konfliktowych, stresujących, społecznych
- obniżony nastrój / depresja
- strata lub choroba osoby bliskiej
- doświadczanie przemocy fizycznej, psychicznej, werbalnej lub ekonomicznej
- rozpad związku, poczucie osamotnienia
- nieoczekiwane trudne wydarzenia życiowe (utrata pracy, choroba, zmiana otoczenia)
- problemy w komunikacji z dorastającymi dziećmi
- trauma (związana np. z wypadkiem, napaścią lub gwałtem)

Diagnoza psychologiczna w zakresie:
- problemów wychowawczych
- zaburzeń
Zachowania (np. agresja, tiki, komunikacja, odżywianie, uzależnienia)
Nastroju (depresja, dwubiegunowe)
Lękowych (napady paniki, związane silnym stresem lub urazem lub otoczeniem)
Wczesnodziecięcych (np. upośledzenia, opóźnienie rozwoju, uczenia się, deficyt uwagi, problemy z zachowaniem, lęk separacyjny)
Poznawcze i późnego okresu dorosłości (związane z uczeniem się, pamięcią, kojarzeniem)
Osobowości
Na tle seksualnym;

Psychoterapia
- zaburzeń psychicznych
- Stresu pourazowego

Zapewniam profesjonalne podejście oraz współpracę w przyjaznej atmosferze

Oferta counsellingu i psychoterapii skierowana jest do klientów powyżej 16 roku życia.
W przypadku dzieci oferta dotyczy konsultacji psychologicznej.

Spotkania odbywają się w centrum Glasgow.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 075 130 20 432
lub na stronie internetowej http://debowska.co.uk

Kontakt

Numery telefonów:
Kom.
07513020432 (Kasia Dębowska)
Pozostałe