Do góry

Polskie stowarzyszenie w Stirling

Kategoria:
Organizacje i stowarzyszenia
Obszar:
Stirling

Opis

Jesteśmy Polskim Stowarzyszeniem w Stirling, które podjęło się trudnej sztuki konsolidacji i integracji Polonii w Hrabstwie Stirling. Pragniemy, aby poprzez wspólnie podejmowane działania obraz społeczności polskiej zamieszkującej ten piękny region Szkocji nabierał coraz to pozytywniejszego wizerunku.

Coraz bardziej udaje nam się zachęcić Polaków do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym tej wielonarodowej i wielokulturowej społeczności lokalnej.

Nasze Stowarzyszenie jest wspólną przestrzenią, gdzie są realizowane pomysły oraz projekty różnych działań, a także oferowana wzajemna pomoc.
Stowarzyszenie zawiązało się 28 listopada 2008 roku.

Główne cele Stowarzyszenia to:
- integracja Polonii na terenie Wielkiej Brytanii
- umacnianie i kształtowanie pozytywnego wizerunku społeczności polskiej
- upowszechnienie idei wolności i praw człowieka, tolerancji, zasad demokracji oraz poszanowania praw mniejszości narodowych
- podejmowanie działań na rzecz współpracy między wszelkimi grupami tworzącymi europejskie społeczeństwo otwarte
- wpływanie na rozwój życia kulturalnego i społecznego Polaków w Wielkiej Brytanii
- promowanie działalności edukacyjnej i wychowawczej
- działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia
- promocje i organizacje wolontariatu

Bieżąca działalność to:
- poradniki On-Line
- współpraca z innymi organizacjami polskimi i brytyjskimi
- nauka języka angielskiego
- działalność zmierzająca do przybliżenia Szkocji Polakom i Polski Szkotom
- Internetowy Punkt Konsultacyjno-Pomocowy dla Osób i Rodzin z Problemem Uzależnienia
- świąteczne, rodzinne spotkania
- zabawa karnawałowa
- dział w Stirling Multicultural Partnership (umacnianie więzi międzykulturowych)
- obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet w maju 2009
- wieczorek integracyjny (zabawa)
- wieczór filmowy (pokaz filmu ‘Sami Swoi’ na dzień 11 listopada)

Kontakt

Numery telefonów:
Stac.
0178 646 0525
Kom.
075 1490 0660
Pozostałe

Lokalizacja

Ulica:
4 St.Valery Drive
Miasto:
Stirling
Kod pocztowy:
FK7 9HP