Do góry

BodyMinder Therapy Center

Kategoria:
Psycholodzy i psychoterapeuci
Obszar:
Londyn

Opis

BodyMinder T.C organizuje warsztaty Terapii Tańcem i Arteterapii, zajęcia grupowe i indywidualne.

Uczestnicy zajęć mogą brać udział w cotygodniowych zajęciach z Terapii Tańcem, w "Kręgu Kobiet", 8-tygodniowych grupach "Art & Movement in Process", warsztatów weekendowych oraz terapii indywidualnej.

W ramach Centrum specjaliści pracują także z osobami umysłowo upośledzonymi.

Główny cel terapii tańcem jest "holistyczny", integracja jednostki w kierunku całościowym: ciała, emocji i umysłu (oraz duszy w ujęciu bardziej duchowym), a dalej rozbudzanie świadomości własnego ciała, odkrywanie, doświadczanie i integracja świadomego i nieświadomego materiału, samopoznanie i samoakceptacja, uświadamianie i uwalnianie bloków energetycznych i emocji, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów wewnętrznych, rozbudzanie świadomości relacji z innymi oraz ich poprawa, aż w końcu doświadczanie transcendencji, duchowego przeżycia.

Kontakt

Numery telefonów:
Kom.
078 8693 5716 (Kate)
Pozostałe