Do góry

Szkoła Języka Polskiego i Kultury w Motherwell

Kategoria:
Szkoły sobotnie
Obszar:
Motherwell

Opis

Szanowni Państwo

Od momentu powstania szkoły jej głównym celem jest doskonalenie nauki języka polskiego po to, by rozpowszechniać polszczyznę,integrować naród polski ze szkockim, informować o wydarzeniach i pielęgnować całokształt i dorobek kultury polskiej.

Zajęcia edukacyjne odbywają się w budynku St. Bernadette's Primary School w każdą sobotę od godz.10.00-14.30.

W ciągu całego okresu działalności szkoła bierze czynny udział w organizacji polonijnego życia kulturalnego w North&South Lanarkshire i dzięki zaangażowaniu Kadry oraz Rady Rodziców stwarza swoim uczniom wiele okazji do wspólnego spędzania czasu.

W szkole funkcjonują następujące oddziały klasowe/grupy.

Grupa przedszkolna dla dzieci w wieku 4 lat.

Grupa 0- kształcenie zintegrowane dla dzieci w wieku 5 lat.

Grupa I- kształcenie zintegrowane dla dzieci w wieku 6-7 lat.

Grupa II –kształcenie zintegrowane dla dzieci w wieku 8-9 lat.

Grupa III- kształcenie zintegrowane dla dzieci w wieku 10lat.

Grupa IV-kształcenie z podziałem na bloki przedmiotowe: język polski, historia,geografia,sztuka dla dzieci w wieku 11-12 lat.

Grupa V/GCSE - przygotowanie do examinu z języka polskiego jako obcego dla dzieci w wieku 13-14 lat.

Zajęcia dodatkowe:
Koło:literackie,plastyczne,dziennikarskie,teatralne, piłkarskie

W chwili obecnej do Szkoły Języka Polskiego i Kultury w Motherwell uczęszcza 92 dzieci w przedziale wiekowym 4-14 lat.

W skład Grona Pedagogicznego wchodzi 7 w pełni wykwalifikowanych nauczycieli i 10 wolontariuszy.

Ogromną rolę odgrywa Rada Rodziców, która wspiera inicjatywy polskie podejmowane przez przedstawicieli placówki.

Posiadamy szkolną bibliotekę i osobę odpowiedzialną za prowadzenie punktu bibliotecznego.Zgromadziliśmy wiele lektur szkolnych,pomocy dydaktycznych i książek, które ułatwiają pracę nauczycielom i uczniom.

Pracę dydaktyczną opieramy na podręcznikach sprowadzanych z Polski.
Nasi nauczyciele nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje biorąc udział w różnych szkoleniach, zjazdach i konferencjach naukowych.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej, szkolnej strony internetowej:
www.szkolamotherwell.com
Znajdziecie tam Państwo odpowiedzi na pytania dot.:
-opłat
-harmonogramu imprez szkolnych
-planu sobotnich zajęć
-inne przydatne informacje

Kontakt
Dyrektor SJPiK w Motherwell Agata Lis 01698 230 225
E-mail: szkolamotherwell@gmail.com
ZAPRASZAMY

Kontakt

Numery telefonów:
Stac.
01698 230 225 (Dyrektor szkoły Agata Lis)
Pozostałe

Lokalizacja

Ulica:
St.Bernadette's PS Vickers Street
Miasto:
Motherwell
Kod pocztowy:
ML1 3RE