Do góry

Szkoła im. Czesława Miłosza i przedszkole przy Polish Culture Association in Lanarkshire

Kategoria:
Szkoły sobotnie
Obszar:
Airdrie

Opis

Głównym celem naszej szkoły jest nauka języka polskiego, historii i geografii Polski oraz przekazywanie polskich tradycji młodemu pokoleniu. Jako swoją misję traktujemy wychowanie w duchu patriotyzmu i dumy z przynależności do narodu polskiego.

W naszej szkole oferujemy:
naukę na poziomie przedszkola, zerówki i szkoły podstawowej,
wysoce wykwalifikowaną kadrę nauczycielską wyselekcjonowaną pod względem kwalifikacji i umiejętności kontaktu z uczniem,
autorskie programy nauczania dostosowane do rzeczywistych potrzeb poznawczych i językowych uczniów, wpisujące się w oficjalną podstawę programową nauczania dzieci polskich za granicą – dążymy do tego, aby wiedza zdobyta w szkole wpisywała się w całokształt edukacji młodego człowieka żyjącego na pograniczu dwóch kultur,
ciekawą tematykę zajęć i aktywizującę metody nauczania dostosowane do poziomu i potrzeb danej grupy wiekowej,
własny, wyremontowany i świetnie wyposażony budynek,
bogatą bazę pomocy naukowych (w tym audiowizualnych i multimedialnych) oraz dostęp do wciąż powiększającej się szkolnej biblioteki
• pracę z podręcznikami zaprojektowanymi specjalnie z myślą o kształceniu dzieci polonijnych
wycieczki, zabawy, obchody świąt i celebrowanie polskich tradycji (również tych świeckich),
bogaty wachlarz zajęć dodatkowych - zob. poniżej

Polska Szkoła im Czesława Miłosza w Airdrie jest jednostką podlegającą Polskiemu Stowarzyszeniu Kulturalnemu w Lanarkshire (Polish Culture Association in Lanarkshire).

Zapisy do szkoły i na zajęcia pozalekcyjne przyjmujemy drogą elektroniczną (adres e-mail: prezes@pca-milosz.co.uk) oraz w siedzibie szkoły: 29 Alexander Street, ML6 0BA Airdrie.

OFERUJEMY RÓWNIEŻ ZAJĘCIA PRZEDSZKOLNE W TRAKCIE TYGODNIA

Plan zajęć:
Przedszkole: wtorek i środa 12.00-14.30
Szkoła sobotnia (klasy podstawowe i zerówka): sobota 10:00-15:00
Zajęcia plastyczne: sobota 15.00-17.00
Religia: sobota 15.00-16.00

Zajęcia dodatkowe
Kółko plastyczne - po lekcjach szkoły sobotniej
Kólko teatralne - po lekcjach szkoły sobotniej
Kółko matematyczne - po lekcjach szkoły sobotniej
Religia - po lekcjach szkoły sobotniej
Zajęcia umuzykalniające - raz w tygodniu (terminy ruchome)
Kurs tańca (6-9 lat): poniedziałek 17.00-19.00
Kurs tańca (11-18 lat): środa 18.00-20.00

Przyjmujemy również zapisy na:
Kurs języka angielskiego dla dorosłych
Przygotowania do egzaminu GCSE z języka polskiego jako obcego
Piłka ręczna - chłopcy i dziewczęta (10-18 lat) i dorośli
Piłka siatkowa - chłopcy, dziewczęta (10-18 lat) i dorośli
Piłka nożna - chłopcy, dziewczęta (10-18 lat) i dorośli

Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie: www.pca-milosz.co.uk (aktualnie w trakcie przebudowy).

Kontakt

Numery telefonów:
Stac.
07842787215 (PCA)
Pozostałe

Lokalizacja

Ulica:
29 Alexander Street
Miasto:
Airdrie
Kod pocztowy:
ML6 0BA