Do góry

Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii

Kategoria:
Organizacje i stowarzyszenia
Obszar:
Londyn

Opis

Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii istnieje od 1947 roku. Celem Zjednoczenia jest promowanie Polski i polskiej kultury oraz obrona interesów polskiej mniejszości mieszkającej w Wielkiej Brytanii.

Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii

Zrzesza kilkadziesiąt organizacji i instytucji społecznych, kombatanckich, kulturalnych, oświatowych i młodzieżowych oraz szereg lokalnych Zjednoczeń i Kół Członków Indywidualnych działających na terenie Wielkiej Brytanii.

Reprezentuje Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii w kontaktach z władzami brytyjskimi i polskimi.

Współpracuje ze Stowarzyszeniem "Wspólnota Polska", Europejską Unia Wspólnot Polonijnych oraz ośrodkami polonijnymi na świecie.

Promuje dobry wizerunek Polski i Polaków.

Organizuje doroczny Festiwal Polski.

Kontakt

Numery telefonów:
Stac.
0208 741 1606
Fax
0207 741 5767
Pozostałe

Lokalizacja

Ulica:
240 King Street
Miasto:
Londyn
Kod pocztowy:
W6 0RF