Do góry

Rolnicza płaca minimalna

Do października 2013 roku, osoby zatrudnione w rolnictwie miały prawo do wynagrodzenia w wysokości co najmniej rolniczej płacy minimalnej (Agricultural Minimum Wages), ustalanej przez Radę ds. Płac w Rolnictwie (Agricultural Wages Board, AWB).

Po tej dacie, zmieniły się zasady, a w życie weszły zupelnie odrębne regulacje dla Anglii i Walii, Irlandii Północnej i Szkocji.

Poniższe informacje są w trakcie aktualizacji i mogą nie zgadzać się ze stanem faktycznym. Prosimy o weryfikowanie daty aktualizacji danej sekcji przed skorzystaniem z informacji. Za niedogodności przepraszamy.

 • Anglia i Walia
 • Irlandia Północna
 • Szkocja
 • Dalsze informacje i porady
 • Anglia i Walia

  Od 1 października 2013 r. w Anglii pracownicy zatrudnieni w sektorze rolniczym są uprawnieni do wynagrodzenia nie niższego niż krajowa płaca minimalna - sprawdź poradnik Emito.net okrajowej płacy minimalnej.

  Pracownicy zatrudnieni przed tą datą wciąż są uprawnieni do rolniczej płacy minimalnej, jeśli takie warunki określono w ich kontrakcie.

  Pracownicy sektora rolniczego w Walii z kolei uprawnieni są natomiast co najmniej do rolniczej lub krajowej płacy minimalnej, w zależności od tego, która jest wyższa.

  Do 1 października 2013 r., minimalne stawki oraz inne kwestie zatrudnienia w sektorze rolniczym w Anglii i Walii regulowała Agricultural Wages Board for England and Wales w dokumencie "Agricultural Wages Order 2012" (64 strony PDF, 937 KB, en).

  Wysokość płac rolnicznych zależała wówczas od wieku pracownika, umowy o pracę, zakresu odpowiedzialności, kwalifikacji oraz innych czynników. W Anglii i Walii przyjęto 6 kategorii pracowników:

  1. Initial Worker (pracownik początkujący) to osoba zatrudniona w sektorze rolniczym, która nie pasuje do żadnej innej kategorii. Po upływie 30 tygodni pracy u jednego pracodawcy, pracownik ten ma prawo przystąpić do kursu na koszt pracodawcy, który upoważni go do przejścia do następnej kategorii pracowników – Standard Worker.
  2. Standard Worker (pracownik zwykły) to taki, który posiada przynajmniej podstawowe kwalifikacje (określone szczegółowo w "Agricultural Wages Order"), bądź pracuje ze zwierzętami lub obsługuje maszyny rolnicze.
  3. Lead Worker (pracownik wyżej wykwalifikowany). Do tej kategorii należą osoby posiadające określone wyższe kwalifikacje zawodowe lub pracujące w grupie i będące odpowiedzialne za koordynację i monitorowanie pracy tej grupy, lecz nie posiadające uprawnień do podejmowania decyzji dyscyplinarnych w stosunku do jej członków.
  4. Craft Worker (wyspecjalizowany) – pracownik posiadający określone kwalifikacje, który przepracował w sektorze rolniczym co najmniej dwa lata w okresie ostatnich pięciu i spełnia pozostałe warunki, określone w "Agricultural Wages Order".
  5. Supervisory Worker (pracownik nadzoru) – do tej kategorii zalicza się pracowników, którzy nadzorują codzienną pracę w gospodarstwie rolnym, lub w jego części, i wprowadzają w życie decyzje kierownictwa lub ponoszą odpowiedzialność za instruowanie i nadzór pracowników.
  6. Farm Management Worker (pracownik na stanowisku kierowniczym w gospodarstwie rolnym) to pracownik na stanowisku kierowniczym w gospodarstwie rolnym, który zarządza całym gospodarstwem lub jego częścią lub zatrudnia pracowników i podejmuje decyzje w kwestiach dyscyplinarnych, łącznie z uprawnieniami do dokonywania zwolnień pracowników lub informowania pracodawcy o potrzebie takich zwolnień.

  Zapoznaj się z "Agricultural Wages Order 2012" (64 stroy PDF, 937 KB, en), aby dokładnie sprawdzić do której kategorii pracowników należysz.

  Zapoznaj się też z aktualnym przewodnikiem "A Guide for Workers and Employers" (20 stron PDF, 617 KB, en). Znajduje się tam wszystko, co powinni wiedzieć pracodawcy oraz pracownicy sektora rolniczego w Anglii i Walii.

  Stawki minimalne obowiązujące przed 1 października 2013 roku:

  Płaca minimalna za godzinę
    W ramach tygodnia pracy (39 godz./tydz.) Nadgodziny
  Kat. 1
  pracownik początkujący (Initial Worker) podlegający powszechnemu obowiązkowi szkolnemu
  £3,11 £4,67
  Kat. 1
  pracownik początkujący (Initial Worker) nie podlegający już powszechnemu obowiązkowi szkolnemu
  £6,21 £9,32
  Kat. 2
  pracownik zwykły (Standard Worker)
  £6,96 £10,44
  Kat. 3
  pracownik wyżej wykwalifikowany (Lead Worker)
  £7,66 £11,49
  Kat. 4
  pracownik wyspecjalizowany (Craft Worker)
  £8,21 £12,32
  Kat. 5
  pracownik nadzoru (Supervisory Worker)
  £8,70 £13,05
  Kat. 6
  pracownik na stanowisku kierowniczym (Farm Management Worker)
  £9,40 £14,10

  Jeżeli pracujesz w gospodarstwie rolnym ponad 39 godzin w tygodniu, ponad 8 godzin w jakikolwiek dzień, lub na przykład w święto państwowe, masz prawo do płacy za nadgodziny wyższej od podstawowej stawki godzinowej – stawka zależy od tego, do jakiej kategorii pracownika się kwalifikujesz (patrz tabela powyżej).

  Pracodawca musi Ci płacić o 1,36 funta za godzinę więcej, niż wynosi Twoja stawka podstawowa, jeżeli pracujesz w nocy, tj. pomiędzy 19:00 a 6:00 rano.

  Praktykantów i stażystów obowiazują oddzielne stawki - więcej informacji wkrótce.

  Aby sprawdzić ile powinieneś zarabiać jako praktykant, zapoznać się z informacjami na temat dodatków funkcyjnych i innymi szczegółami dotyczącymi wynagrodzenia w sektorze rolniczym w Anglii i Walii, odwiedź stronę GOV.UK: Agricultural workers' rights.

  Jeśli masz wątpliwości dotyczące wysokości swojego wynagrodzenia, skorzystaj ze specjalnej Infolinii Płac Rolniczych: 0845 000 01 34 lub 0127 075 41 06 lub skontaktuj się z:

  The Agricultural Wages Team
  Department for Environment, Food and Rural Affairs
  Room 109, Electra Way
  Crewe, Cheshire CW1 6GJ
  Email: [email protected]

  Irlandia Północna

  W Irlandii Północnej rolniczą płacę minimalną reguluje Rada ds. Wynagrodzenia w Rolnictwie – Agricultural Wages Board for Northern Ireland (AWB).

  Zgodnie z postanowieniami AWB, z dniem 6 kwietnia 2009 r. wprowadzono następujące zmiany:

  • zniesione zostały obowiązujące dotychczas przedziały wiekowe (16 – 22 lat) określające minimalną stawkę wynagrodzenia;
  • stawka za nadgodziny obowiązuje tylko w przypadkach, gdzie pracownik przepracował ponad 39 godzin w tygodniu, tj. automatyczne prawo do otrzymywania stawki za nadgodziny za pracę w niedziele itp. nie ma już zastosowania;

  Maksymalna wysokość potrącenia z wynagrodzenia tytułem zakwaterowania (tzw. accomodation offset) w przypadku "pracowników tymczasowych i pracowników pracujących przy zbiorach" wynosi 31,22 funtów tygodniowo.

  Rada potwierdziła również nowe minimalne stawki wynagrodzenia dla pracowników rolnych należących do kategorii od 2 do 6.

  Od 6 kwietnia 2016 r. w Irlandii Północnej obowiązują następujące stawki minimalne dla osób pracujących w sektorze rolniczym:

  Płaca minimalna za godzinę
  Kat. 1
  stawka minimalna (stosowana przez pierwsze 40 tygodni
  skumulowanego okresu zatrudnienia)
  £6,76
  Kat. 2
  pracownik zwykły (Standard Worker)
  £7,05
  Kat. 3
  pracownik wyżej wykwalifikowany (Lead Worker)
  £7,74
  Kat. 4
  pracownik wyspecjalizowany (Craft Grade)
  £8,31
  Kat. 5
  pracownik nadzoru (Supervisory Grade)
  £8,80
  Kat. 6
  pracownik na stanowisku kierowniczym w gospodarstwie rolnym (Farm Management Grade)
  £9,53

  Aby sprawdzić do jakiej kategorii pracowników należysz, skorzystaj z Przewodnika po kategoriach pracowników sektora rolniczego (29 stron PDF, 264 KB, pl), opracowanego w języku polskim przez Department of Agriculture and Rural Development (Wydział Rolnictwa i Rozwoju Wsi).

  Więcej informacji na temat wynagrodzeń oraz innych warunków pracy w rolnictwie w Irlandii Płn. znajdziesz na stronie Wydziału Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.dardni.gov.uk.

  W razie dodatkowych pytań, skontaktuj się telefonicznie z pracownikiem Wydziału: 0289 052 08 13 bądź osobiście udaj się do sekretariatu departamentu:

  Department of Agriculture and Rural Development
  Agricultural Wages Secretariat, Room 910,
  Dundonald House, Upper Newtownards Road,
  Belfast BT4 3SB

  Szkocja

  Minimalne stawki oraz inne kwestie zatrudnienia w sektorze rolniczym w Szkocji reguluje Scottish Agricultural Wages Board. Aby poznać obowiązujące aktualnie (od 1 października 2012 r.) przepisy, zapoznaj się z The Agricultural Wages (Scotland) Order (No 60) 2012.

  W odróżnieniu od pozostałych regionów Zjednoczonego Królestwa, w sektorze rolnym w Szkocji nie ma znaczenia czy jesteś zatrudniony na etat, na część etatu, czy jesteś studentem, ani jakiego rodzaju prace wykonujesz. Wszystkich obowiązuje taka sama minimalna stawka godzinowa.

  Jedynym kryterium jest okres pracy. Osobom które pracują u obecnego pracodawcy nie dłużej niż 26 tygodni, przysługuje minimalna płaca rolnicza w wysokości £6,22 za godzinę. Tym, które u obecnego pracodawcy pracują ponad 26 tygodni, należy się minimum £6,86 za godzinę.

  Od 1 października 2012 nowi pracownicy, posiadający uprawnienia Modern Apprenticeship in Agriculture (Level 2), mają prawo do płacy £3,81 przez pierwszych 12 miesięcy. Po tym okresie obowiązuje stawka £6,86 za godzinę.

  Osoby które pracują u tego samego pracodawcy powyżej 26 tygodni i mają ukończony rzemieślniczy kurs zawodowy (Scottish Vocational Qualification) na przynajmniej III poziomie, adekwatne do wykonywanej pracy lub certyfikat stażu potwierdzony przez ATB Landbase (tzw. LANTRA) od 1 października 2012 mają prawo do dodatkowych 1,04 funta za godzinę pracy.

  Pracodawca może zapłacić Ci więcej, ale nie może zapłacić mniej, niż wskazują obowiązujące stawki minimalne.

  Jeżeli pracujesz w gospodarstwie rolnym ponad 39 godzin w tygodniu lub ponad 8 godzin w jakikolwiek dzień, to masz prawo do płacy za nadgodziny w wysokości półtora razy większej od podstawowej stawki godzinowej.

  Aby dowiedzieć się więcej o swoich prawach pracy w sektorze rolnym w Szkocji (m.in. wynagrodzeniach, zasiłkach, czasie pracy, urlopach itp.), zapoznaj się z przewodnikiem Agricultural Wages in Scotland: A Guide for Workers and Employers (34 strony PDF, 320 KB, en).

  Możesz także zasięgnąć informacji kontaktując się z The Scottish Agricultural Wages Board telefonicznie: 0131 244 63 97, mailowo: [email protected] lub osobiście:

  Scottish Agricultural Wages Board
  Pentland House, 47 Robb's Loan,
  Edinburgh EH14 1TY

  Dalsze informacje i porady

  Aby uzyskać pomoc w sprawdzeniu zgodności swojej stawki godzinowej z ustawową minimalną, skorzystaj z bezpłatnych informacji udzielanych za pośrednictwem specjalnej rządowej infolinii ds. płac i praw pracowniczych "The Pay and Work Rights": 0800 917 23 68 (możesz poprosić o tłumacza). Możesz zadzwonić na podany numer lub zasięgnąć porady kontaktując się z tą organizajcą za pomocą formularza na stronie payandworkrights.direct.gov.uk.