Do góry

Opłaty za samochód

Aby móc legalnie poruszać się po brytyjskich drogach każdy samochód musi zostać opodatkowany (Road Tax), posiadać aktualny przegląd techniczny (MOT), a każdy kierowca musi posiadać ubezpieczenie wykupione w swoim imieniu.

 • Przegląd MOT
 • Podatek drogowy (Road Tax)
 • Ubezpieczenie
 • Przegląd MOT

  Certyfikat MOT poświadcza, że w momencie testu pojazd spełnia minimalne dopuszczalne warunki bezpieczeństwa. Test musi być wykonywany co 12 miesięcy i nie wcześniej niż na miesiąc przed upłynięciem terminu przeglądu.

  Pierwszy test MOT musi zostać wykonany po 2 latach od zakupu fabrycznie nowego pojazdu.

  Koszt testu zależy od zakładu mechanicznego i waha się od 30 do 80 funtów.

  W trakcie testu sprawdzane są:

  • blacharka oraz struktura pojazdu - czy pojazd nie jest zbyt mocno skorodowany i czy nie posiada ostrych krawędzi zagrażających bezpieczeństwu,
  • układ paliwowy - czy nie istnieją przecieki i czy korek wlewu paliwa jest szczelny,
  • układ emisji spalin - czy pojazd spełnia wymogi dot. emisji spalin w zależności od wieku pojazdu i rodzaju paliwa,
  • układ wydechowy - czy jest odpowiednio zabezpieczony, kompletny, bez poważnych wycieków i czy tłumienie jest efektywne,
  • pasy bezpieczeństwa - czy są kompletne, niezniszczone i spełniają warunki bezpieczeństwa,
  • fotele - czy przednie fotele są zabezpieczone oraz czy zarówno przednie i tyle fotele można zabezpieczyć do pozycji siedzącej,
  • drzwi - czy przednie drzwi otwierają się bez przeszkód zarówno z zewnątrz jak od wewnątrz pojazdu.
  • lusterka - czy jest ich odpowiednia ilość oraz czy są w odpowiednim stanie,
  • bagażnik - czy domyka się bezpiecznie,
  • hamulce - ich stan oraz wydajność,
  • koła i opony - ich stan, rozmiar, rodzaj oraz głębokość bieżnika (absolutne legalne minimum to 1.6 mm),
  • tablice rejestracyjne - ich stan oraz dostosowanie do przepisów,
  • maska - czy domyka się bezpiecznie,
  • wycieraczki i spryskiwacze - ich stan oraz czy działają zgodnie z wymogami prawa,
  • przednia szyba - czy zapewnia odpowiednią widoczność,
  • klakson - czy działa odpowiednio i spełnia wymagania prawne,
  • układ kierowniczy oraz zawieszenie - czy ich stan jest zadowalający,
  • numer identyfikacyjny pojazdu VIN - czy na wszystkich częściach pojazdu występuje ten sam VIN.

  Po wykonaniu testu możesz otrzymać trzy różne dokumenty:

  • zielony (A4) - oznacza, że pojazd przeszedł test pomyślnie. Do niego może zostać dołączone tzw. advisory notice:
  • żółty - są to sugestie napraw, które powinny zostać dokonane, ale w dniu testu pojazdu wymienione elementy nadal spełniały minimalne wymogi bezpieczeństwa stawiane przez prawo,
  • czerwony - oznacza, że pojazd nie przeszedł testu i wszystkie wymagane naprawy są podane na tym samym dokumencie.

  Prowadzenie pojazdu bez ważnego przeglądu MOT może oznaczać, że jeśli dojdzie do wypadku, ubezpieczalnia nie wypłaci pieniędzy z polisy, a kierowcy grozi mandat wysokości 60 funtów lub, jeśli jego sprawa trafi do sądu, kara do 1 000 funtów.

  Podatek drogowy (Road Tax)

  Każdy pojazd zarejestrowany na terenie Zjednoczonego Królestwa musi być opodatkowany, jeśli jest używany lub trzymany na publicznej drodze. Nieopodatkowane pojazdy znajdujące się na publicznych drogach mogą zostać unieruchomione lub usunięte.

  Jeśli pojazd nie jest używany i jest przechowywany na prywatnym terenie, jego właściciel musi wypełnić aplikację o SORN (Statutory Off Road Notification). Można tego dokonać dzwoniąc pod numer 0300 123 4321 lub wypełnić aplikację w serwisie DVLA.

  Aby opodatkować pojazd musisz posiadać:

  • wypełniony formularz przypominający (reminder) V11 aplikację V10 (Application for a tax disc),
  • dowód rejestracyjny pojazdu (V5C) lub sekcję nowego właściciela, jeśli korzystasz z aplikacji V10,
  • wypełnioną sekcję V62 dot. wydania nowego dowodu rejestracyjnego V5C, jeśli takowego nie posiadasz,
  • potwierdzenie ubezpieczenia przynajmniej typu third party,
  • opłatę za pojazd.

  Wysokość podatku drogowego dla pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy przed 1 marca 2011 roku jest zależna od pojemności silnika i została podzielona na dwie grupy:

  Pojemność silnika (cc) Stawka roczna Stawka półroczna
  Do 1549 £130.00 £71.50
  Powyżej 1549 £215.00 £118.25

  Pojazdy zarejestrowane po 1 marca 2001 roku zostały podzielone na 13 kategorii w zależności od emisji CO2. Im są one mniejsze, tym tańszy jest podatek drogowy.

  Grupa Emisje CO2 (g/km) Stawka roczna Stawka półroczna
  A Do 100 £0.00 niedostępna
  B 101-110 £20.00 niedostępna
  C 111-120 £30.00 niedostępna
  D 121-130 £95.00 £52.25
  E 131-140 £115.00 £63.25
  F 141-150 £130.00 £71.50
  G 151-165 £165.00 £90.75
  H 166-175 £190.00 £104.50
  I 176-185 £210.00 £115.50
  J 186-200 £245.00 £134.75
  K* 201-225 £260.00 £143.00
  L 226-255 £445.00 £244.75
  M Ponad 255 £460.00 £253.00

  *dotyczy również aut emitujacych więcej CO2 niż 225g/km, które zostały zarejesteowane przed 23 marca 2006 roku.

  Opłaty możesz dokonać:

  Pamiętaj, że dowód opłacenia podatku drogowego (tax disc) musi zawsze znajdować się na przedniej szybie pojazdu po stronie pasażera. Za niedopełnienie tej formalności maksymalna przewidziana grzywna wynosi 200 funtów.

  Jeśli oczekujesz na przysłanie "tax disc" po złożeniu aplikacji w internecie lub przez pocztę pod koniec miesiąca, w którym wygasa aktualny, nie możesz zostać ukaranym przez okres 5 dni roboczych od 1 dnia danego miesiąca. Reguła dotyczy tylko tych osób, które zaaplikowały o podatek drogowy przed upływem ważności poprzedniego.

  Ubezpieczenie

  Każdy pojazd znajdujący się na publicznych drogach, niezależnie od tego czy wykorzystywany do jazdy czy nie musi posiadać ubezpieczenie.

  W Wielkiej Brytanii istnieją 3 rodzaje ubezpieczenia:

  • Third party only - jest najtańsza forma ubezpieczenia uznawana przez prawo. Ubezpieczenie tego typu obejmuje osoby, które zostały poszkodowane w wypadku spowodowanym przez Ciebie. Polisa nie obejmuje żadnych kosztów, które ponosi sprawca wypadku.
  • Third party fire and theft - różni się od powyższej tym, że obejmuje również kradzież oraz zniszczenia będące wynikiem pożaru.
  • Comprehensive - jest to odpowiednik polskiego autocasco. Polisa różni się tym od powyższych, że również obejmuje wszelkie Twoje koszta, jeśli byłeś sprawcą wypadku.

  Claim i excess fee

  W momencie, kiedy składasz roszczenie o wypłacenie odszkodowania (claim) część ubezpieczycieli zażąda od Ciebie zapłacenia tzw. "excess fee", czyli o "wkład własny". Wysokość takiej opłaty zależy od wcześniejszych ustaleń, które zawarte zostały w Twojej polisie.

  Wysokość ubezpieczenia może być zależna od:

  • firmy ubezpieczeniowej, w której wykupujesz polisę - zawsze warto porównać ceny korzystając np. z serwisów www.confused.com, www.moneysupermarket.com czy www.comparethemarket.com,
  • rodzaju wybranej polisy,
  • grupy ubezpieczeniowej pojazdu,
  • długości posiadania pełnego prawa jazdy,
  • wieku kierowcy,
  • ilości lat zniżek za bezszkodową jazdę (no claims bonus) - również tych uzyskanych w Polsce, które należy przetłumaczyć i przedstawić firmie ubezpieczeniowej,
  • ilości punktów karnych,
  • ilości dokonanych roszczeń ubezpieczeniowych (claims),
  • sposobu wykorzystywania pojazdu,
  • dzielnicy oraz miejsca, w którym pojazd będzie trzymany w nocy oraz miejsca parkowania pojazdu w trakcie dnia,
  • ilości mil, które pojazd przebędzie w ciągu roku - im dłużej znajduje się on na drodze, tym droższe jest ubezpieczenie,
  • inne, zależne od ubezpieczyciela.

  Pamiętaj, aby zawsze podawać ubezpieczalni prawdziwe informacje. Jeśli miniesz się z prawdą, to ubezpieczenie może nie zostać Ci wypłacone.

  Masz również obowiązek informować ubezpieczyciela o zmianie adresu zamieszkania, nowych punktach karnych oraz jakichkolwiek modyfikacjach Twojego pojazdu. Nie warto ryzykować dziesiątek tysięcy funtów.