Do góry

Zasiłek dla osób o niskich dochodach (Income Support)

Income Support to wsparcie finansowe dla osób, które nie mają możliwości pracować w pełnym wymiarze godzin, a uzyskiwane dochody nie wystarczają im na utrzymanie. Jeżeli nie przysługuje Ci zasiłek dla poszukujących pracy Jobseeker’s Allowance, sprawdź czy spełniasz kryteria wymagane w przypadku Income Support.

 • Komu przysługuje zasiłek Income Support
 • Wysokość zasiłku Income Support
 • Jak się ubiegać o zasiłek Income Support
 • Jeśli sytuacja ulegnie zmianie
 • Wyjazd za granicę
 • Jeśli nie zgadzasz się z decyzją urzędnika
 • Dalsze informacje i porady
 • Komu przysługuje zasiłek Income Support

  Zasiłek Income Support przeznaczony jest dla:

  • samotnych rodziców;
  • osób zarejestrowanych jako chore, niewidome lub niepełnosprawne;
  • studentów samotnie wychowujących dziecko;
  • studentów niepełnosprawnych;
  • osób przebywających na urlopie rodzicielskim lub ojcowskim;
  • osób przebywających na urlopie chorobowym (jeśli zasiłek chorobowy Statutory Sick Pay jest niższy niż Income Support);
  • kobiet będących na zwolnieniu w związku z dolegliwościami wynikającymi z ciąży;
  • uchodźców uczących się języka angielskiego, którzy przybyli do Wielkiej Brytanii nie dawniej niż przed rokiem;
  • osób opiekujących się chorą lub starszą osobą.

  Możesz się o niego starać, jeśli oprócz jednego z wymienionych powyżej kryteriów, dodatkowo spełniasz następujące warunki:

  • masz więcej niż 16 lat, ale nie osiągnąłeś jeszcze wieku emerytalnego;
  • masz niskie dochody;
  • nie pracujesz lub pracujesz poniżej 16 godzin tygodniowo (warunek ten nie dotyczy osób pracujących na pełny etat, starających się o zasiłek z tytułu pobytu na urlopie rodzicielskim bądź ojcowskim);
  • nie jesteś studentem w pełnym wymiarze godzin (od tej zasady istnieją pewne wyjątki);
  • nie otrzymujesz zasiłku dla bezrobotnych Jobseeker’s Allowance ani Employment and Support Allowance;
  • Twoje oszczędności nie przekraczają 16 000 funtów;
  • mieszkasz w Wielkiej Brytanii.

  Zasiłek Income Support prawdopodobnie nie zostanie Ci przyznany, jeżeli Twój partner pracuje przynajmniej 24 godziny w tygodniu.

  Istnieją odstępstwa od tych reguł. Jeśli masz wątpliwości czy kwalifikujesz się do zasiłku Income Support, skontaktuj się najlepiej bezpośrednio z Jobcentre Plus (zlokalizuj najbliższe Tobie biuro).

  Jeżeli Income Support nie należy Ci się z powodu zbyt wysokiej liczby godzin pracy, być może przysługuje Ci zasiłek Working Tax Credit.

  Wysokość zasiłku Income Support

  Wysokość zasiłku Income Support jest kwestią bardzo indywidualną i zależy od wielu czynników. Wśród nich są przede wszystkim wiek, dochody (w tym także inne pobierane zasiłki), oszczędności (nie tylko Twoje ale i Twojej rodziny, ewentualnie partnera z którym mieszkasz) oraz koszty utrzymania.

  Oszczędności w wysokości powyżej 6 000 funtów (10 000 w przypadku osób mieszkających w domu opieki) mogą wpłynąć na wysokość Income Support. Oszczędności powyżej 16 000 funtów dyskwalifikują kandydatów do zasiłku.

  Sprawdź na jaki zasiłek możesz liczyć (oraz jak się o niego ubiegać) na stronie rządowej DirectGov: Income Support - how to claim and how much you can get.

  Co istotne – osoby, którym przysługuje Income Support, automatycznie są uprawnione do otrzymywania zasiłku Housing Benefit oraz Council Tax Benefit. Przysługuje im też darmowa opieka dentystyczna, bezpłatne leki na receptę i bezpłatne posiłki w szkole dla dzieci.

  Jak się ubiegać o zasiłek Income Support

  Formularz do ubiegania się o Income Support i szczegółowe informacje na ten temat można pobrać ze strony Department for Work and Pensions: Income Support Booklet (64 stron PDF, 508 KB, en) (Department for Social Development: Income Support Forms w Irlandii Północnej).

  Nawet jeśli wybierzesz formę aplikowania online, powinieneś skontaktować się z Jobcentre Plus za pomocą bezpłatnego numeru 0800 055 66 88 (telefon czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00), by upewnić się że nie przegapiłeś żadnej formalności i ustalić datę spotkania z urzędnikiem. Dla osób mających problemy ze słuchem lub mową funkcjonuje telefon tekstowy: 0800 023 48 88.

  Jeśli masz problem z wypełnieniem wniosku lub masz pytania, które chciałbyś zadać urzędnikowi bezpośrednio, udaj się do najbliższego biura Jobcentre Plus (zlokalizuj najbliższe Tobie biuro).

  Jeśli sytuacja ulegnie zmianie

  Pobierając zasiłek Income Support jesteś zobowiązany natychmiast poinformować Jobcentre Plus o wszelkich nowych okolicznościach, jakie mogą mieć wpływ na jego wysokość. Należą do nich na przykład:

  • zmiana miejsca zamieszkania;
  • choroba lub pobyt w szpitalu;
  • rozpoczęcie lub zmiana pracy bądź zmiana wymiaru godzin pracy (nawet jeśli to wolontariat);
  • wyjazd za granicę, nawet jeśli to wyjazd tymczasowy;
  • wzrost kapitału (wliczając oszczędności, inwestycje czy na przykład otrzymanie spadku).

  Wyjazd za granicę

  Jeśli otrzymujesz Income Support i planujesz wyjazd poza Wielką Brytanię, powinieneś poinformować o tym Jobcentre Plus. Nie stracisz prawa do zasiłku pod warunkiem, że wyjeżdżasz na krótki okres czasu albo celem wyjazdu jest podjęcie leczenia.

  Jeśli nie zgadzasz się z decyzją urzędnika

  Jeśli w odpowiedzi na wniosek o przyznanie zasiłku otrzymasz decyzję odmowną lub nie zgadzasz się z wysokością przyznanego świadczenia, masz prawo domagać się wyjaśnień lub powtórnego rozważenia Twojego wniosku.

  Szczegółowe wskazówki na temat postępowania w takiej sytuacji dostarcza przewodnik Jobcentre Plus: If you think our decision is wrong (28 stron PDF, 194 KB, en). Dokument zawiera również odpowiedni formularz, który osoba składająca odwołanie powinna wypełnić i przedstawić w lokalnym biurze Jobcentre Plus nie później niż miesiąc po otrzymaniu decyzji.

  Dalsze informacje i porady

  Po dalszą pomoc i porady dotyczące Income Support można się zwrócić bezpośrednio do lokalnego biura Jobcentre Plus (zlokalizuj najbliższe Tobie biuro).