Serwisy tematyczne
Strona głównaPoradnikiZasiłki i zapomogiNiskie dochody › Zasiłek dla osób pracujących o niskich dochodach (Working Tax Credit)

Zasiłek dla osób pracujących o niskich dochodach (Working Tax Credit)

Ostatnie uaktualnienie sekcji: 10/01/2012
 

Working Tax Credit jest to świadczenie dla osób pracujących i samozatrudnionych w Wielkiej Brytanii, które osiągają niskie dochody. Im niższe wykazujesz dochody, tym wyższy zasiłek możesz dostać. Musisz jednak spełniać pewne dodatkowe warunki.

Komu przysługuje Working Tax Credit

Jeśli nie masz dzieci, możesz się starać o Working Tax Credit jeżeli spełniasz któreś z poniższych kryteriów:

 • masz co najmniej 25 lat i pracujesz przynajmniej 30 godzin tygodniowo;
 • masz co najmniej 16 lat i pracujesz przynajmniej 16 godzin tygodniowo oraz kwalifikujesz się do otrzymywania dodatku dla niepełnosprawnych (disability element);
 • masz co najmniej 50 lat i pracujesz przynajmniej 16 godzin tygodniowo po okresie pobytu na zasiłkach.

W przypadku osób wychowujących dziecko, warunkiem ubiegania sie o Working Tax Credit jest wiek 16 lat lub więcej i praca w wymiarze co najmniej 16 godzin tygodniowo.

W przypadku obcokrajowców, dodatkowym warunkiem ubiegania się o zasiłek jest stały pobyt w Wielkiej Brytanii (dopuszczalne są krótkotrwałe, np. wakacyjne wyjazdy) i posiadanie w tym kraju ośrodka interesów życiowych.

Więcej szczegółów na ten temat znajdziesz na stronie HMRC: New arrivals to the UK and tax credit.

Aby sprawdzić czy kwalifikujesz się do otrzymywania tego świadczenia, możesz skorzystać z prostego kwestionariusza online, dostępnego na stronie urzędu podatkowego, HMRC: Tax credits - do you qualify?.

Jeżeli nie jesteś osobą samotną, lecz żyjesz w związku małżeńskim, w związku cywilnym bądź z nieformalnym partnerem, z którym prowadzisz wspólne gospodarstwo domowe, musicie wspólnie z ubiegać się o WTC i oboje powinniście w tym celu spełniać wymagane warunki. Sprawdź kto kwalifikuje się jako para (couple) do wspólnego ubiegania się o zasiłki na stronie HMRC w zakładce What counts as a couple for tax credits?.

Ostatnie uaktualnienie tematu: 03/12/2009
Wysokość zasiłku Working Tax Credit

Świadczenie Working Tax Credit składa się z kilku dodatków (elementów). Całkowita kwota zasiłku obejmuje każdy dodatek, do którego jesteś uprawniony.

Maksymalna roczna wysokość poszczególnych dodatków ustalana jest na dany rok podatkowy (od 6 kwietnia danego roku do 5 kwietnia następnego) i kształtuje się tak, jak widać w poniższej tabeli.

Maksymalna roczna wysokość poszczególnych dodatków WTC
Rodzaj dodatku 2010-2011 2011-2012
Dodatek podstawowy (basic element) – dodatek przyznawany każdemu, kto spełnia podstawowe kryteria. £1,920 £1,920
Dodatek dla samotnych rodziców (lone parent element) lub dla osób żyjących w związku partnerskim bądź małżeńskim (couples element). £1,890 £1,950
Dodatek do trzydziestogodzinny (30 hour element) – dla osób pracujących przynajmniej 30 godzin tygodniowo; pary opiekujące się co najmniej 1 dzieckiem mogą starać się o ten element, jeśli łącznie pracują przynajmniej 30 godzin tygodniowo i przynajmniej jeden z partnerów pracuje 16 godzin tygodniowo lub więcej. £790 £790
Dodatek dla osób niepełnosprawnych (disability element). £2,570 £2,650
Dodatek dla osób z wysokim stopniem niepełnosprawności (severe disability element) – przyznawany tym, którzy otrzymują zasiłki Highest Rate Care Component of Disability Living Allowance lub Higher Rate of Attendance Allowance. £1,095 £1,130
Dodatek 50+ (16-29 hours) – dla osób powyżej 50 roku życia, które były na zasiłkach i powróciły do pracy w wymiarze od 16 do 29 godzin tygodniowo. £1,320 £1,365
Dodatek 50+ (30+ hours) – dla osób powyżej 50 roku życia które były na zasiłkach i powróciły do pracy w wymiarze powyżej 30 godzin tygodniowo. £1,965 £2,030
Dodatek do opieki nad dzieckiem (childcare element) – dodatek pokrywający do 80% kosztów tygodniowych związanych z opieką nad 1 dzieckiem (od kwietnia 2011 będzie to do 70%). £175 tygodniowo £175 tygodniowo
Dodatek do opieki nad dzieckiem (childcare element) – dodatek pokrywający do 80% kosztów tygodniowych związanych z opieką nad więcej niż 1 dzieckiem (od kwietnia 2011 będzie to do 70%). £300 tygodniowo £300 tygodniowo

Wysokość zasiłku naliczana jest w oparciu o dochody osoby wnioskującej z ostatniego roku podatkowego, poprzedzającego złożenie aplikacji. W przypadku par, kwota zasiłku jest naliczana w oparciu o dochód obojga partnerów.

Jeśli chcesz się zorientować na jaką wysokość zasiłku Working Tax Credit możesz liczyć, możesz skorzystać z infolinii Tax Credit Helpline: 0345 300 3900 (czynna codziennie oprócz świąt w godzinach 8:00-20:00).

Wpłaty wpływają bezpośrednio na konto beneficjenta (konto bankowe, konto oszczędnościowej kasy mieszkaniowej lub konto karty pocztowej) co tydzień lub co cztery tygodnie.

Pod koniec każdego roku podatkowego (w kwietniu, maju i czerwcu) osoby pobierające Working Tax Credit dostają pismo z urzędu podatkowego HMRC z prośbą o aktualizację informacji na temat istniejących okoliczności osobistych i dochodów osiąganych w zakończonym roku podatkowym oraz odnowienie wniosku o zasiłek.

Ostatnie uaktualnienie tematu: 10/01/2012
Dodatek na opiekę nad dzieckiem (childcare element)

Jeśli korzystasz z profesjonalnej opieki nad dzieckiem, masz prawo do zwrotu części jej kosztów w ramach Working Tax Credit. Zasiłek (dodatek) ten nosi nazwę "childcare element". Możesz się o niego starać, jeśli pracujesz przynajmniej 16 godzin tygodniowo. Jeśli o zasiłek stara się para – każdy z partnerów musi pracować przynajmniej 16 godzin tygodniowo, chyba że jedno z was jest niezdolne do pracy z powodu inwalidztwa.

Ostatnie uaktualnienie tematu: 01/10/2009
Jak się ubiegać o zasiłek Working Tax Credit

Aby ubiegać się o Working Tax Credit (i jednocześnie Child Tax Credit), należy wypełnić formularz TC600, który należy zamówić telefonicznie kontaktując się z Tax Credit Helpline: 0345 300 3900 (infolinia czynna codziennie, oprócz świąt, w godzinach 8:00-20:00) i odesłać pocztą na adres:

Tax Credit Office
Preston
PR1 0SB

Skorzystaj z Tax Credit Helpline, jeśli będziesz miał jakiekolwiek problemy z wypełnieniem formularza.

Osoby samotne muszą się ubiegać o zasiłek samodzielnie, natomiast pary, które wspólnie prowadzą gospodarstwo domowe, muszą występować o przyznanie pomocy razem, umieszczając w formularzu dane osobowe obu partnerów.

Do wypełnienia wniosku będziesz potrzebował m.in. następujących informacji:

 • wysokość dochodów Twoich i ewentualnego partnera w ostatnim roku podatkowym (od 6 kwietnia do 5 kwietnia kolejnego roku);
 • numer ubezpieczenia społecznego (Numer Ubezpieczenia Społecznego (NIN);
 • formularz P60 (formularz będący podsumowaniem Twoich zarobków oraz podatku, jaki został od nich zapłacony w ciągu roku podatkowego) lub paski wypłat (payslips);
 • Niepowtarzalny Referencyjny Numer Podatkowy (Unique Tax Reference Number - UTR) jeśli jesteś samozatrudniony;
 • informacje o innych pobieranych zasiłkach;
 • numer referencyjny Child Benefit, jeśli masz dzieci i pobierasz ten zasiłek;
 • informacje o wydatkach związanych z opieką nad dzieckiem;
 • numer konta bankowego na który miałyby wpływać świadczenia.

Sprawdź jakie są najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu wniosku i dowiedz się jak ich uniknąć ze strony HMRC: How to avoid common mistakes on your tax credits claim form.

Odpowiedź ze strony urzędu odnośnie przyznania zasiłku i jego kwoty dostaniesz drogą pocztową w ciągu 30 dni.

Ostatnie uaktualnienie tematu: 10/01/2012
Jeśli Twoja sytuacja ulegnie zmianie

Pobierając zasiłek Working Tax Credit jesteś zobowiązany natychmiast poinformować brytyjski urząd podatkowy o wszelkich nowych okolicznościach, jakie mogą mieć wpływ na jego wysokość – takich jak m.in. zmiana wysokości rocznych dochodów, utrata pracy lub zmniejszenie wymiaru zatrudnienia, zmiana stanu cywilnego, wyjazd poza Wielką Brytanię na więcej niż 8 tygodni (12 tygodni, jeśli Twoja nieobecność wiąże sie z chorobą lub śmiercią kogoś bliskiego) itp.

Jeśli nie poinformujesz o zmianach, które mogłyby wpłynąć na zmniejszenie kwoty zasiłku, będziesz zmuszony do zwrotu nadpłaty i dodatkowo do zapłaty nawet 300 funtów kary. Jeśli będziesz zwlekał z poinformowaniem o zmianach, dzięki którym przysługiwałyby Ci wyższe zasiłki, dostaniesz refundację tylko za trzy miesiące wstecz.

Informację o zmianie okoliczności można przekazać telefonicznie za pomocą Tax Credit Helpline: 0345 300 3900 (7 dni w tygodniu oprócz świąt od 8:00 do 20:00). Z zagranicy należy dzwonić na numer + 44 0289 053 81 92.

Ostatnie uaktualnienie tematu: 10/01/2012
Dalsze informacje i porady

Po dalszą pomoc i porady dotyczące zasiłku Working Tax Credit najlepiej zwrócić się bezpośrednio do urzędu podatkowego HM Revenue & Customs (www.hmrc.gov.uk). Skorzystaj z infolinii Tax Credit Helpline: 0345 300 3900, czynnej codziennie (oprócz świąt) od 8:00 do 20:00. Dla osób mających problemy ze słuchem lub mową funkcjonuje telefon tekstowy: 0345 300 3909.

Ostatnie uaktualnienie tematu: 10/01/2012
Fora dyskusyjne
Podyskutuj z innymi użytkownikami na forach Grup użytkowników w kategorii Rodzina i Dziecko.
Polecane artykuły:
Socjal zamiast pracy Socjal zamiast pracy

2,6 miliona Brytyjczyków pobiera Incapacity Benefit.49

Pomysły na small biznes w domu Pomysły na small biznes w domu

Pieczenie ciasteczek, drobne usługi dla innych Polaków, artystyczne zainteresowania - to wszystko może stać się przyczynkiem do wspomożenia domowego budżetu, ale i początkiem nowej, ekscytującej kariery.49

Nowe stawki ubezpieczenia NI samozatrudnionych Nowe stawki ubezpieczenia NI samozatrudnionych

Z dniem 6 kwietnia 2015 r. zmienia się stawka tygodniowa ubezpieczenia samozatrudnionego - National Insurance Class 2. Zamiast dotychczasowych 2,75 funtów tygodniowo, samozatrudniony będzie teraz płacił 2,80.49

Polska: znajomość języków obcych a wynagrodzenia Polska: znajomość języków obcych a wynagrodzenia

Znajomość języka angielskiego jest cenna, jednak dopiero biegłe posługiwanie się nim pozwalało na osiąganie znacznie wyższych dochodów.5

Świat: tak wygląda bezrobocie wśród imigrantów Świat: tak wygląda bezrobocie wśród imigrantów

W 2013 roku w większości państw stopa bezrobocia wśród imigrantów była wyższa niż wśród rodowitych mieszkańców przeciętnie o ok. 5 p.p.5

 
© 2015 Emito.net
O nas Reklama Kontakt Partnerzy Wytyczne dla społeczności Prywatność Regulamin
Information in English: About Advertise Post a free classified ad Contact