Do góry

Skargi na NHS

Jeżeli z jakiegoś powodu jesteś niezadowolony z usług National Health Service, jeśli na przykład masz zastrzeżenia do poziomu opieki, przebiegu leczenia, czy miejsca, w którym ono się odbywa, możesz złożyć skargę.

W pierwszej kolejności spróbuj rozwiązać problem, rozmawiając bezpośrednio z osobą odpowiedzialną za Twoją opiekę zdrowotną. Jeśli nie jest to możliwe, postaraj się skontaktować z przełożonym lub urzędnikiem biura skarg i zażaleń w danej placówce NHS. Większość placówek NHS zatrudnia specjalistów ds. skarg. Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe takiej osoby powinien Ci udostępnić każdy pracownik placówki, w której się leczysz.

Jeśli nie jesteś usatysfakcjonowany rezultatem rozmów, złóż pisemne zażalenie. Składając skargę podaj imię, nazwisko i adres (swoje lub pacjenta, w imieniu którego składasz skargę) i jak najwięcej szczegółów o tym co zaszło, gdzie i kiedy.

Zgodnie z procedurą brytyjskiej służby zdrowia, nie są przyjmowane skargi, związane z prywatną opieką zdrowotną, ani z usługami nieoferowanymi lub niefinansowanymi z funduszu NHS. Nie rozpatruje się też skarg, dotyczących spraw złożonych w sądzie.

Pisemna skarga powinna być złożona nie później, niż 6 miesięcy od daty zdarzenia, którego dotyczy i nie później niż 12 miesięcy od tego zdarzenia, jeśli podstawy do jej złożenia można było stwierdzić dopiero po upływie maksymalnie 6 miesięcy. W wyjątkowych sytuacjach zażalenie może zostać rozpatrzone po upływie limitu czasu.

W ciągu trzech dni roboczych od dostarczenia skargi, otrzymasz pismo, wyjaśniające jakie czynności zostaną w związku z nią podjęte.

NHS nie przewiduje odszkodowań w formie pieniężnej. Pacjenci zgłaszający roszczenia o odszkodowanie powinni zwrócić się o pomoc do najbliższego biura doradczego Citizens Advice Bureau (znajdź najbliższe CAB) lub do adwokata.

 • Anglia
 • Szkocja
 • Irlandia Północna
 • Walia
 • Anglia

  W Anglii możesz złożyć zażalenie do Komisji Opieki Zdrowotnej - Healthcare Commission, tel.: 0845 601 30 12 lub, w ostateczności, do Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Służb Publicznych - Health Service Ombudsman, tel.: 0845 015 40 33, www.ombudsman.org.uk. Więcej informacji jest na stronie: www.nhs.uk.

  Szkocja

  W Szkocji, niezadowolony pacjent może zwrócić się ze skargą do szkockiego Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Służb Publicznych - Scottish Public Services Ombudsman, tel.: 0800 377 73 30. Więcej wskazówek w poradniku Składanie skarg na NHS (8 stron PDF, 323 KB, pl).

  Irlandia Północna

  Jeśli jesteś niezadowolony ze świadczeń Narodowej Służby Zdrowia w Irlandii Północnej, również swoją skargę możesz skierować do właściwego rzecznika - Northern Ireland Commissioner for Complaints, tel.: 0800 343 424. Więcej informacji oraz przydatne adresy znajdują się w przewodniku na stronie: www.nhssb.n-i.nhs.uk.

  Walia

  W Walii zwróć się do Niezależnego Wydziału Skarg i Zażaleń, odpowiedniego dla Twojego regionu. W dalszej kolejności adresatem może być Rzecznik Praw Obywatelskich ds. Usług Publicznych w Walii - Public Services Ombudsman, tel.: 01656 641150. Bliższe informacje znajdują się na stronie www.nhsdirect.wales.nhs.uk.