Do góry

MEAD PROJECT

MEAD PROJECT
Informacje
17 członków
23 wpisów na forum
Data utworzenia: 05.06.10
Administrator: MEADProject
Opcje
Opis

Minority Ethnic Access Development(MEAD) Project jest wspólną inicjatywą pomiędzy PKAVS, Perth & Kinross Council oraz Community Health Partnership. Funkcjonuje przy współpracy z przedstawicielami lokalnych mniejszości narodowych oraz organizacją MECOPP (Narodowy Programu Rozwoju finansowany przez Wydział Równości szkockiego rządu)

Celem MEAD Project jest wspieranie i udzielanie informacji wzrastającej liczbie imigrantów i innych członków mniejszości narodowych, którzy zamieszkują w Perth & Kinross. Dążymy do tego aby umożliwić Wam pełny i aktywny udział w życiu społecznym pomagając równocześnie państwowym i wolontarialnym instytucjom do skuteczniejszego reagowania na Wasze potrzeby.
MEAD zapewni szereg usług mających na celu wspieranie imigrantów oraz przedstawicieli takich społeczeństw, jak chińskie, południowo-azjatyckie i wschodnio-europejskie, którzy osiedlili się na terenie Perth & Kinross. Projekt w szczególności koncentruje się na wspieraniu nieodpłatnych opiekunów; osób dotkniętych niepełnosprawnością i długoterminowymi schorzeniami zdrowotnymi oraz osób starszych .

www.meadproject.org.uk
email: info@meadproject.org.uk