Do góry

król

Wystawa The Polish Connection

Król Stanisław August Poniatowski w stroju koronacyjnym - Marcello Bacciarelli

Wystawa The Polish Connection odbywa się w najstarszej publicznej galerii angielskiej - założonej w roku 1811 Dulwich Picture Gallery. Jej powstanie ściśle wiąże się z osobą ostatniego polskiego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i niezwykłą kolekcją dzieł stworzoną na jego zamówienie.

Wystawa The Polish Connection

Król Stanisław August Poniatowski w stroju koronacyjnym - Marcello Bacciarelli

Wystawa The Polish Connection odbędzie się w najstarszej publicznej galerii angielskiej - założonej w roku 1811 Dulwich Picture Gallery. Jej powstanie ściśle wiąże się z osobą ostatniego polskiego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i niezwykłą kolekcją dzieł stworzoną na jego zamówienie.

Pierwsi królowie Szkocji

W roku 843, Piktowie ostatecznie zjednoczyli swoje ziemie z ziemiami Dal Riata – królestwa Szkotów i orzekli Kennetha mac Alpin wspólnym królem. Tak rozpoczęła się historia szkockiej monarchii.

Następcy Kennetha

Kenneth rządził oboma plemionami przez 16 lat, odpierając w tym czasie liczne ataki Wikingów z północy i Anglów z południa. Po śmierci pochowany został – według legendy – na Ionie.