Do góry

zawód

Kursy zawodowe i specjalistyczne

Jeśli wiecie jaki zawód chcecie wykonywać, możecie niemal z całą pewnością zostać wyszkoleni w tym kierunku i uzyskać takie kwalifikacje praktyczne i akademickie, jakich potrzebujecie w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Further education colleges (instytucje doskonalenia kwalifikacji), higher education institutions (instytucje kształcenia wyższego), learning providers (instytucje kształcące) i independent colleges (szkoły niezależne) oferują kursy praktyczne w zakresie potrzebnych wam umiejętności.

Uznawalność wykształcenia i kwalifikacji zawodowych w UK

The National Academic Recognition Information Centre for the United Kingdom, UK NARIC jest brytyjskim odpowiednikiem polskiego Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej w Wielkiej Brytanii.

Sieć ośrodków NARIC utworzona przez Komisję Europejską w 1984 roku służy nawiązywaniu efektywnej współpracy w zakresie uznawalności wykształcenia dla celów akademickich i wspierania systemu uznawania kwalifikacji dla celów zawodowych.