Do góry

Artykuły

Założenie konta bankowego w UK

Nie trzymaj pieniędzy w skarpecie! Założenie konta bankowego to konieczność. Pomińmy już nawet wymogi XXI wieku, kiedy trudno jest obejść się bez karty kredytowej, a co dopiero bez konta. W Wielkiej Brytanii posiadanie przez pracownika osobistego konta bankowego to wymóg prawny.

Kursy pierwszego stopnia - finanse

Państwowe instytucje szkolnictwa wyższego różnicują czesne na niższe tzn. „home fees” (studenci krajowi i z państw członkowskich Unii Europejskiej) i wyższe tzn. „overseas fees” (studenci spoza Unii Europejskiej) oraz decydują, która z opłat zostanie pobrana.

Studia - finanse

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 roku przyniosło zmiany w studiowaniu na Wyspach Brytyjskich.

Do naszej akcesji traktowani byliśmy jak mieszkańcy krajów pozaeuropejskich, np. Japonii, Rosji, czy Brazylii. Skutkowało to wysokim czesnym na brytyjskich uczelniach – nawet do kilkunastu tysięcy funtów za rok nauki. To zamykało drogę wieluosobom, które nie mogły pozwolić sobie na tak duży wydatek.

Odzyskaj podatek za pracę w UK i Irlandii

Polakom pracującym w Wielkiej Brytanii lub Irlandii w latach 2003 – 2008 przysługuje zwrot podatku. Niejednokrotnie są to duże sumy pieniędzy, które na skutek niewiedzy lub zaniedbania przepadają.

Prawda o podatkach w Szkocji

Każdy z nas płaci podatki niezależnie od wieku, płci, szerokości geograficznej, czasu i przestrzeni. Podatki są ukryte podczas nabywania zwykłych produktów w markecie, są płacone przez firmy jako osoby prawne, są także płacone przez każdego pracownika.

W skrócie można powiedzieć, że podatek jest zrzeczeniem się swoich dochodów na rzecz państwa. Dla każdego obywatela podatek jest kosztem, natomiast dla państwa jest dochodem.