Do góry

Firma

„Strategie rozwoju biznesu”

W czwartek 4 lipca w Londynie odbędzie się seminarium „Strategie rozwoju biznesu” skierowane do polskich biur prawno-księgowych w Wielkiej Brytanii. Organizatorem spotkania jest British Polish Chamber of Commerce.

Rejestracja spółki partnerskiej

Aby prowadzić działalność w ramach spółki partnerskiej, partnerzy muszą przede wszystkim zarejestrować się jako osoby samozatrudnione. Wskazane jest także podpisanie umowy między partnerami.

Rejestracja spółki partnerskiej z ograniczoną odpowiedzialnością (LLP)

Rejestracja LLP wymaga złożenia w Companies House formularz LLP2, który dostępny jest na stronie internetowej Companies House. Rejestracja trwa z reguły 5 dni. Koszt rejestracji wynosi 20 funtów, natomiast opłata za usługę tego samego dnia wynosi 50 funtów.

Strategie wyjścia

Materiał powstał przy współpracy z Business Gateway

Zakładając interes powinieneś przemyśleć możliwości zakończenia działalności lub wycofania się z niej. Dobrze przemyślana "strategia wyjścia" pozwoli ci zmaksymalizować zyski lub uniknąć strat.

Rejestracja oddziałów

W ciągu miesiąca miesiąca od utworzenia oddziału należy dostarczyć do Companies House następujące dokumenty:

  • wypełniony formularz BR1. Formularz BR1 jest dostępny w oddziałach Companies House oraz na stronie internetowej Companies House;
  • potwierdzone kopie i tłumaczenia dokumentów założycielskich spółki (akt założycielski, status, informacje o członkach zarządu firmy macierzystej);
  • kopie sprawozdań finansowych za ostatni okres/rok wraz z opinią biegłego rewidenta;
  • opłatę rejestracyjną.

National Insurance oraz ubezpieczenie

Wybierz odpowiednie ubezpieczenie na stronie: www.bgateway.com

Większość zatrudnionych osób musi płacić składki na ubezpieczenie społeczne (National Insurance Contributions). Są one odrębne od należnego podatku dochodowego czy Vat-u. Są one kierowane do HM Revenue and Customs i służą opłacaniu niektórych świadczeń takich jak państwowa emerytura i zasiłek dla bezrobotnych.

Franczyza

Franczyza to sposób na wykorzystanie w biznesie ustalonej już marki, zamiast budowania pozycji na rynku od nowa. Aby wejść w ten rodzaj współpracy wykupujesz licencję na używanie nazwy, produktów, usług i wsparcia z zakresu zarządzania firmy franszyzodawcy.

Materiał powstał przy współpracy z Business Gateway

Jak napisać biznes plan

Kiedy zaczynasz prowadzenie interesu posiadanie realistycznego biznes planu jest niezbędne. Jest to dokument opisujący firmę, jej cele, strategie, rynek i prognozy wyników finansowych. Jasność i trafność tego dokumentu jest niezbędna zwłaszcza, kiedy szukasz źródeł finansowania i inwestycji dla swojego przedsięwzięcia.

Materiał powstał przy współpracy z Business Gateway

Formy działalności gospodarczej w UK

Wraz ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 roku, Polacy i polskie podmioty gospodarcze mają prawo do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Wielkiej Brytanii.

Materiał powstał przy współpracy z Business Gateway

Finanse i granty na start

Każdy nowy biznes potrzebuje pieniędzy na start. Trzeba kupić sprzęt, urządzić lokal i ponieść koszty marketingu - a to wszystko zanim jeszcze zaczniesz zarabiać.

Materiał powstał przy współpracy z Business Gateway