Do góry

Profil użytkownika

Od 2004 roku, czyli od wstąpienia Polski w struktury Unii Europejskiej, do Wielkiej Brytanii wyjechało ponad milion Polaków. Około 900 000 z nich mieszka i pracuje w Anglii, 100 000 w Szkocji, 40 000 osiedliło się w Walii i 30 000 w Irlandii Północnej.

Głównym motywem migracji do Wielkiej Brytanii są względy ekonomiczne. Wśród powodów wyjazdu do tego kraju najczęściej wymienia się poszukiwania pracy, a także lepsze perspektywy rozwoju. Drugim wskazywanym przez Polaków celem wyjazdu są studia i chęć podjęcia nauki w szkołach oraz na uniwersytetach brytyjskich. Na trzecim miejscu znalazły się względy turystyczne i poznawcze – ciekawość świata i chęć zdobycia nowych doświadczeń.

Poniżej przedstawione wyniki są podsumowaniem ankiety, przeprowadzonej w 2011 roku, na 1,180 unikalnych użytkownikach portalu Emito.net.

Jak długo chcą zostać w Wielkiej Brytanii

Zaledwie 13% Polaków traktuje pobyt w Wielkiej Brytanii, jako migrację krótkotrwałą i zamierza wrócić do kraju w ciągu 5 lat. Prawie 40% planuje pozostać na Wyspach na stałe, a 39% Polaków nie podjęło w tej kwestii wiążących decyzji.

Jak długo już przebywają w Wielkiej Brytanii

Dominującą grupą są użytkownicy przebywający w Wielkiej Brytanii od 3 do 5 lat. Rośnie również liczba osób będących na Wyspach ponad 5 lat (34,1%). Nie ustaje również napływ nowych emigrantów – ich pula rocznie zwiększa się średnio o 8.4%.

Status zawodowy

Ponad połowa użytkowników Emito.net, to pracownicy fizyczni. Co piąta osoba pracuje umysłowo, a co dziesiąta studiuje lub uczy się w Wielkiej Brytanii.

Znajomość języka angielskiego

40% użytkowników ocenia swoje zdolności językowe jako średnio-zaawansowane. Co trzeci użytkownik mówi biegle po angielsku, a 27% wykazuje się relatywnie słabą znajomością języka angielskiego.

Wykształcenie

Użytkownicy serwisu stanowią grupę dobrze wykształconą – niemalże 40% posiada wykształcenie wyższe (magisterskie lub niepełne magisterskie), a 43,3% deklaruje wykształcenie średnie.

Wiek

Większość użytkowników Emito.net, to osoby młode lub w wieku średnim, czyli w przedziale wiekowym od 20 do 39 lat.

Stan cywilny

Większość użytkowników Emito, to osoby zamężne lub będące w związkach.

Dochody

Zdecydowana większość, bo ponad 77% użytkowników zarabia mniej niż wynosi średnia krajowa w UK, czyli £25,543.

Sektory zatrudnienia