Do góry

Praca na czas określony (fixed-term work)

W Wielkiej Brytanii obowiązują przepisy, zgodnie z którymi osoby zatrudnione na czas określony nie mogą być traktowane gorzej, niż osoby ze stałą umową. Dowiedz się co to co oznacza kontrakt "fixed-term" i jakie są prawa osób zatrudnionych tymczasowo.

 • Co oznacza "umowa na czas określony"?
 • Prawa pracowników tymczasowych
 • Koniec umowy na czas określony
 • Odnawianie umowy na czas określony
 • Dalsze informacje i porady
 • Co oznacza "umowa na czas określony"?

  Umową na czas określony to umową o pracę, która wygasa w określonym terminie, po konkretnym wydarzeniu, bądź z chwilą wykonania określonego zadania. Na takiej podstawie pracują często:

  • osoby wykonujące prace sezonowe lub dorywcze na podstawie krótkoterminowej umowy (np. opiekunowie dzieci na obozach letnich, pracownicy rolni, asystenci w sklepach zatrudnieni na czas wzmożonego ruchu);
  • pracownicy zatrudnieni na okres urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego czy chorobowego innego pracownika;
  • różnego rodzaju specjaliści zatrudnieni na okres trwania projektu (np. w celu wdrożenia nowej bazy danych, pomalowania domu lub przeprowadzenia szkolenia).

  Osoby zatrudnione tymczasowo, ale nie posiadające umowy z określonym momentem zakończenia, nie zaliczają się do tej grupy.

  Przepisy dotyczące osób z umową o pracę na czas określony (Fixed Term Employees Regulations) nie obejmują też pracowników agencyjnych (zwanych "temps" – tymczasowymi), którzy posiadają umowę o pracę z firmą zewnętrzną, pracowników sił zbrojnych, stażystów, studentów, ani innych osób objętych programem pracy tymczasowej.

  Prawa pracowników tymczasowych

  Pracownicy z umową na czas określony nie mogą być traktowani gorzej, niż pracownicy ze stałą umową, wykonujący tą samą pracę. Oznacza to, że – o ile nie ma obiektywnego uzasadnienia żeby było inaczej – pracownicy tymczasowi maja prawo do:

  • jednakowej stawki godzinowej;
  • takiego samego pakietu świadczeń socjalnych;
  • równego dostępu do szkoleń;
  • dostępu do programu zatrudnieniowego firmy (poza przypadkami, gdzie umowa na czas określony jest krótsza niż na 2 lata);
  • bycia informowanym o możliwości stałego zatrudnienia w firmie.

  Jednak w myśl tych regulacji, wysokość wynagrodzenia, prawo do zasiłków i inne warunki pracy osób posiadających kontrakt na czas określony mogą być mniej korzystne niż te, które przysługują zatrudnionym na stałe, jeśli ogólnie ich warunki zatrudnienia są równie dobre albo lepsze.

  Koniec umowy na czas określony

  Nieodnowienie kontraktu na czas określony jest równoznaczne ze zwolnieniem. Przysługują Ci zatem zwykłe prawa osoby zwalnianej (jeśli byłeś zatrudniony bez przerwy przez 2 lata lub dłużej) i ustawowa ochrona przeciwko nieuczciwemu zwolnieniu (po roku pracowania bez przerwy). Czytaj więcej w artykule Zwolnienie z pracy.

  Odnawianie umowy na czas określony

  W przypadku upływu 4 lat współpracy w oparciu o odnawianą umowę o pracę na czas określony, kolejne odnowienie takiej umowy oznacza zatrudnienie pracownika na stałe (chyba że istnieje uzasadnienie dlaczego umowa powinna pozostać w dotychczasowej formie).

  Dalsze informacje i porady

  Jeżeli będąc pracownikiem z umową o pracę na czas określony jesteś traktowany gorzej niż osoby zatrudnione na stałe, spróbuj najpierw rozwiązać problem bezpośrednio ze swoim pracodawcą. Jeśli nie możecie dojść do porozumienia, w ciągu 3 miesięcy możesz zgłosić sprawę do Sądu Pracy (Employment Tribunal lub Industrial Tribunal w Irlandii Północnej).

  Darmowe i poufne informacje i porady w sprawie praw pracy uzyskasz za pośrednictwem ACAS (The Advisory, Conciliation and Arbitration Service). Infolinia ACAS: 0845 747 47 47 działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 18:00.

  Agencja ds. Stosunków Pracy (The Labour Relations Agency, LRA) udziela informacji i porad w zakresie szeregu spraw związanych z zatrudnieniem w Irlandii Północnej. Z prośbą o informację możesz wystąpić przez telefon (0289 032 14 42), fax lub osobiście.

  Informacji możesz zasięgnąć także w lokalnym Biurze Porad Obywatelskich (Citizens Advice Bureau), które możesz odszukać za pomocą strony www.citizensadvice.org.uk/cab....

  Zobacz także przewodnik po regulacjach dotyczących pracy na czas określony, opracowany przez Department for Employment and Learning: (20 stron PDF, 4,68 MB, en, aktualizowany w październiku 2012).