Do góry

Ustawowy zasiłek ojcowski (Statutory Paternity Pay)

Jeśli Twoja partnerka urodzi albo zaadoptuje dziecko, możesz być uprawniony do otrzymywania ustawowego zasiłku ojcowskiego Statutory Paternity Pay (SPP). To świadczenie pieniężne, mające ułatwić osobom pracującym skorzystanie z urlopu ojcowskiego.

 • Komu przysługuje zasiłek Statutory Paternity Pay
 • Wysokość zasiłku SPP i sposób wypłaty
 • Indywidualna pomoc
 • Plany zakładowe
 • Jak i kiedy ubiegać się o SPP?
 • Dalsze informacje i porady
 • Komu przysługuje zasiłek Statutory Paternity Pay

  O ustawowy zasiłek ojcowski (Statutory Paternity Pay) możesz się starać, jeśli spełniasz wszystkie poniższe kryteria:

  • jesteś ojcem biologicznym dziecka bądź mężem czy też partnerem matki dziecka lub ojcem adopcyjnym dziecka czy też partnerem matki adopcyjnej lub oczekujesz, że będziesz odpowiedzialny za wychowanie dziecka;
  • jesteś zatrudniony u tego samego pracodawcy nieprzerwanie przez okres co najmniej 26 tygodni w chwili rozpoczęcia 15 tygodnia poprzedzającego planowany poród dziecka albo zatrudniony przed tym tygodniem i w tym tygodniu, w którym żonie lub partnerce oficjalnie przyznano prawo do opieki nad dzieckiem;
  • jesteś nieprzerwanie zatrudniony u tego samego pracodawcy do dnia narodzin dziecka lub przekazania go do adopcji;
  • uzyskujesz średnie zarobki w wysokości co najmniej 107 funtów tygodniowo (stawka Lower earnings limit (LEL) obowiązująca w roku podatkowym 2012-13) przed opodatkowaniem.

  Osoby zatrudnione w kilku miejscach mogą być uprawnione do otrzymania zasiłku Statutory Paternity Pay od każdego z pracodawców.

  W przeciwieństwie do urlopu ojcowskiego, w przypadku zasiłku nie jest wymagane, aby osoba ubiegająca się miała status pracownika kontraktowego (employee).

  Wysokość zasiłku SPP i sposób wypłaty

  Wysokość zasiłku ojcowskiego od kwietnia 2012 wynosi 135.45 funtów za każdy tydzień urlopu ojcowskiego lub 90% Twoich średnich tygodniowych zarobków (jeśli te 90% wynosi mniej niż 135.45 funtów tygodniowo).

  Jako przyszły tata kwalifikujący się do urlopu ojcowskiego, możesz otrzymać 1 lub 2 tygodnie wolnego (nie możesz brać pojedynczych dni wolnych, a jeśli skorzystasz z urlopu dwutygodniowego, musi to być urlop ciągły) i przez ten czas możesz otrzymywać zasiłek ojcowski.

  Forma i termin płatności są zwykle takie same, jak w przypadku pensji.

  Zasiłek Statutory Paternity Pay traktuje się jak zwykłą wypłatę, dlatego płatność podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne przebiega tak samo, jak w przypadku zwykłego wynagrodzenia.

  Indywidualna pomoc

  Uprawnienia do urlopów i zasiłków ojcowskich zależą od rodzaju relacji między Tobą i Twoim pracodawcą. Jeśli masz wątpliwości jakie wsparcie Ci przysługuje, możesz skorzystać z Interaktywnego Przewodnika po Prawie Pracy (Tailored Interactive Guidance on Employment Rights, TIGER).

  Plany zakładowe

  Niektórzy pracodawcy opracowują własne, wykraczające poza ramy ustawowe, schematy urlopów i płatności. Sprawdź czy jest coś na ten temat w Twojej umowie o pracę lub zapytaj o to pracodawcę. Twój szef nie może zaoferować warunków mniej korzystnych niż te, które gwarantuje ustawa.

  Jak i kiedy ubiegać się o SPP?

  Aby uzyskać prawo do zasiłku ojcowskiego, musisz powiadomić pracodawcę o swoich planach urlopowych nie później, niż w 15. tygodniu przed rozpoczęciem tygodnia na który wyznaczony jest termin narodzin dziecka lub w ciągu 7 dni od momentu przyznania Twojej żonie lub partnerce prawa do opieki nad dzieckiem.

  Powinieneś wówczas poinformować pracodawcę o:

  • przewidywanym terminie narodzin/przyjęcia dziecka adopcyjnego w domu;
  • długości urlopu ojcowskiego (1 czy 2 tygodnie);
  • planowanym terminie rozpoczęcia urlopu.

  Pracodawca może sobie zażyczyć, aby powiadomienie to miało formę pisemną. Najprostszą formą będzie wtedy formularz SC3 "Zostanę rodzicem" (2 stron PDF, 67 KB, en).

  Możesz sam zdecydować kiedy ustawowy zasiłek ojcowski zacznie być wypłacany. Urlop ojcowski i jednocześnie wypłatę zasiłku można rozpocząć w jakimkolwiek dniu tygodnia po narodzinach dziecka. Pamiętaj jednak, że na wykorzystanie świadczenia masz 8 tygodni (56 dni) od narodzin dziecka (lub przewidywanej daty porodu w przypadku wcześniaków).

  Twoje plany mogą ulec zmianie pod warunkiem, że pracodawca otrzyma odpowiednie powiadomienie z 28-dniowym wyprzedzeniem.

  Dalsze informacje i porady

  Szczegółowe informacje na temat zasiłku ojcowskiego znajdziesz na stronie rządowej HMRC: Statutory Paternity Pay.

  Jeśli kwalifikujesz się do otrzymywania zasiłku ojcowskiego, a pracodawca odmawia wypłaty, możesz złożyć na niego skargę w swoim lokalnym biurze HM Revenue and Customs (HMRC), nie później niż 6 miesięcy od złamania przez niego prawa.

  Darmowe i poufne informacje i porady w sprawie praw pracy uzyskasz za pomocą The Advisory, Conciliation and Arbitration Service (Acas). Infolinia ACAS: 0845 747 47 47 działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 18:00.

  Agencja ds. Stosunków Pracy (The Labour Relations Agency, LRA) udziela informacji i porad w zakresie szeregu spraw związanych z zatrudnieniem w Irlandii Północnej. Poradę oraz informacje uzyskasz telefonicznie (0289 032 14 42), faksem lub osobiście w siedzibie.

  Informacji możesz zasięgnąć także w lokalnym Biurze Porad Obywatelskich (Citizens Advice Bureau).