Do góry

Zaproszenie SLP 1.10.10 2010 godz.18 Premier Inn

Temat zamknięty
JoannaZawadzka
351
18.09.2010, 15:35

Szanowni Państwo,

W imieniu Stowarzyszenia Szkoła Liderów organizatora Szkoły Liderów Polonijnych serdecznie zapraszam na spotkanie inaugurujące

Zjazd Absolwentów Szkoły Liderów Polonijnych Europy Zachodniej.

Zjazd objęty jest patronatem Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Edynburgu Tomasza Trafasa.

Spotkanie odbędzie się 1 października o godzinie 18.00 w sali konferencyjnej hotelu Premier Inn City Centre - Haymarket, 1 Morrison Link, Edinburgh

W programie:

• Powitanie uczestników przez organizatorów Zjazdu Absolwentów: Magdę Mazur oraz Magdalenę Kołodziejczyk ze Stowarzyszernia Szkoła Liderów oraz Joannę Zawadzką z Polish Cultural Festival Association, absolwentkę Szkoły Liderów Polonijnych.

• Wykład inaugurujący

• Spotkanie promocyjne dotyczące programu Szkoła Liderów Polonijnych.

Jest to okazja do poznania innych działaczy polonijnych, dowiedzenia się więcej o możliwości rozwoju swoich kompetencji liderskich, poprzez uczestnictwo w przyszłorocznej edycji Szkoły Liderów Polonijnych jakim jest program realizowanym przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów na zlecenie Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Informacje są także dostępne na stronie www.szkola-liderow.pl

Kontakt do organizatorów:

Szkocja:
Joanna Zawadzka
07963434441
[email protected]

Polska:
Magda Mazur Magdalena Kołodziejczyk
[email protected] [email protected]
022 556 82 65 022 556 82 52

Zjazd Absolwentów Szkoły Liderów Polonijnych Europy Zachodniej w Edynburgu.
Stowarzyszenie Szkoła Liderów informuje,
że w dniach 1-3 października 2010 roku odbędzie się
Zjazd Absolwentów Szkoły Liderów Polonijnych Europy Zachodniej.
Jego uczestnikami będą młodzi, aktywni działacze polonijni.

Zjazd odbywa się pod patronatem Konsula Generalnego RP w Edynburgu Tomasza Trafasa.

Celem Zjazdu jest umocnienie wiedzy i umiejętności absolwentów, które zdobyli podczas I SLP oraz podtrzymanie i wzmocnienie kontaktu między absolwentami. Podczas Zjazdu absolwenci będą mieli okazję do wymiany doświadczeń oraz do rozmowy o możliwościach realizacji wspólnych projektów. Stworzymy przestrzeń do refleksji nad tym, czy coś w ich życiu zmieniło się po ukończeniu SLP Ponadto projekt służy budowaniu, opartego na znajomości polskich realiów i zgodnego wartościami Szkoły Liderów, wizerunku Polski i Polaków poza granicami kraju.

Serdecznie zapraszamy na Spotkanie rozpoczynające Zjazd 1 października o godzinie 18.00 w Sali konferencyjnej hotelu Premier Inn City Centre - Haymarket, 1 Morrison Link, Edinburgh. W programie spotkania powitanie uczestników i gości, wykład inaugurujący oraz spotkanie informacyjne dotyczące projektu Szkoła Liderów Polonijnych.
Spotkanie będzie miało charakter otwarty.

2 października o godzinie 19.00, w hotelu Premier Inn City Center – Haymarket, odbedzie się spotkanie uczestników Zjazdu z Konsulem Generalnym RP w Edynburgu Tomaszem Trafasem.

W załączeniu przesyłam program Zjazdu Absolwentów Szkoły liderów Polonijnych Europy Zachodniej w Edynburgu oraz informacje o programie.
Stowarzyszenie Szkoła Liderów powstało w 1994 roku z inicjatywy profesora Uniwersytetu Oxfordzkiego Zbigniewa Pełczyńskiego. Do naszych celów należy edukacja działaczy publicznych oraz wspieranie rozwoju i aktywizacji środowisk lokalnych, promowanie idei współpracy międzynarodowej, edukacja obywatelska młodzieży i osób dorosłych, kreowanie postaw liderskich. Od 1994 roku wyszkoliliśmy ponad 3000 osób, które działają w różnego rodzaju organizacjach. W Szkołach Liderów polonijnych wzięło udział ponad 120 młodych, aktywnych działaczy z Europy, Ameryki Północnej i z Ameryki Południowej. Nasi absolwenci są aktywnymi działaczami samorządów terytorialnych, organizacji pozarządowych i polonijnych oraz partii politycznych.

„Potencjalni liderzy są wszędzie, a my potrafimy ich odnaleźć i wesprzeć”
(prof. Zbigniew Andrzej Pełczyński, założyciel i prezes Stowarzyszenia Szkoła Liderów)
***Projekt jest finansowany ze środków Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
***

  • Strona
  • 1

Katalog firm