Do góry

V Polonijny Przegląd Małych Form Teatralnych

Gdzie?

Edynburg

Kiedy?

03.06.2018


Konkurs skierowany jest do uczniów polskich szkół sobotnich, grup teatralnych, organizacji polonijnych, stowarzyszeń oraz osób indywidualnych z terenu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Zgłoszenie może złożyć każda szkoła w jednej lub w dwóch kategoriach konkursowych: przedstawienie teatralne i konkurs recytatorski.

Kryteria w kategorii – przedstawienie teatralne:

Spektakl może być oparty na wszelkich istniejących formach wypowiedzi teatralnej w języku polskim, stosownych dla dzieci i młodzieży w danej grupie wiekowej.

Organizator Przeglądu dopuszcza scenariusze będące adaptacją istniejących utworów literackich w języku polskim oraz scenariusze autorskie w języku polskim.

Zgłoszone zespoły teatralne liczą minimum 2 osoby, maksymalnie 12 osób.

Wiek aktorów musi mieścić się w ramach 5 -17 lat.

Całkowity czas trwania przedstawienia to maksymalnie 30 minut.

Kryteria w kategorii – konkurs recytatorski:

Recytacja może być oparta na wszelkich istniejących formach wypowiedzi teatralnej w języku polskim, korespondującej z programem nauczania ję zyka polskiego w określonej grupie wiekowej.

Organizator przeglądu dopuszcza recytację istniejących utworów literackich w języku polskim oraz utwory autorskie w języku polskim.

W Konkursie Recytatorskim każda szkoła może zgłosić:

4 osoby w grupie wiekowej 5 -7 lat

4 osoby w grupie wiekowej 8 -11 lat

4 osoby w grupie wiekowej 12 -15lat

4 osoby w grupie wiekowej 16 - 20 lat

Po raz pierwszy w tym roku całkowity czas trwania recytacji to maksymalnie 10 -15 minut.

Można korzystać również z rekwizytów.

Ocenie podlegają elementy artystyczne, językowe i wizualne.

Aby wyrazić chęć udziału w przeglądzie dyrektor placówki zgłaszającej do 20 kwietnia powinien przesłać wypełnioną kartę zgłoszenia na adres mailowy info@pce-chopin.org.


Kiedy: 03.06.2018, od godz. 10:00 do 18:00

Gdzie: Portobello Town Hall, 147-149 Portobello High Street, Edinburgh Eh15 1AF

Komentarze