Do góry

Stockwell Partnership

Kategoria:
Organizacje i stowarzyszenia
Obszar:
Londyn

Opis

Organizacja Stockwell Partnership jest typową organizacją pozarządową, która jest finansowana częściowo z funduszy rządowych, jak również cześć jej projektów realizowanych jest dzięki europejskim funduszom wspierającym organizacje non-profitowe.

Jest to organizacja, której celem jest wspieranie mniejszości narodowych zamieszkujących na Lambeth, w tym również Polaków. Główne działanie zorientowane jest na udzielanie wsparcia rodzinom oraz samotnym matkom przebywającym na terenie Wielkiej Brytanii w tym POLSKIM RODZINOM!

Organizacja ta dąży do aktywizowania mniejszości, udostępnienia wszelkich możliwych informacji na temat przysługującej pomocy państwowej oraz wspiera w dostępie do instytucji społecznych, których celem jest podnoszenie poziomu życia rodziny.

Stockwell Partnership zbliża społeczność dzielnicy Lambeth organizując festiwale, koncerty, spotkania towarzyskie, które mają na celu budowanie silnych więzi sąsiedzkich i lokalnych. Wierzymy, że działając lokalnie wpływamy na życie naszej dzielnicy i tym samym, a przede wszystkim poprawiamy warunki życia jej mieszkańców.

Udzielamy wsparcia społecznym, lokalnym ruchom, organizacjom charytatywnym, w dzielnicy Lambeth. Jest to miejsce, w którym można porozumieć się w języku polskim na temat dostępnych świadczeń rodzinnych. Wszelka pomoc dostarczana przez Stockwell Partnership jest za darmo!

Stockwell Partnership stara się pomóc podnieść kwalifikacje zawodowe dorosłych organizując dla nich kursy języka angielskiego(ESOL), kursy komputerowe. Organizuje szkolenia: First Aid course; Food & Hygiene course; National Qualifications, level 1&2 in Child Care. Prowadzi spotkania dla matek z dziećmi przy kawie czy herbacie, współpracuje z innymi placówkami rodzinnymi do których klienci mają dostęp.

Warunkiem korzystania z usług Stockwell Partnership jest fakt zamieszkiwania w dzielnicy Lambeth i posiadanie dzieci.

Kontakt w języku polskim w każdy wtorek i środę pod numerem tel.: 0207 820 9888 - prosić Martę, lub za pomocą maila: marta@stockwell.org.uk.

Kontakt

Numery telefonów:
Stac.
0207 820 9888 (prosić Martę)