Do góry

lista Macierewicza

Temat zamknięty
Profil nieaktywny
Admin grupy
dellarte
13.06.2013, 14:37

tyle wystarczy wpisac w google,mysle ze wielu osobom,ta popularnosc przeszkadza)) wiec antek ma przechlapane,

Tajny współpracownik (TW) - najwyższa kategoria całkowicie swiadoma współpracy z SB.
Kontakt Operacyjny (KO) - niższa od TW kategoria współpracownika tajnych służb PRL. Była to współpraca nie zawsze œwiadoma
Lokal kontaktowy (LK) - lokal konspiracyjny SB do spotkań z agenturš
Sprawa obiektowa - sprawa operacyjna zakładana przy rozpracowywaniu okreœlonych organizacji lub œrodowisk (czyli obiektów).
PG - pion gospodarczy MO.
Figurant - osoba występujaca w sprawie prowadzonej przez SB, albo osoba, którš zainteresowało się SB.

LISTA MACIEREWICZA
Rok 1992

POSŁOWIE
BENTKOWSKI Imię ojca: Franciszek, ur. 41-02-14
ALEKSANDER Stanisławów Ukraina, poseł, partia: PSL
kategoria: 1. TW kryptonim: Arnold,
kryptonim: Kamil, figuruje w: - księdze
inwentarzowej Wydz. III BEiA UOP, - księdze
inwentarzowej WUSW Rzeszów nr 1
- kartotece ogólnoinformacyjnej Wydz. II BEiA
UOP, nr rej. data rej. organ
rejestrujšcy
1. 11861 77-04-29 Wydz. II WUSW Rzeszów,
nr archiwalny data archiwizacji nr
mikrofilmu
1. 24248/I 91-10-31 24248/1
1. BEiA UOP Warszawa
Akta archiwalne zachowane
Materiały archiwalne zawierajš dokumenty
sygnowane przez w/w osobę.
BONI
MICHAŁ JAN Imię ojca: Władysław, ur. 54-06-10 Poznań,
poseł , partia: KLD
kategoria: 1. TW-k kryptonim: Znak, 2. TW,
kryptonim: Znak, figuruje w: nr rej. data
rej. organ rejestrujacy
1. 55946 88-02-15 Wydz.III-2 SUSW
Warszawa
2. 54946 88-11-29 Wydz.III-2 Warszawa
Adnotacja: materiały zniszczono dn. 90-01-00
Dotychczas nie odnalezione. data zaprzestania
kontaktów: 1. 90-01-05

BORAL MAREK TADEUSZ Imię ojca: Antoni, poseł, Klub SLD czł.
kategoria: TW kryptonim: Klementyna, figuruje
w: - księdze inwentarzowej WEiA Del. UOP ŁódŸ
- kartotece ogólnoinformacyjnej Wydz.II BEiA
UOP nr rej. data rej. organ
rejestrujacy
1. 2272 75-07-11 Wydz. III KWMO
Piotrków Trybunalski
nr archiwalny data archiwizacji nr
mikrofilmu
1.72/I 76-04-15 72/1
1. WEiA Del. UOP w Łodzi
Akta archiwalne zachowane
Materiały archiwalne zawierajš dokumenty
sygnowane przez w/w. osobę,.data zaprzestania
kontaktów: 1. 76-04-15

BRYŁKA GEORG ROCHUS Imię ojca: Anton, ur. 29-07-24 Dobrodzień,
poseł, partia PKMnN
kategoria: 1. TW Kryptonim: Feliks, figuruje
w: - księdze inwentarzowej, nr rej. data
rej. organ rejestrujšcy
1. CZ-464 75-07-09 Pion II RUSW
Lubliniec
nr archiwalny data archiwizacji nr
mikrofilmu 1. I-3638 86-11-27
1. WEIA Del. UOP w Katowicach
Akta archiwalne zachowane
data zaprzestania kontaktów: 1. 86-11-17

BŁASZCZEĆ JÓZEF Imię ojca: Józef, ur. 47-06-19 Kobylniki,
STANISŁAW poseł, partia ZChN
kategoria 1. TW kryptonim: Józef,
figuruje w: - księdze inwentarzowej nr rej.
data rej. organ rejestrujacy
1.2652 78-05-15 Wydz.III-A
Częstochowa, nr archiwalny data
archiwizacji nr mikrofilmu
1. I-1495 -27 232/1
1. WEiA Del. UOP w Katowicach
Akta zaprzestania kontaktów 1. 80-07-21

CIMOSZEWICZ Imię ojca: Marian, ur. 50-09-13 Warszawa,
WŁODZIMIERZ poseł, klub: SLD
kategoria 1. KO/DI kryptonim: Carex,
figuruje w: - archiwum Zarzšdu Wywiadu, nr
rej. data rej. organ rejestrujšcy
1. 13613 80-09-25 Wydz. II DEP.I Warszawa
nr archiwalny data archiwizacji nr
mikrofilmu
1. J-8938 84-08-24
1. AZW UOP

CINAL JÓZEF Imię ojca: Konstanty, ur. 36-10-11 Wieprz,
poseł, partia: PSL czł. Zarz. kryptonim:
Józef Polak, figuruje w:
- księdze inwentarzowej, - kartotece
komputerowej ZSKO, nr rej. data rej.
organ rejestrujacy
1. 5739 82-01-21 Wydz. IV
Bielsko-Biała, nr archiwalny data
archiwizacji nr mikrofilmu
1. I-3430 84-07-09
1. W C WUSW w Bielsku-Białej
Adnotacja materia ły zniszczono dnia
89-12-01, dotychczas nie odnaleziono, data
zaprzestania kontanktów: 1. 84-07-09

CZYKWIN EUGENIUSZ Imię ojca: Grzegorz, ur. 49-9-12 Orla, poseł,
partia: bezp.
stanowisko: v-ce przewod. Kom. Mniejszoœci
Narod. praca: UChs, Oddz. Wojew., kategoria:
1. TW kryptonim: Izydor, kryptonim
Wilhelm, figuruje w: - kartotece
ogólnoinformacyjnej Wydz. I BEiA UOP
nr rej. data rej. organ rejestrujacy
1. 21661 77-08-23 Wydz. IV KWMO Białystok
nr archiwalny data archiwizacji nr
mikrofilmu 1. I-8510
1. WEiA Del. UOP w Białymstoku
Akta archiwalne zachowane
data zaprzestania kontaktów: 1. 89-09-13

FOGLER PIOTR Imię ojca Janusz, ur. 53-12-22 Legionowo,
STANISŁAW poseł, partia: UD Prezydium rady, skarbnik,
praca Sejmik Samorzšdowy Woj.Warszawskiego,
kategoria 1. TW kryptonim: Turysta
2. TW kryptonim: Turysta, figuruje w: -
kartotece odtworzeniowej Wydz. II BEiA UOP,
nr rej. data rej. organ rejestrujšcy
1. 15570 76-12-23 Wydz.IV SUSW Warszawa
2. 59343 80-03-29 Wydz. IV Dep.V
Warszawa, nr archiwalny data
archiwizacji nr mikrofilmu 1. 12970/I, 2.
17064/I
1. Wydz. WIII BEIA UOP, data zaprzestania
kontaktów 1. 80-03-06, 2. 83-04-02

FURTAK ANTONI JAN Imię ojca Piotr, poseł: partia PL v-ce
przewod. KP
kategoria 1. TW kryptonim Jonatan, kryptonim
Platan, nr rej. data rej. organ
rejestrujacy
1. 42097 81-12-31 Wydz. IV KWMO
Gdańsk

GĽSIENICA-MAKOWSKI Imię ojca: Władysław, ur. 52-02-15 Zakopane,
ANDRZEJ TADEUSZ poseł, partia PChD
kategoria: 1. TW kryptonim: Andrzej II,
figuruje w: - księdze inwentarzowej, nr rej.
data rej. organ rejestrujacy
1. NS-6251 81-12-26 Wydz. V WUSW Nowy
Sšcz
1. WEiA Del. UOP w Krakowie
Akta archiwalne zachowane
Materiały archiwalne zawierajš dokumenty
sygnowane przez w/w osobę., data zaprzestania
kontaktów 1. 83-12-10
HOLC TOMASZ Imię ojca: Jerzy, ur. 47-06-04 Warszawa,
partia: PPG
kategoria: 1. TW kryptonim: Zenek,
figuruje w: - kartotece ogólnoinformacyjnej
Wydz. II BEiA UOP, nr rej. data rej.
organ rejestrujacy
1.38119 - Wydz. IV Dep. II MSW Warszawa
1. Biuro "C" Warszawa
Akta archiwalne zachowane
Materiały archiwalne zawierajš dokumenty
sygnowane przez w/w osobę., data zaprzestania
kontaktów: 1. 76-07-16
JAGIELIŃSKI ROMAN Imię ojca Stanisław, ur. 47-01-02 Wichradz,
poseł, partia: PSL wiceprzewod.
kategoria 1. TW kryptonim Ogrodnik,
figuruje w: - kartotece odtworzeniowej Wydz.
II BEiA UOP - kartotece komputerowej ZSKO, nr
rej. data rej. organ rejestrujacy
1.5332 81-03-25 Wydz. VI WUSW
Piotrków Tryb.

JANOWSKI ZBIGNIEW ur. 55-10-04 Przemyœl, Imię ojca: Stanisław,
TADEUSZ poseł, klub: SLD
kategoria: 1. TW kryptonim: Janek, 2.
TW, figuruje w: - kartotece
ogólnoinformacyjnej Wydz. II BEiA UOP, nr
rej. data rej. organ rejestrujacy
1. 12877 88-02-13 Wydz.V Warszawa
2. 55956 88-11-28 Wydz.V-2 SUSW
Warszawa

JASKIERNIA JERZY Imię ojca: Mieczysław, ur. 50-03-21 Kudowa
Zdrój, poseł, klub: SLD czł. Centr. Kom.
Wykonawczego
praca: Rada Naczelna SDRP, kategoria: 1.
KO/DI kryptonim: Prym, figuruje w: -
archiwum Zarzšdu Wywiadu, nr rej. data
rej. organ rejestrujacy
1. 37279 73-12-04 Wydz.XI Dep.I Warszawa
nr archiwalny data archiwizacji nr
mikrofilmu 1. J-7062 80-03-06
AZW UOP
Akta archiwalne zachowane

KIELEK EUGENIUSZ Imię ojca: Józef, ur. 40-10-2- Przykop,
poseł, partia: NSZZ-S
praca: Zarz. Reg. NZZ "Ziemia Sandomierska"
kategoria: 1. TW kryptonim: Onyks, 2. TW-k
kryptonim: - figuruje w: - Wydz. V BEiA
delegatury Radom - kartotece
ogólnoinformacyjnej Wydz. II BEiA UOP, nr
rej. data rej., organ rejestrujacy
1. 2254 82-09-09 Wydz. II Tarnobrzeg
2. 11447 89-05-03 Wydz.V Tarnobrzeg
1. Sekcja "C" WZO WUSW w Tarnobrzegu
data zaprzestania kontaktów:
1. 82-09-10

KRAWCZUK ALEKSANDER Imię ojca: Dymitr, ur. 22-06-07 Kraków,
poseł, klub: SLD
stanowisko: v-ce przewod. Kom. Kultury i Œr.
Przekazu, praca: UJ kategoria: 1. KP
kryptonim: Aleksander, 2. PK kryptonim:
Chata, figuruje w: - księdze inwentarzowej,
nr rej. data rej. organ rejestrujacy
1. 2557/62 61-11-22 Inspektorat I
Kraków
1. WEiA Del. UOP w Krakowie
Akta archiwalne zachowane
Materiały archiwalne zawierajš dokumenty
sygnowane przez w/w osobę., data zaprzestania
kontaktów: 1. 78-04-18

LASOCKI TADEUSZ Imię ojca: Bronisław, ur. 50-11-28 Skarżyn
Nowy, poseł, partia: ChD v-ce przew. KP
kategoria: 1. TW krypytonim: Kamil, figuruje
w: - kartotece ogólnoinformacyjnej Wydz. II
BEiA UOP, nr rej. data rej. organ
rejestrujacy
1.4915 81-07-15 Wydz. VI Łomża
1. Sekcja "C" WZO WUSW w Łomży, data
zaprzestania kontaktów: 1. 88-06-22

MAJEWSKI JAN Imię ojca: Stanisław, ur.42-06-03
Bartłomiejów, poseł, partia: PSL
sek. Woj. Zarzadu, praca: Urzšd Gm.,
kategoria 1. TW kryptonim: Gucio 2. TW
kryptonim: - 3. TW kryptonim: Jodła,
figuruje w: - księdze inwentarzowej -
kartotece ogólnoinformacyjnej Wydz. II BEiA
UOP, nr rej. data rej. organ rejestrujšcy
1. 41678 Wydz.V-2 SUSW Warszawa
2. TG-3761 PVI RUSW SB Opatów
3. Wydz. IV Krakow, nr archiwalny, data
archiwizacji, nr mikrofilmu
1. 18255/I 86-08-26
2. 3969/I 88-05-27
3. 41779/I 76-09-02
1. Wydz. III BEiA UOP
2. Sekcja "C" WZO WUSW Tarnobrzeg
Akta archiwalne zachowane
data zaprzestania kontaktów: 1. -
2. 88-05-27
MAJEWSKI WIT WIKTOR Imię ojca: Antoni, ur. 43-07-21 Janów, poseł,
klub: SLD wiceprzewod.
kategoria: 1. KO/DI kryptonim: WITO
Kryptonim: ZEV, figuruje w:
- księdze inwentarzowej Wydz.III BEiA UOP -
kartotece ogólnoinformacyjnej Wydz. II BEiA
UOP - kartotece odtworzeniowej Wydz. I BEiA
UOP, nr rej. data rej. organ
rejestrujšcy
1. 56953 79-08-25 wydz. I Dep. I Warszawa, nr
archiwalny data archiwizacji nr
mikrofilmu
1. 19352/I 86-03-19 19352/1
1. Wydz. III BEiA UOP
Akta archiwalne zachowane
data zaprzestania kontaktów: 1. 86-03-06

MAKSYMIUK JANUSZ Imię ojca: Henryk, ur. 47-01-19 Janówka,
ROMAN poseł, partia: PSL
kategoria: 1. TW kryptonim: Roman, figuruje
w: - kartotece ogólnoinformacyjnej Wydz. II
BEiA UOP, nr rej. data rej. organ
rejestrujacy
1.46734 83-07-15 Pion VI RUSW Oleœnica, nr
archiwalny data archiwizacji nr
mikrofilmu
1. 60430/I 60430/I
1. WEiA Del. UOP we Wrocławiu
data zaprzestania kontaktów:
1. 89-09-27

MOCHNACZEWSKI PIOTR Imię ojca: Karol, ur. 65-10-20 Szczecin,
poseł, klub: SLD
praca: Krajowa Rada koordynacyjna ZSHP,
kategoria: 1. TW kryptonim: Michał,
figuruje w -kartotece odtworzeniowej Wydz. II
BEiA UOP, nr rej. data rej. organ
rejestrujšcy
1.25515 83-01-27 Wydz. III-1 Szczecin, nr
archiwalny data archiwizacji nr
mikrofilmu
1.50535/I 89-11-22
1. Wydz. "C" WUSW w Szczecinie
Adnotacja: materiały zniszczone w dn.
90-03-25
Dotychczas nie odnalezione.
data zaprzestania kontaktow 1. 89-12-16
MOCZULSKI LESZEK Imię ojca Stanisław, ur. 30-06-07 Warszawa,
poseł, partia: KPN
honorowy przewod. KP, kategoria: 1. TW
kryptonim: Lech, figuruje w: - kartotece
ogólnoinformacyjnej Wydz. II BEiA UOP, -
kartotece komputerowej ZSKO - kartotece
odtworzeniowej Wydz. I BEiA UOP, Zachowała
sięteczka pracy i teczka personalna TW, nr
rej. data rej. organ rejestrujšcy
1. 4750 69-08-29 Wydz.III-2 SUSW Warszawa, nr
archiwalny data archiwizacji nr
mikrofilmu
1. 16526/I 84-07-09
1. WIII BEiA UOP
Akta archiwalne zachowane
Materiały archiwalne zawieraja dokumenty
sygnowane przez w/w osobę., data zaprzestania
kontaktow: 1. -

OSIATYŃSKI JERZY Imię ojca: Leonidas, ur. 41-11-02 Ryga,
poseł, partia: UD
kategoria 1. TW kryptonim: Osiatyński 2.
TW-k, figuruje w: - księdze inwentarzowej
Wydz. III BEiA UOP - kartotece
ogólnoinformacyjnej Wydz. II BEiA UOP -
kartotece odtworzeniowej Wydz. I BEiA UOP, nr
rej. data rej. organ rejestrujšcy
1. 74163 - Wydz. II Dep. MII MSW Warszawa
2. 34080 - 1. Wydz. III BEiA UOP, Akta
archiwalne zachowane

PIECHOTA JACEK JAN Imię ojca: Bogumił, ur. 59-04-28 Szczecin,
poseł, klub: SLD
przew.Rady Woj. SdRP w Szczecinie
kategoria: 1. TW kryptonim: Robert, figuruje
w: - kartotece odtworzeniowej Wydz. II BEiA
UOP, nr rej. data rej. organ
rejestrujacy
1. 28853 84-05-03 Wydz. III-1 Szczecin,
Adnotacja: Materiały zniszczono dn. 89-11-24
Dotychczas nie odnalezione.
data zaprzestania kontaktów: 1. 89-11-24

PILARSKI BOHDAN Imię ojca: Antoni, ur. 31-9-24 Brzozowiec -
ZSRR, poseł, partia: PSL-S
czł. Prezydium Rady Kraj., kategoria: 1. KIN
kryptonim: Ravel vel Surma, figuruje w: -
archiwum Zarzšdu Wywiadu, nr rej. data
rejes. organ rejestrujacy
1.6395 65-04-08 Wydz. VIII Dep. I
Warszawa, nr archiwalny data
archiwizacji nr mikrofilmu
1. J-1712 66-08-25, 1. AZW UOP

REICHELT WŁADYSŁAW Imię ojca: Zbigniew, ur. 50-05-01 Poznań,
poseł, partia: KLD
kategoria: 1. TW kryptonim: Adam
figuruje w: - kartotece ogólnoinformacyjnej
Wydz. II BEiA UOP, nr rej. data rej.
organ rejestrujacy
1. 33437 75-11-11 Wydz. III Poznań, nr
archiwalnyh data archiwizacji nr
mikrofilmu
1. 36162/I
1. W C WUSW w Poznaniu
Adnotacja: Materiały zniszczono w dn.
89-12-14, Dotychczas nie odnalezione, data
zaprzestania kontaktów: 1. 86-08-29
Imię ojca: Tadeusz, ur. 55-09-26 Kielce,

SALETRA WOJCIECH poseł, klub SLD
JAROSŁAW przewod.Rady Woj.. czł. Rady Nacz., praca:
Wyższa Szkoła Pedagogiczna, kategoria: 1. TW
kryptonim: Tadeusz, figuruje w: - księdze
inwentarzowej WEiA Del. UOP Radom, nr rej.
data rej. organ rejestrujacy
1. 23813 84-06-27 Wydz. III KWMO Kielce
nr archiwalny data archiwizcji nr
mikrofilmu, 1. 39414/I 89-08-29 39414/I
1. WEiA Del.UOP w Radomiu
Akta archiwalne zachowane
Materiały archiwalne zawierajš dokumenty
sygnowane przez w/w osobę., data zaprzestania
kontaktów: 1. 89-08-29

SMOLAREK RYSZARD Imię ojca: Józef, ur. 52-05-10 Koło, poseł,
partia: PSL
Stanowisko: v-ce przew. Kom.Rolnictwa i
Gosp.Żyw., kategoria: 1. TW kryptonim:
Monika, figuruje w: - kartotece
ogólnoinformacyjnej Wydz. II BEiA UOP, -
kartotece odtworzeniowej Wydz. I BEiA UOP, nr
rej. data rej. organ rejestrujšcy, 1.
3860 79-05-08 Wydz. II KWMO Konin
1. WEiA Del. UOP w Poznaniu
Akta archiwalne zachowane
Materiały archiwalne zawierajš dokumenty
sygnowane przez w/w osobę., data zaprzestania
kontaktów 1. 83-07-18

SPYCHALSKA EWA Imię ojca: Bronisław, ur. 49-08-17 Warszawa,
TERESA poseł, klub: SLD
czł. Rady Kraj., praca OPZZ
kategoria 1. TW kryptonim: Czuma, figuruje w:
- kartotece odtworzeniowej Wydz. II BEiA UOP,
nr rej. data rej. organ rejestrujšcy
1. 55153 88-06-20 Wydz. V-2 Warszawa
STANISZEWSKA GRAŻYNA Imię ojca: Józef, ur.49-11-02 Bielsko-Biała,
poseł, partia: UD czł. Kraj. Rady,
stanowisko: v-ce przewod. Kom. Przekształceń
Własnoœciowych, kategoria 1.TW kryptonim:
Kowalska, figuruje w: - księdze inwentarzowej
- kartotece komputerowej ZSKO, nr rej.
data rej. organ rejestrujšcy
1. 2762 78-04-06 Wydz. III KWMO Bielsko-Biała
nr archiwalny data archiwizacji nr
mikrofilmu
1. I-1095 79-01-10 1095/I
1. WEiA Del. UOP w Katowicach
Akta archiwalne zachowane
Materiały archiwalne zawierajš dokumenty
sygnowane przez w/w. osobę., data
zaprzestania kontaktów: 1. 79-01-10

STAROWNIK MARIAN ur. 54-03-02 Maœluchy, Imię ojca: Wiktor,
ROMAN poseł, partia: PSL
czł. Prezydium ZW Lublin, stanowisko: v-ce
przewod. Kom. Samorzadu Teryt., praca: Urzšd
Gm. kategoria: 1. TW kryptonim: Roman,
figuruje w: - kartotece odtworzeniowej Wydz.
II BEiA UOP, nr rej. data rej. organ
rejestrujacy
1. 32171 84-12-10 Wydz. VI WUSW
Lublin, nr archiwalny data archiwizacji
nr mikrofilmu
1. I/19920 89-10-30
1. Wydz. "C" WUSW w Lublinie
Adnotacja: Materiały zniszczono dn. 90-01-30.
Dotychczas nie odnalezione. data zaprzestania
kontaktów: 1. 89-10-30

SZAFRANIEC HERBERT Imię ojca: Antoni, ur. 41-12-20 Katowice,
poseł, partia: KLD
kategoria 1. TW kryptonim: Grażyna,
figuruje w: - księdze inwentarzowej, nr rej.
data rej. organ rejestrujacy
1. -Wydz. II KWMO Katowice, nr archiwalnyh
data archiwizacji nr mikrofilmu
1. I-4307 70-05-15 1. Wydz. "C" KWMO
Katowice, data zaprzestania kontaktów 1.
72-06-07

SZREDER BOGUMIŁ Imię ojca: Paweł, ur. 56-07-31 Gdańsk, poseł,
EDWARD partia: PSL
czł Zarz. Woj., Kat.: 1. TW kryptonim:
Rolnik, figuruje w: - kartotece komputerowej
ZSKO nr rej. data rej. organ
rejestrujšcy
1. 48203 84-05-25 Wydz. III-I Gdańsk,
nr archiwalny data archiwizacji nr
mikrofilmu 1. 26149/I
1. W C WUSW w Gdańsku
data zaprzestania kontaktów: 1. 89-07-10

SZYMAŃCZAK TADEUSZ Imię ojca : Eugeniusz, ur.52-04-06 Skrzelew,
poseł, partia: PL prezydium
kategoria: 1. TW kryptonim: Dobrodziej,
figuruje w : WEIA DEL. ŁódŸ - kartotece
komputerowej ZSKO, nr rej. data rej.
organ rejestrujšcy
1. 4537 81-12-28 Wydz. IV WUSW Skierniewice
nr archiwalny data archiwizacji nr
mikrofilmu
1. 880/I 83-02-16 1. Sekcja "C" WZO WUSW
w Skierniewicach
Adnotacja: materiały zniszczono dn. 89-00-00
Dotychczas nie odnalezione.
data zaprzestania kontaktów: 1. 83-02-16

ŒWITKA JAN EUGENIUSZ Imię ojca Marcin, ur. 36-06-28 Majdan
Górny, poseł, partia: SD
praca: UMCS Filia Rzeszów, kategoria 1. TW
kryptonim: Jasio, figuruje w - księdze
inwentarzowej - kartotece ogólnoinformacyjnej
Wydz. II BEiA UOP, nr rej. rej.
organ rejestrujacy
1. 934 61-09-02 Wydz. III KWMO Lublin, Nr
archiwalny data archiwizacji nr
mikrofilmu
1. 984/I 62-08-16 2834/1
1. WEiA Del. UOP w Rzeszowie
Akta archiwalne zachowane
Materiały archiwalne zawieraja dokumenty
sygnowane przez w/w osobę., data zaprzestania
kontaktów 62-08-16

WESOŁOWSKI MARIUSZ Imię ojca: Jerzy, ur. 50-04-11 Tarnów, poseł,
STEFAN partia UD
przewod. Rady Reg., kategoria: 1. TW
kryptonim: Marek, figuruje w: - kartotece
ogólnoinformacyjnej Wyd. II BEiA UOP -
kartotece odtworzeniowej Wydz. I BEiA UOP, nr
rej. data rej. organ rejestrujšcy,
I. 4/550 78-12-22 WPG KMMO Olsztyn,
nr archiwalny data archiwizacji nr
mikrofilmu
1. 17257/Im 84-11-12 17257/Im, 1. W
prezyd. KWP w Olsztynie
Akta archwalne zachowane
Materiały archiwalne zawieraja dokumenty
sygnowane przez w/w osobę., Data zaprzestania
kontaktów: 84-12-12

ZYCH BOGUMIŁ ZYGMUNT Imię ojca: Kazimierz, ur. 59-08-22 Wałbrzych,
poseł, Klub SLD
kategoria 1. TW kryptonim: Konrad, figuruje
w: -kartotece odtworzeniowej Wyd. II BEiA UOP
-kartotece ogólnoinformacyjnej Wydz.II BEiA
UOP i kartotece odtworzeniowej Wydz.I BEiA
UOP, nr rej. data rej. organ rejestrujacy
1. 10982 87-06-23 Wydz. III WUSW
Wałbrzych
nr archiwalny data archiwizacji nr
mikrofilmu 1. I-6059 88-11-16
1. Sekcja C WZO WUSW w Wałbrzychu
Adnotacja materiały zniszczone dn. 90.01.29
Dotychczas nie odnalezione. Data zaprzestania
kontaktów: 1. 88-11-16
ZYLBER JAN Imię ojca: Leon, ur. 36-04-14 Kalisz, poseł,
partia: PPG
czł Rady Najwyższej, kategoria 1. TW
kryptonim: Roman, figuruje w: - księdze
inwentarzowej Wydz. III BEiA UOP - Kartotece
odtworzeniowej Wydz. II BEiA UOP nr rej. data
rej. organ rejestrujacy
1. 58115 79-12-28 Wydz. IV Dep.II
Warszawa, nr archiwalny data
archiwizacji nr mikrofilmu
1. 18140/I 84-11-10
1. Wydz. III BEIA UOP
Akta archiwalne zachowane, data zaprzestania
kontaktow 84-09-14

BARTODZIEJ GERHARD Imię ojca: Franciszek, ur. 41-01-20 Olszowa
Ujazd, senator, partia Bezp.
kategoria 1. TW kryptonim: Agata
2. OZ kryptonim -3. KO/DI kryptonim - Waris,
figuruje w: -kartotece ogólnoinformacyjnej
Wydz. II BEiA UOP - archiwum Zarzšdu Wywiadu,
nr rej. data rej. organ rejestrujacy
1. 34942 77-02-24 Wydz. III Katowice
2. 91345 85-04-20 Wydz. VII Dep.I
Warszawa
3. 16333 85-04-16 Wydz. VII Dep.I
Warszawa 1. W C WUSW w Katowicach 2. AZW
UOP
Akta archiwalne zachowane
Materiały archiwalne zawierajš dokumenty
sygnowane przez w/w osobę, data zaprzestania
kontaktów: 1. 80-10-23, 2. 88-1—23, 3.
90-01-04

FINDEISEN WŁADYSŁAW Imię ojca Stanisław, ur. 26-01-20 Poznań,
senator, partia UD
stanowisko v-ce prezes, praca PAN, kategoria
1. KIN kryptonim: Wiktor 2. KIN "
Vikers, figuruje w: - archiwum Zarzšdu
Wywiadu nr rej. data rej. organ
rejestrujšcy
1. 5928 60-06-04 Wydz.II Dep.II
Warszawa
2. - 65-08-18 Wydz.VII Dep.I Warszawa 1. WIII
BEiA UOP
Akta archiwalne zachowane
data zaprzestania kontaktów 1. 68-03-05

HORODECKI KRZYSZTOF Imię ojca Jan, ur. 53-12-07 Stargard Szcz.,
partia . bezp.
kategoria 1. TW kryptonim Marek
figuruje w nr rej. data rej. organ
rejestr. 1. 3569 80-10-02 Wydz. II
Piła, nr archiwalny data archiwizacji
nr mikrofilmu I. 1248/I
1. WEiA Del. UOP w Poznaniu
Akta archiwalne zachowane
Materiały archiwalne zawieraja dokumenty
sygnowane przez w/w osobę. Data zaprzestania
kontaktów: 1. 84-10-17

JESIONEK JAN Imię ojca: Anzelm, ur. 25-07-05 Katowice,
partia: KPN
kategoria 1. TW kryptonim Skaut
Edmund I Podróżny Leon, figuruje w: - księdze
inwentarzowej, nr rej. data rej.
organ rejestrujacy
1. XV-2/362/72 72-05-03 WPG Katowice
2. 48362 82-02-09 Wydz. III Katowice,
nr archiwalny data archiwizacji nr
mikrofilmu 1. I-8477 2994/1 2. I-8477
1. WEiA Del.UOP w Katowicach
Akta archiwalne zachowane
Materiały archiwalne zawierajš dokumenty
sygnowane przez w/w osobę. Data zaprzestania
kontaktów: 1. 82-01-11 2. 83-01-03

KOSTKA STANISŁAW Imię ojca: Władysław, ur. 25-02-17 Pełnatycze
Jarosław, senator, partia KPN
kategori 1. TW kryptonim: Kos, figuruje w: -
w księdze inwentarzowej WEiA Del. Rzeszów nr
rej data rej. org. rejestrujacy
1. 4102 69-12-08 SB KPMO Jarosław, nr
archiwalny data archiwizacji nr
mikrofilmu 1. I-9348
1. WC KWMO w Rzeszowie. Adnotacja materiały
zniszczono dn. 82-06-30
Dotychczas nie odnalezione
Data zaprzestania kontaktów 1. 72-04-10

KRALCZYŃSKI ANDRZEJ Imię ojca: Władysław, ur. 43-07-29 Warszawa,
HENRYK senator, partia NSZZ-S
kategorii 1. TW kryptonim: Terlecki 2. TW
kryptonim: Terlecki, figuruje w: - księdze
inwentarzowej - kartotece komputerowej ZSKO,
nr rej. data rej. organ rejestrujšcy
1. BB -2765 78-04-06 Wydz. III-A
Bielsko-Biała
2. BB - 519 81-06-19 Wydz. V
1. WEiA Del. UOP w Katowicach
Akta archiwalne zachowane, data zaprzestania
kontaktów: 1. 79-07-28, 2. 82-08-18

WILKOWSKI EUGENIUSZ Imię ojca: Bolesław, ur. 55-01-04 Miedniki d.
pow. hrubieszowski, senator, partia NSZZ-
kryptonim: Wiktor, figuruje w: - kartotece
komputerowej ZSKO
nr rej. data rej. organ
rejestrujšcy
1. 6438 80-02-21 Wydz.III Chełm 1. S C
WZO WUSW w Chełmie. Akta archiwalne
zachowane, data zaprzestania kontaktów: 1.
84-11-22

WŁODYKA MIECZYSŁAW ur. 49-01-30 RÓŻANKA senator, partia PSL
prezydium
kategoria 1. TW kryptonim: Rolnik
figuruje w:
- kartotece ogólnoinformacyjnej Wydz. II BEiA
UOP
Zachowała się teczka pracy i teczka
personalna TW
nr rej. data rej. organ rejestrujšcy
1. 831 80-02-05 WPG Słupsk
nr archiwalny data archiwizacji nr mikrofilmu
1. Im/6265
1. W Prezyd. KWP w Słupsku
data zaprzestania kontaktów 1. 89-05-31

ZAMOYSKI JAN TOMASZ Imię ojca Maurycy, ur. 12-06-12 Klemensów
Zamoœć, senator, partia ZChN
kategoria 1. KO kryptonim: Hrabia 2. TW
figuruje w: Zachowała się teczka pracy i
teczka personalna TW. nr rej. data rej. organ
rejestrujšcy
1. 9470 - Wydz. V Dep.II Warszawa
2. 15057 76-04-05 Wydz. II SUSW
nr archiwalny data archiwizacji nr mikrofilmu
1. WIII BEiA UOP
Akta archiwalne zachowane
data zaprzestania kontaktów: 1. - 2. 79-09-15
ŻAK STANISŁAW JÓZEF Imię ojca: Michał ur., 32-02-08 Kielce,
senator, partia:UD
kategoria: 1. TW kryptonim: PIOTR
2. KO/DI kryptonim: PIOTR, figuruje w: -
karotece odtworzeniowej Wydz. II BEiA UOP -
archwium Zarzšdu Wywiadu - kartotece
komputerowej ZSKO, nr rej. data rej. organ
rejestrujšcy
1. 4070 67-10-18 WYDZ. II KWMO KIELCE
2. SMW-2/1362 75-01-31 DEP. I MSW
1. W C KWMO w Kielcach
data zaprzestania kontaktów: 1. 70-05-22

MINISTROWIE I KANCELARIA PREZYDENTA
JAGIEŁŁO MICHAŁ Imię ojca: Piotr, ur. 41-08-23 Janikowice
ANDRZEJ stanowisko: PODSEKRETARZ STANU, praca: MKiS
kategoria: 1. konsultant kryptonim: JOT,
figuruje w:
- kartotece odtworzeniowej Wydz. II BEiA UOP.
nr rej. data rej. organ rejestrujšcy
1. 40745 80-01-02 WYDZ. V DEP. II Warszawa

MISIĽG WOJCIECH Imię ojca: Marian, ur. 51-12-26 Kraków,
MARIAN stanowisko: PODSEKRETARZ STANU
praca: MINISTERSTWO FINANSÓW
kategoria: 1. KONSULTANT kryptonim: 2. TW
kryptonim: JACEK figuruje w: - kartotece
odtworzeniowej Wydz. II BE i A UOP - archiwum
Zarzšdu Wywiadu, nr rej. data rej. organ
rejestrujšcy
1. 17272 88-07-25 Wydz. VIII Dep. I WARSZAWA
2. 96872 86-05-31 WYDZ. XI DEP. II WARSZAWA,
1. AZW UOP

KOMORNICKI JAN Imię ojca: TOMASZ, ur. 43-03-13 Iwonicz
MARIAN partia: PSL
stanowisko: PODSEKRETARZ STANU
praca: MOŒZNiL kategoria: 1. TW kryptonim:
NAŁĘCZ, figuruje w :- kartotece
ogólnoinformacyjnej Wydz. II BEiA UOP, nr
rej. data rej. organ rejestrujšcy
1. NS-7089 - PION VI RUSW SB ZAKOPANE
1. W 'C' KWMO NOWY SĽCZ
Akta archiwalne zachowane
data zaprzestania kontaktów: 1. 89-11-30

KRZYMIŃSKI Imię ojca: Józef, ur. 26-09-20 Paryż,
ALEKSANDER Francja, stanowisko: PODSEKRETARZ STANU
praca: MSZ, kategoria: 1. TW kryptonim:
Henryk, 2. KO kryptonim: Alek
figuruje w: - księdze inwentarzowej Wydz. III
BEiA UOP - kartotece ogólnoinformacyjnej
Wydz. II BEiA UOP
Zachowała się teczka pracy i teczka
personalna TW, nr rej. data rej. organ
rejestrujšcy
1. 3415 58-12-04 WYDZ. III DEP. II Warszawa
2. 45934 - WYDZ. VII DEP. V
3. - WYDZ. I DEP. I
Akta archiwalne zachowane
data zaprzestania kontaktów: 1. 60-09-23

MAJEWSKI JAN Imię ojca: Antoni, ur. 31-09-29 Puznów Nowy,
KAZIMIERZ stanowisko:PODSEKRETARZ STANU
praca: MSZ, kategoria: 1. TW kryptonim:
Michalik, figuruje w: - kartotece
ogólnoinformacyjnej Wydz. II BEiA UOP, nr.
rej. data rej. organ rejestrujšcy
1. 13/44 50-04-14 Wydz. III Z-du I Szef. WSW
Warszawa, data zaprzestania kontaktów: 1.
55-04-21
OLECHOWSKI ANDRZEJ Imię ojca Tadeusz, ur. 47-09-09 Kraków,
MARIAN stanowisko: MINISTER
praca: MINISTERSTWO FINANSÓW
kategoria: 1. KO/DI kryptonim: Must
figuruje w: - archiwum Zarzšdu Wywiadu, nr
rej. data rej. organ rejestrujšcy
1. - 72-11-04 WYDZ. V DEP. I Warszawa, nr
archiwalny data archiwizacji nr mikrofilmu
1. J-7588 81-06-25
1. AZW UOP

PODSIADŁO ANDRZEJ Imię ojca: Stanisław, ur. 50-12-02 Dšbrowa
IRENEUSZ Górnicza, stanowisko: PODSEKRETARZ STANU
praca: MINISTERSTWO FINANSÓW
kategoria: 1. konsultant kryptonim: PA
2. KO/DI kryptonim: Bułgar
figuruje w: - kartotece ogólnoinformacyjnej
Wydz. II BEiA UOP - archium Zarzšdu Wywiadu,
nr rej. data rej. organ rejestrujšcy
1. 93211 85-10-24 WYDZ. IV DEP. V WARSZAWA
2. - 76-09-20 WYDZ. V DEP. I WARSZAWA
1. WIII BEiA UOP, 2. AZW UOP

SICIŃSKI ANDRZEJ Imię ojca: Antoni, ur. 24-05-20, stanowisko:
ANTONI Minister
praca:MKiS, kategoria: 1. KO/DI kryptonim:
Sotos, figuruje w: - archiwum Zarzšdu
Wywiadu, nr rej. data rej. organ rejestrujšcy
1. 9656 73-06-02 Wydz. IV Dep. I Warszawa, nr
archiwalny data archiwizacji nr mikrofilmu
1. J-1236 75-05-30
1. AZW UOP
Adnotacja: materiały zniszczono dn. 00-00-00
Dotychczas nie odnalezione.

SKUBISZEWSKI JAN imijca: Ludwik, ur. 26-10-08 Poznań,
KRZYSZTOF partia: bezp., stanowisko: MINISTER
praca: MSZ, kategoria: 1. TW kryptonim: Kosk,
figuruje w: - księdze inwentarzowej Wydz. III
BEiA UOP - archwum Zarzšdu Wywiadu, nr rej.
data rej. organ rejestrujšcy
1. 6173/64/5242 Dep. I Warszawa
2. - Dep. I, nr archiwalny data archiwizacji
nr mikrofilmu
1. 9669/I 69-10-03 F-7974/1
2. J-1770, 1. WIII BEiA UOP
2. AZW UOP
Akta archiwalne zachowane

STANKIEWICZ JACEK ur. 39-12-16, stanowisko: SEKRETARZ STANU
MARIA praca: URM, kategoria: 1. TW kryptonim:
Jacek, figuruje w: - kartotece
ogólnoinformacyjnej Wydz. II BEiA UOP -
kartotece komputerowej ZSKO
nr rej. data rej. organ rejestrujšcy
1. - 68-10-16 WYDZ. V KWMO Bydgoszcz, nr
archiwalny data archiwizacji nr mikrofilmu
1. 2866/I 74-07-06 -
miejsce złożenia akt: 1. WYDZ. C KWMO TORUŃ,
data zaprzestania kontaktów: 1. 74-07-06

SZUDER STANISŁAW Imię ojca: Marian, ur. 50-11-05 Sroczyn,
EDMUND partia: bezp., stanowisko: PODSEKRETARZ STANU
prac: MŁ kategoria: 1. TW kryptonim: Zeus,
figuruje w: - kartotece odtworzeniowej Wydz.
II BEiA UOP, nr rej. data rej. organ
rejestrujšcy
1. 42110 87-05-11 WYDZ. TECHNIKI Poznań

FALANDYSZ LECH ur. 42-10-27, stanowisko: PODSEKRETARZ STANU
praca: KANCELARIA PREZYDENTA, tegoria: 1.
TW-k kryptonim:- 2. TW kryptonim: Wiktor,
figuruje w:
- kartotece ogólnoinformacyjnej Wydz. II BEiA
UOP
Zachowała się teczka pracy i teczka
personalna TW., nr rej. data rej. organ
rejestrujšcy
1. 6995 WYDZ.III KSMO Warszawa
2. 15822 WYDZ.II SUSW, nr archiwalny data
archiwizacji nr mikrofilmu
1. 9893/I-k 74-04-25
2. 15783/I 83-04-15
1. BEiA UOP
Akta archiwalne zachowane
data zaprzestania kontaktów: 1. 74-04-25

MILEWSKI JERZY JAN Imię ojca: Józef, ur. 35-03-27 Łopuchówko,
stanowisko: SEKRETARZ STANU
praca: BIURO BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
kategoria: 1. TW kryptonim: Franciszek,
figuruje w: - księdze inwentarzowej Wydz. III
BEiA UOP - kartotece ogólnoinformacyjnej
Wydz. II BEiA UOP - kartotece komputerowej
ZSKO, nr rej. data rej. organ rejestrujšcy
1. I-179 WYDZ.III KWMO GDAŃSK
nr archiwalny data archiwizacji nr mikrofilmu
1. 21713/I 89-01-06
1. BEiA W-WA
Akta archiwalne zachowane

ZIÓŁKOWSKI JANUSZ Imię ojca: Aleksander, ur. 24-04-06
ALEKSANDER Sosnowiec, stanowisko: SEKRETARZ STANU
praca: KANCELARIA PREZYDENTA
kategoria: 1. TW
figuruje w: - kartotece ogólnoinformacyjnej
Wydz. II BEiA UOP - kartotece komputerowej
ZSKO, nr rej. data rej. organ rejestrujšcy
1. 9645 WYDZ. II KWMO POZNAŃ
nr archiwalny data archiwizacji nr mikrofilmu
1. 30235/I 74-08-12
1. Wydz 'C' KWMO POZNAŃ

WAŁĘSA LECH Imię ojca: Bolesław, ur. 43-09-29 Popowo woj.
włocławskie, partia: bezp.,
stanowisko: Prezydent RP, kategoria: 1. TW,
kryptonim: Bolek
figuruje w KWMO GDAŃSK w kartotece
ogólnoinformacyjnej Wydz.II BEiA UOP, nr rej.
1.12535 data rej. 70-12-29 organ
rejestrujšcy Wydz.III KWMO Gdańsk
1. Wydział C KWMO Gdańsk
Akta archiwalne zachowane
data zaprzestania kontaktów: 1. 76-06-19

CHRZANOWSKI WIESŁAW Imię ojca: Wiesław, ur. 23-12-20 Warszawa,
MARIAN poseł, partia: ZChN,
stanowisko: Marszałek Sejmu, praca:
Kancelaria Sejmu, kategoria: 1. TW,
kryptonim: 1.Zuwak, kategoria: 2. TW,
kryptonim: 2. Spółdzielca, figuruje w: -
księdze inwentarzowej Wydz.III BEiA UOP
- kartotece ogólnoinformacyjnej Wydz. II BEiA
UOP, nr rej. data rej. organ
rejestrujšcy,
1.UBP Warszawa
2. 4976 74-03-13 Wydz.III KWMO Warszawa
3. 74495 86-06-11 Wydz. IX Dep.I Warszawa
1. Wydz. III BEIA UOP
Akta archiwalne zachowane, data zaprzestania
kontaktów: 1. - 2. 76-06-22

Profil nieaktywny
Admin grupy
dellarte
#313.06.2013, 14:45

coz.podoba mi rola admina)))

Profil nieaktywny
rumpelstiltskin
#513.06.2013, 14:46

prawda w oczy kole pajacu,kasuj sobie ile chcesz,prawdy nie usuniesz

Profil nieaktywny
Admin grupy
dellarte
#613.06.2013, 14:46

wklej to do wyborczej) albo daj weszce dostaniesz kase))

Profil nieaktywny
Admin grupy
dellarte
#713.06.2013, 14:47

jest prawda,tylko prawda i gowno prawda,powinnies o tym wiedziec,)))) spytaj sie zreszta weszki jak bedziecie miec zebranie aktywu)))))))))))))))

Profil nieaktywny
rumpelstiltskin
#813.06.2013, 14:48

wystarczy mi ze robie z ciebie idiote

Teninnysam
Aberdeen
2 171 19
Teninnysam Aberdeen 2 171 19
#913.06.2013, 14:48

Calkowicie zgadzam sie z lista. Kolejnosc moze nie ta ale ogolnie jest ok. Pozdrawiam.

Profil nieaktywny
rumpelstiltskin
#1013.06.2013, 14:48

dellarte
#7 | Dziś - 14:47

zapomniales o gownie w twojej glowie

Profil nieaktywny
Admin grupy
dellarte
#1113.06.2013, 14:49

nie musisz robic))),piszac z toba juz nim jestem)))

Profil nieaktywny
rumpelstiltskin
#1213.06.2013, 14:50

nie piszac tez nim jestes,

Esha_
42 985
Esha_ 42 985
#1413.06.2013, 14:54

Dellarte, nie imputuj mi lewicowych poglądów, którymi zwyczajnie się brzydzę. Uważam, zę lista powinna być poszerzona o kilkanaście powszechnie znanych nazwisk związanych obecnie z ośrodkami władzy w Polsce.
Niestety głupkowaty lewak nigdy nie przejrzy na oczy, wchłaniając szambo wprost z beczkowozów, których rolę spełniają "GW" i jej równie nędzna przybudówka "Natemat.pl"

Profil nieaktywny
Admin grupy
dellarte
#1513.06.2013, 14:55

drodzy kolezanki i koledzy!! jakby powiedzia tol weszka,na zebraniu partyjnym)))) wiec kolezanki i koledzy))) niema demokracji jak wszedzie panoszy sie weszyzm))) i warcholstwo!!! musimy postawic kropke nad i i przecinek ))

Profil nieaktywny
Admin grupy
dellarte
#1713.06.2013, 14:57

nic ci weszka nie imputuje i nie chce ci amputowac glowy!!!))
poszerz wiec ta liste,jak tak uwazasz..
ale wydawanie swoich kolegow,uwazane jest za zdrade..
rob co chesz ,byle daleko odemnie)))

Profil nieaktywny
Admin grupy
dellarte
#1813.06.2013, 14:58

zachowuj sie rumpel!!)))))))))))))))))))))

Esha_
42 985
Esha_ 42 985
#1913.06.2013, 15:11

Dellarte, przyszedłem na świat w czasach gierkowskiej odwilży, czasach gospodarczego zrywu i pewnych nadziei, jakie niosła ze sobą ta sytuacja, łatwo więc usprawiedliwić fakt, ze dałem się uwieść hasłom nikczemnych propagandystów, którzy bezceremonialnie wykorzystali moją młodzieńczą naiwność w czasach rzekomej transformacji ustrojowej.

Profil nieaktywny
Admin grupy
dellarte
#2013.06.2013, 15:20

pomylilem sie weszka..(( samokrytyka na innnym forum,ale wiesz co ..widze poprawe idz ty weszka do kosciola, do tego na ktory wszystkie psy szczaja i weszki i niech cie jakis ksiadz,moze akurat trafisz na normalnego,wyspowiada,idz rano moze ,by skonczyc do wieczora nie?
i jak ty weszka za pokute bedziesz mial mowienie prawdy,to ty sie weszka nie zalamuj!!! mozna z tym zyc!!))) amen

Esha_
42 985
Esha_ 42 985
#2113.06.2013, 15:36

Jeszcze nie jestem gotowy aby spotkać się z duszpasterzem. Niemniej jednak pracuję nad sobą.

  • Strona
  • 1

Katalog firm