Do góry

tęsknota

Czym zapłacić za... tęsknotę?

"Kochanie, przetrzymamy...", ile razy kończyłem w taki sposób rozmowę ze swoimi najbliższymi w Polsce?