Do góry

Można już się starać o „settled status”

Od 21 stycznia obywatele Unii Europejskiej mieszkający w Wielkiej Brytanii mogą brać udział w publicznym pilotażu systemu rejestracji o tzw. „status osoby osiedlonej” (tzw. „settled status”).

Nowy status ma zapewnić obywatelom UE w Wielkiej Brytanii po Brexicie podobne prawa do osiedlania się, podejmowania pracy, dostępu do edukacji i systemu świadczeń społecznych, jakimi cieszą się obecnie.

Rząd Wielkiej Brytanii chce oficjalnie otworzyć rejestrację dla wszystkich obywateli UE w kraju pod koniec marca 2019 roku. Pod koniec 2018 roku uruchomił jednak już pierwsze programy pilotażowe, w których brali udział także Polacy (zapewniają, że „system jest naprawdę prosty”). Od 21 stycznia 2019 roku pilotaż „settled status” jest otwarty dla wszystkich chętnych – poradnik jak wziąć w nim udział znajduje się na stronie Stay in the UK after it leaves the EU (‘settled status’): step by step.

Czym jest „settled status”?

„Settled status” albo po polsku „status osoby osiedlonej” to nowy status imigracyjny, o który po Brexicie wedle zapowiedzi rządu Wielkiej Brytanii będą musieli się starać wszyscy obywatele Unii Europejskiej (w tym Polacy) mieszkający obecnie na Wyspach. Rząd zapewnia, że ubieganie się o nowy status będzie proste, a rozpatrywanie wniosków bardzo szybkie.

„Settled status” ma być przyznawany osobom, które w momencie złożenia wniosku przebywały na terenie UK przez 5 lat. Osoby, które przybyły do Wielkiej Brytanii później, początkowo otrzymają „pre-settled status” („status przed osiedleniem”), który następnie bezpłatnie wymienią na „settled status” w odpowiednim terminie (gdy ich staż pobytu na Wyspach wyniesie 5 lat).

Co jest potrzebne, by wziąć udział w pilocie „settled status”?

Rząd Wielkiej Brytanii zapewnia, że ubieganie się o nowy status będzie proste, a rozpatrywanie wniosków bardzo szybkie.

By móc starać się o status osoby osiedlonej, należy posiadać:

  • ważny paszport
  • numer ubezpieczenia socjalnego NIN
  • dostęp do urządzenia mobilnego z systemem operacyjnym Android 6.0 lub nowszym, na który pobierzemy aplikację do zeskanowania paszportu oraz zrobimy sobie zdjęcie
  • kartę płatniczą i 65 funtów na koncie.

W pilocie mogą brać udział również partnerzy imigrantów z UE, którzy sami nie są obywatelami Unii Europejskiej, ale posiadają biometryczną kartę rezydenta.

Jak wygląda proces aplikowania o „settled status”?

Najbardziej aktualne informacje znajdziemy na rządowej stronie Stay in the UK after it leaves the EU (‘settled status’): step by step.

Całość ma trwać ok. 15-25 minut. Decyzję o przyznaniu nam nowego statusu przysyła urząd imigracyjny na nasz adres e-mail.

By wziąć udział w procesie, należy pobrać na komórkę aplikację „EU Exit”. Wymagania techniczne by zainstalować aplikację oraz instrukcję obsługi znajdziemy na rządowej stronie Using the ‘EU Exit: ID Document Check’ app. Za pomocą komórki zeskanujemy czip z paszportu (lub biometrycznej karty rezydenta) oraz zrobimy sobie zdjęcie, by potwierdzić naszą tożsamość.

W trakcie składania wniosku zostaniemy również poproszeni o podanie swojego numeru NIN oraz o potwierdzenie swojej niekaralności (świadczenie nieprawdy ma być surowo karane). By zakończyć proces, będziemy musieli również uiścić opłatę za nowy status za pomocą karty płatniczej: 65 funtów za osobę dorosłą oraz 32.5 za dziecko.

Całość ma trwać ok. 15-25 minut. Decyzję o przyznaniu nam nowego statusu przysyła brytyjski urząd imigracyjny Home Office na podany adres e-mailowy.

Jak wygląda potwierdzenie otrzymania „settled status”?

Brytyjski rząd nie zamierza wydawać fizycznych dokumentów potwierdzających nowy status. By udowodnić komuś (pracodawcy, landlordowi, urzędnikowi imigracyjnemu), że posiadamy „settled status”, będziemy musieli zalogować się do rządowej bazy danych. Szczegóły oraz adres strony internetowej zostaną przysłane mailem.

Przykład maila z potwierdzeniem nadania statusu.

Czy system naprawdę jest tak prosty?

Argumenty za:

Rząd Wielkiej Brytanii ogłosił sukces przeprowadzonych dotychczas programów pilotażowych.

94 proc. użytkowników uznało, że proces był prosty

W pierwszym pilocie, w którym wzięło udział 1053 obywateli UE, wydano 924 decyzje. 591 osób otrzymało „settled status” a 333 osoby otrzymały „pre-settled status”. Wszystkie osoby dostały taki status, o który się starały. Żaden wniosek nie został rozpatrzony negatywnie. 100 proc. uczestników potwierdziło swoją tożsamość. 94 proc. użytkowników uznało, że proces był prosty i nie miały z nim większych trudności. Rozpatrywanie wniosków zajmowało z reguły od 2 do 9 dni roboczych.

Argumenty przeciw:

Nie jest jasne, co stało się ze 129 wnioskami nie uwzględnionymi w statystykach z pierwszego pilotażu.

Od tego czasu przeprowadzono również kolejne programy pilotażowe. Ich uczestnicy zwracali uwagę na trudności w procesie, m.in. problemy z programem do skanowania dokumentów.

Nie jest jasne, co stało się ze 129 wnioskami nie uwzględnionymi w statystykach

Organizacje monitorujące przebieg pilotaży wskazują na brak jasnych instrukcji dla uczestników, które wyjaśniałyby z góry cały przebieg aplikacji. Zdarzało się więc, że uczestnicy pilotów robili sobie zdjęcia w piżamie, by na dalszym etapie aplikacji odkryć, że zdjęcie będzie umieszczone na rządowej stronie oraz widoczne dla przyszłych pracodawców.

Niektóre osoby mogą zostać poproszone o zeskanowanie dodatkowych dokumentów, które potwierdziłyby ich pobyt w UK przez pięć lat. Listę można znaleźć na rządowej stronie. Podczas sładania wniosku można zeskanować do 10 dodatkowych dokumentów, ale ich łączna waga nie może przekraczać 2MB. W przypadku większości osób, skanowanie dodatkowych dokumentów nie będzie jednak potrzebne, a ich dane zostaną automatycznie potwierdzone przez brytyjski urząd imigracyjny Home Office, który skontaktuje się z brytyjską skarbówką oraz urzędem pracy.

Osoby starające się o status osoby osiedlonej muszą wyrazić zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych, rząd Wielkiej Brytanii jak do tej pory odmówił jednak wykazania, z kim konkretnie będzie się dzielił tymi danymi.

Konsultanci na specjalnej infolinii Home Office’u doradzają, by zaczynać wypełnianie wniosku od pobrania aplikacji na komórkę, a dokończyć na urządzeniu stacjonarnym. W przeciwnym razie niekiedy w systemie występują błędy.

Czy warto wziąć udział w pilocie?

Argumenty przeciw:

Biorąc pod uwagę ostatnie zawirowania polityczne w Wielkiej Brytanii, wiele osób wątpi, czy nowy system w ogóle wejdzie w życie. W takim wypadku nie wiadomo, czy otrzymany nowy status miałby jakiekolwiek zastosowanie w praktyce oraz co stałoby się z pieniędzmi przelanymi na konto Home Office’u. Ponadto, obecny program to pilotaż, a więc służy zidentyfikowaniu błędów w rządowym systemie – nie każdy chce być królikiem doświadczalnym.

Argumenty za:

Z drugiej strony, nowy system został już przedstawiony brytyjskiemu parlamentowi. Biorąc pod uwagę koszt wdrażania nowego systemu, wykorzystaną w nim nową technologię sczytywania czipów biometrycznych oraz „wrogie środowisko wobec imigracji”, który tworzy obecny rząd, jest całkiem prawdopodobne, że „status osoby osiedlonej” wejdzie w życie nawet jeśli Brexit zostanie odłożony w czasie lub, po kosmetycznych poprawkach, być może nawet w wypadku odwołania Brexitu. System z pewnością wejdzie w życie, jeśli ziści się czarny scenariusz „no deal” – opuszczenia Unii Europejskiej bez umowy. Poinformował już o tym rząd UK.

System z pewnością wejdzie w życie, jeśli ziści się czarny scenariusz „no deal” – opuszczenia Unii Europejskiej bez umowy. Poinformował już o tym rząd UK.

Otrzymanie statusu teraz może zaoszczędzić nam nerwów później, gdy urzędnicy Home Office’u zostaną zalani prawie 4 milionami wniosków do rozpatrzenia, a w razie problematycznego Brexitu – służyć za potwierdzenie naszego prawa do mieszkania, podejmowania pracy oraz wynajmowania mieszkania w kraju po 29 marca 2019 roku.

Jakie prawa zapewnia nowy status?

Nowy status zapewnia obywatelom UE bardzo podobne prawa do obecnych; dalej będziemy mogli mieszkać, pracować, podróżować oraz otrzymywać świadczenia socjalne (dostęp do służby zdrowia, zasiłków, mieszkań socjalnych). Więcej informacji można znaleźć na stronie www.citizensrightsproject.org.

Zmianie ulegną przepisy dotyczące łączenia się rodzin.

Zmianie ulegną przepisy dotyczące łączenia się rodzin. Od daty granicznej (końca grudnia 2020 roku, jeśli będzie podpisana umowa i 29 marca 2019 roku, jeśli umowy nie będzie), dołączyć do nas będą mogli bez problemu partnerzy (o ile związek istniał przed datą graniczną), krewni wstępni i zstępni (dzieci, wnuki oraz rodzice, dziadkowie). Rodzeństwo, kuzyni, siostrzeńcy będą musieli starać się o prawo pobytu na podstawie nowych przepisów imigracyjnych.

Nie jest jasne, co stanie się z prawem wyborczym.

Jakie są kluczowe daty?

Rząd Wielkiej Brytanii nie podał daty zakończenia obecnego pilotażu.

System rejestracji o „settled status” ma zostać oficjalnie otwarty pod koniec marca 2019 roku.

Termin składania wniosków to koniec czerwca 2021 roku, w razie wejścia w życie umowy z UE, lub w razie „no deal” grudzień 2020 roku.

Termin składania wniosków o „settled status” to koniec czerwca 2021 roku, w razie wejścia w życie umowy z UE, lub w razie „no deal” grudzień 2020 roku.

Jeśli zawarta zostanie umowa o wystąpieniu z UE, nowi imigranci będą mogli starać się o status osoby osiedlonej, jeśli przybędą do kraju przed końcem grudnia 2020 roku. Jeśli nie będzie umowy, „settled status” obejmie tylko osoby przebywające w Wielkiej Brytanii przed 29 marca 2019 roku.

Jeśli zostanie zawarta umowa, wymienieni wcześniej członkowie rodzin (partnerzy w trwałych związkach zawartych przed datą graniczną, krewni wstępni i zstępni), będą mogli do nas dołączyć w Wielkiej Brytanii w dowolnym momencie. W razie braku umowy, będą mieli czas do 29 marca 2022 roku.

Co jeśli mam problem ze złożeniem wniosku?

Obecnie nie istnieje jeszcze szeroko zakrojona pomoc w składaniu wniosków, ponieważ rząd Wielkiej Brytanii nie wydał stosownych wskazówek i nie sfinansował odpowiednich instytucji. Osoby, które zaczną składać wniosek i napotkają trudności mogą dzwonić pod numery infolinii podane na rządowych stronach.

Od kwietnia 2019 roku organizacje charytatywne w UK otrzymają środki finansowane na pomoc w składaniu wniosków o „settled status”. Obecnie trwa proces wyłaniania organizacji, które otrzymają środki.

W Szkocji rząd kraju przeznaczył ponad 800 tys. funtów na sfinansowanie działalności biur Citizens’ Advice Scotland, które od kwietnia 2019 roku będą pomagać w składaniu wniosków o status osoby osiedlonej.

Więcej na temat praw obywateli UE przed Brexitem i po Brexicie można przeczytać na wielojęzycznej stronie internetowej www.citizensrightsproject.org.

Komentarze 63

Igor89a
495
Igor89a 495
#121.01.2019, 08:17

Pierwszy ;)

carolina_s
187
#221.01.2019, 09:42

chciałam tylko powiedzieć, że artykuł mi się bardzo podobał, a te odnośniki po lewej stronie, coś fantastycznego.

Infidel
12 037
Infidel 12 037
#321.01.2019, 10:00

Pierwszy ;)

Ja tak zawsze swojej mowie.

Igor89a
495
Igor89a 495
#421.01.2019, 10:11

a jednak byłem szybszy ;)

ale jestem tera w PL, to mam handicap +1h ;)

Igor89a
495
Igor89a 495
#521.01.2019, 10:13

błąd nie handicap a advantage, z grą mi się źle skojarzyło

bus_37
Dundee
22 428 114
bus_37 Dundee 22 428 114
#621.01.2019, 10:32

Kolejna opłata dla murzynów z Polski(oraz innych republik EU).

Profil nieaktywny
Hooligan
#721.01.2019, 10:42

#6

W Polsce też rusza "inwentaryzacja towaru z zagranicy" - tyle że Polska jak wiadomo jest bardziej forsiasta od UK i nie zamierza wprowadzać opłat za rejestrację. ;)

adasko001
16
#821.01.2019, 10:54

dobre,nie wiadomo jak to bedzie ale zloz aplikacje ,zaplac 65 funtow,juz kiedys tak bylo ze zlozyc o prace,,chyba home office,,i co? dostali od uni kare ze to bezprawne z czlonkami ue,ale nikomu nie zwerocili pieniedzy.Tak samo jak zaraz po ogloszeniu brexitu naiwni skladali o rezydenture ,tez placili i co?tylek moga wytrzec bo teraz to wymyslili.Po prostu czekac az sami beda wiedziec co i jak.Nawet nie wiadomo czy dowody mozna ,bo taki dokument ma wiekszosc czy trzeba bedzie paszport.Chodzi im tylko o kase w tej chwili

Infidel
12 037
Infidel 12 037
#921.01.2019, 10:55

Kolejna opłata dla murzynów z Polski(oraz innych republik EU)

Mniemam, ze slowo "murzyn" uzyte jako negatywna konotacja?

Profil nieaktywny
Hooligan
#1021.01.2019, 10:59

#8

Co ty pisze w ogóle? Dowody osobiste można - tylko trzeba je wysłać pocztą, dlatego wygodniej paszport biometryczny bo wystarczy go tylko zeskanować.

adasko001
16
#1121.01.2019, 11:07

hooligan czytaj dobrze

napisalem ze nie wiemy my i oni jak bedzie napisalem ze wiekszosc tu polakow ma dowody i czy beda legalne czy trzeba paszporty .

Czy wygodniej to druga sprawa,,ale pewnie ty tutaj pare godzin ,,to wiedz ze wielu po 8,9 lat i jeszcze legalne stare paszporty maja,bez biometryki,powod prosty bo dowody sa wygodniejsze w lataniu po uni,,a nie zeszyt typu paszport

Profil nieaktywny
Hooligan
#1221.01.2019, 11:13

#11

Jestem tu 12 lat. Czego nie rozumiesz? Chyba jasno napisałem, że możesz posługiwać się polskim dowodem osobistym - nie musisz mieć paszportu. Ciężko ci to sprawdzić?

slonce11
8
#1321.01.2019, 11:36

adasko001: Ci co zlozyli wnioski o rezydenture nic nie straca. Owszem, beda musieli zlozyc wniosek o settled status ale nie beda musieli nic placic.

Do skladania o settled status mozesz uzyc dowodu ale skrocisz sobie czasu jesli uzyjesz paszportu.

Juz teraz warto pomyslec o paszporcie gdyz podrozowanie do UK po marcu 2019 bedzie mozliwe tylko z paszportem, przy czym paszport musi miec min. 6 miesiecy przed koncem daty waznosci. Jesli data waznosci Twojego paszportu uplywa za np.2 miesiace nie bedziesz mogl przekroczyc granicy.

astroman
8 080
astroman 8 080
#1421.01.2019, 11:37

EU citizen registration in UK could become 'new Windrush', say migration experts.

https://www.theguardian.com/politics/2019/jan/21/eu-citizen-registration...

woltar
196
woltar 196
#1521.01.2019, 11:50

Tak z ciekawosci chcialem sciagnac apke:

1) "Iphonowej" wersji jeszcze nie ma.

2) Moj sluzbowy Samsung J3 jakims cudem "... your device isn't compatible with this version".

Zaraz sie okaze, ze do tych £65 trzeba doliczyc koszty telefonu na ktory da sie ta apke zainstalowac... i koniecznie takiego co jest "made in UK".

Rece mi opadaja razem z cyckami, takie cuda i wianki ten Brexit.

Profil nieaktywny
Hooligan
#1621.01.2019, 11:57

#15

Do zeskanowania paszportu można posłużyć się telefonem np. znajomego, sąsiada itd. - nie musi to być twój telefon. Aplikacja nie jest przypisana do numeru telefonu ani do adresu e-mail jednego właściciela.

woltar
196
woltar 196
#1721.01.2019, 12:04

#16

Jasne. Zone tez mozna miec... sasiada.

Profil nieaktywny
Hooligan
#1821.01.2019, 12:09

To sprawdź sobie w HO - ale oczywiście ciężko nie? Można mieć telefon znajomego, kogoś z rodziny itd. - a jak chcesz małe dzieci zarejestrować? - masz im kupić wszystkim telefony? Nie ma znaczenia czyj jest telefon do przesłania danych. No ale po co się dowiadywać w HO - skoro można głupoty pisać na forum.

raffaele2
2 827
raffaele2 2 827
#1921.01.2019, 12:19

A ja nie placilem ani pensa,juz pre lat temu wyrobilem sobie permament residente card eu,i nie muszialem teraz placic ani pensa.

woltar
196
woltar 196
#2021.01.2019, 12:21

#18

Wow, a co ty sie tak Misiu stresujesz. Oczywiscie, ze telefon mozna miec sasiada lub kogos z rodziny... tak jak i zone. Tak dlugo jak jest ta zona kompatybilna... znaczy sie apka. A jak narazie nie jest.

Profil nieaktywny
Hooligan
#2121.01.2019, 12:28

Nie wiem jakie tym masz relacje w rodzinie - widać skomplikowane, pieprzysz mi o jakiś żonach sąsiadów - jakieś przykre doświadczenia masz? Zobacz najpierw wymagania aplikacji zanim ją pobierzesz... ale już po komentach widać, że nie jarzysz niczego.

woltar
196
woltar 196
#2221.01.2019, 12:34

#21

A relacje w rodzinie mam dobre dziekuje, ze pytasz. Zadnych przykrych doswiadczen, wrecz przeciwnie - bardzo przyjemne dziecinstwo. Ogolem relaksik, chociaz u kolegi widze calkiem inaczej bo negatywne emocje az sie ulewaja.

Poczucia humoru zycze, bo ciezko z tym widze a na starosc sie przyda.

Profil nieaktywny
Hooligan
#2321.01.2019, 12:39

No poczucie humoru to ty masz - nie przeczę :) Przeczytaj jeszcze raz swój #15 komentarz, widać próbujesz "śmiesznie" wybrnąć z tematu.

woltar
196
woltar 196
#2421.01.2019, 13:14

#23

Proponuje zebys ty przeczytal i sie zastanowil, co w tym poscie zostalo poruszone. Dam Ci kilka podpowiedzi:

1) System jest nie przygotowany

2) Wypuszczenie apki ktora dziala tylko na wybranych telefonach jest bledem

3) Pytanie sasiadow czy moga pozyczyc telefon jest w obecnych czasach norma dopuszczalna (szczegulnie jesli ma sie sasiadow ktorzy glosowali za brexitem - przyklad ekstrymalny)

4) Koszt £65 jest wybrykiem natury

5) ... i wagom szkla, tralalala...

bus_37
Dundee
22 428 114
bus_37 Dundee 22 428 114
#2521.01.2019, 13:17

@9

Tak, tak wlasnie zostalo uzyte. Celowo i mysle trafnie.

Jestem lewakiem ale bez przesady.

Caly ten brexit jest oparty na poworcie Wielkiej Anglii, korony swiata i Pana wszystkich panow.

Stad zadanie od masy wyrobniczej (patrz kiedys murzynow) jakiejs tam oplaty wydaje sie anglikom wrecz naturalne...

Co tam ze ktos kto przybyl placil juz dwa razy, zaplaci trzeci, cala jest wielka wtopa ktora nie pomoze obozowi leave. Nawet caly Jacob Rees-Mogg skrytkowal dzis ten program.

Profil nieaktywny
Hooligan
#2621.01.2019, 13:21

#24

Szczegó ekstrymalnie (bo y jest w zupełnie innym miejscu niż e - więc nie ma mowy o pomyłce na klawiaturze) to już nie pisz więcej :) Już wiem z kim piszę. Już dalej pisać nie musisz :)

bus_37
Dundee
22 428 114
bus_37 Dundee 22 428 114
#2721.01.2019, 13:21

Kuwa,

So much for online security.

“Przepraszam, czy moglbym uzyc pani/pana smartfona? Nic, wpisze tylko swoje dane z paszportu i po sprawie”.

Kuwa.

Profil nieaktywny
Hooligan
#2821.01.2019, 13:23

Szczegó*lnie

Profil nieaktywny
Hooligan
#2921.01.2019, 13:27

#27

Sąsiad to tylko przykład - jeden z wielu, akurat tak wpisałem. Zadzwoń i zapytaj w HO. Nie ma znaczenia czyj jest telefon, jeden ..uj od kogo. Bo komentarz #15 dotyczył "zakupu" telefonu na potrzeby rejestracji.

woltar
196
woltar 196
#3021.01.2019, 13:28

#24

#28

Brak argumentow to sie ortografi czepiamy. Jeszcze mi wytknij, ze polskich literek nie uzywam - poczujesz sie dowartosciowany.

Yaaaaaaaaaaaaaaawn...

Profil nieaktywny
Hooligan
#3121.01.2019, 13:41

Gdybym napisał, że od telefon możesz pożyczyć od irlandzkiego karła to też napisał, że głupio do niego podejść i zapytać o telefon? Bo jakiś mały i w ogóle przypał? :) Kto jak kto - ale po tobie bus_37 bym się nie spodziewał takiej odpowiedzi :)

Akurat woltar - ty już się dowartościowałeś wiedzą na jakikolwiek temat, jak się nie potrafi dowiedzieć u źródła to się takie "niusy" wypisuje :) Tak... - kup sobie specjalnie telefon na potrzeby rejestracji - ponoć operatorzy komórkowi już zacierają ręce na widok takich jak ty :)

woltar
196
woltar 196
#3221.01.2019, 13:53

#31

Ja sie nie musze dowartosciowywac na sile, moje poczucie wartosci ksztaltowane jest przez zycie a to mi sie akurat uklada. Natomiast z wiedza u zrodla jest w tej chwili tak wspaniale, ze wypuscicli apke ktora niebangla. Takie wyschniete troszke to zrodelko... pewnie przez Brexit.

Profil nieaktywny
Hooligan
#3321.01.2019, 14:01

Ja się tylko odniosłem do tego - jak sam napisałeś, że trzeba będzie doliczyć koszty zakupu nowego telefonu - co akurat nie jest prawdą. A to akurat nie jest trudne do zweryfikowania.

woltar
196
woltar 196
#3421.01.2019, 14:05

#33

Nie tlumacz sie, kiepsko Ci to wychodzi. Przeczytaj jeszcze raz i powiedz mi, ze nie zrozumiales sarkazmu. Dla ulatwienie wkleje Ci cytat w tym poscie:

"Zaraz sie okaze, ze do tych £65 trzeba doliczyc koszty telefonu na ktory da sie ta apke zainstalowac... i koniecznie takiego co jest "made in UK".

Profil nieaktywny
Hooligan
#3521.01.2019, 14:05

Zapomniałem dodać - u mnie apka "bangla" i nie wywaliła błędu.

Profil nieaktywny
Hooligan
#3621.01.2019, 14:08

Napisz jeszcze, że HO ma układy z operatorami telefonów i podejrzewasz spisek ;) Tobie kiepsko wyszło wybrnięcie z tematu ;)

woltar
196
woltar 196
#3721.01.2019, 14:12

#35

Wrecz przeciwnie ja w niego brne, jesli nie widzisz po moich komentarzach. Takiej porazki jak tak apka to juz dawno nie widzialem. Maja jeszcze czas, zeby sie poprawic do 29 Marca.

Profil nieaktywny
Hooligan
#3821.01.2019, 14:45

Spoko dobra :) Mnie generalnie chodziło tylko o to, że telefon może być od dowolnej osoby - nie musi to być swój własny. Wystarczy dowiedzieć się tego w HO. O nic więcej mi nie chodziło :)

woltar
196
woltar 196
#3921.01.2019, 15:56

A w miedzy czasie : Brexit: Theresa May scraps £65 fee for EU citizens

https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-46950719

Someone78
383
Someone78 383
#4021.01.2019, 15:58

@19

zaoszczedzone pieniadze zainwestuj w orzechy podobno pomagaja pobudzic myslenie...

kijevna
17 968
kijevna 17 968
#4121.01.2019, 16:35

To propozycja woltar.

Pewnie ma być tak - immigranci sie wstrzymują, czekając czy to przejdzie... Ale poprawka nie przechodzi, więc ww. rzucają się rejestrowac, system pada, dane sie wymazują, benki, emerytury, oszczędnosci i co tam jeszcze znikaja z kont immigrantów, a skarbiec cieszy sie z tego, co przyciął;)

Nie wiem, czy żartuję:)

raffaele2
2 827
raffaele2 2 827
#4221.01.2019, 16:39

I am pleased to inform you that your application under the EU Settlement Scheme hasbeen successful and that you have been granted Indefinite Leave to Remain (ILR) inthe United Kingdom, under Appendix EU to the Immigration Rules. This is also referredto as settled status. Your status takes effect from the date of this letter, which can befound above.Your settled status in the UK can be confirmed online through the Home Office onlinechecking service: 'View and Prove your Rights in the UK': view-and-prove-your-rights.homeoffice.gov.uk. You may use the online service to show your settled status inthe UK. This letter is not proof of your status.Important information about viewing your status online and about your status and rights isincluded below.If you have any questions or would like to discuss this letter, details on contacting us canbe found on our website: https://eu-settled-status-enquiries.service.gov.uk.Yours sincerely,UKVI European CaseworkOn behalf of the Secretary of StateImportant informationYour statusAs you now have settled status there is no time limit on how long you can stay in the UK.Your settled status gives you the right to stay in the UK under UK immigration law. At thesame time, until 31 December 2020, you can also continue to rely on any rights you haveas an EU citizen or family member of an EU citizen: https://www.gov.uk/right-to-reside.Online evidence of your statusThis letter is not proof of your status in the UK. Your status is linked to the passport ornational identity card that was used to apply for the scheme

kijevna
17 968
kijevna 17 968
#4321.01.2019, 16:40

suchar:)

woltar
196
woltar 196
#4421.01.2019, 16:41

#41

Kijevna, a na to wszystko... zasmazka :D

harrier
9 440
harrier 9 440
#4521.01.2019, 17:10

41

no ja sie wstrzymuje I bede rzucac ewentualnie ;)

elcomendante
1 523
elcomendante 1 523
#4621.01.2019, 17:43

System bedzie tak prosty,jak negocjacje Teresy z Brukselá.

Niedawno zem jako tako MMS-y dopiero opanowal,a tu teraz apki,skany.....Straszne

adasko001
16
#4721.01.2019, 18:21

holigan to przeczytaj nowy artykol to ma byc za darmo,jezewli w ogole bedzie ale pewnie jestes tak osrany ze juz 2 lata temu starales sie o status ,zaplaciles ,teraz to gowno pewnie tez zaplaciles.Prawda taka ze nie wysle przez fona apki ktora nie dziala.Ty zrozum a nie czytasz i sluchasz jakis pierdol jak jestes tu 12 lat.Chyba ze lubisz utrzymywac angoli .Nic nie wiadomo a ty swoje o paszporcie,,to zaplac wyslij i wrzoc sobie tatuaz kocham anglie i krolowa ,najlepiej gotykiem.

Profil nieaktywny
Swiezak
#4821.01.2019, 18:29

A jak to jest z aplikowaniem dla dzieci? Dajmy na to rodzi Ci się dziecko w kwietniu i Wyrabias mu Pl paszport tymczasowy i Aplikujesz?

kijevna
17 968
kijevna 17 968
#4921.01.2019, 18:38

Przyklepali, jest za darmo

Profil nieaktywny
Hooligan
#5021.01.2019, 18:43

#47

Pisze o apllikacji a nie o kasie pajacu.

Igor89a
495
Igor89a 495
#5121.01.2019, 18:44

i gitara

Someone78
383
Someone78 383
#5221.01.2019, 18:56

@51

spr watek best of emito ogloszenia sa tam dla ciebie pewne propozycje lub zawsze mozesz poszukac pracy.....

sorry za off topic

Profil nieaktywny
Hooligan
#5321.01.2019, 18:56

#47

O jedną rzecz mi tylko chodziło i tak też odpowiedziałem. Tobie chyba trzeba też pisać z dużych liter. Nie chodzi o pieniądze ani o to, czy apka działa czy nie działa - ewentualnie u kogo działa. Widać też rozumiesz co czytasz nie ma co. Telefon nie musi być własny, jeden ..uj od kogo będzie - a ty piszesz farmazony o królowej, pieniądzach itp. I generalnie tylko o to mi chodziło w odpowiedzi.

Zbychu_zPlebani
5 115
#5422.01.2019, 06:36

Mam android 7.0 na redmi 4.x. Chińczycy maja system płatności przez QR code wiec nie mam NFC. Nie moge pobrac z tej okazji aplikacji.

selma_selma
16 472
selma_selma 16 472
#5522.01.2019, 09:59

Zara ktos wystrzeli, ze to promocja androida ;p

Aplikacja juz nie dziala... Wypijmy kawe i chodzmy na sanki

kijevna
17 968
kijevna 17 968
#5622.01.2019, 10:04

Heh, czyli sie ludzie rzucili, nie czytając na stronie, że za darmo będzie po 30 marca;) A teraz nadal trzeba zapłacic i poczekac na refundację;)

iwo
6 136
iwo 6 136
#5724.01.2019, 06:43

https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-id-docum...

Każdy ma kogoś z Androidem chyba ze żyje pod kamieniem.. jak nie wysyłasz poczta dokument lub idziesz to ww punktów.

selma_selma
16 472
selma_selma 16 472
#5824.01.2019, 15:05

Wynajme androida na minuty. Platne z gory.

kijevna
17 968
kijevna 17 968
#5924.01.2019, 15:12

Mam jednego, ale sni o elektrycznych owcach, useless;)

selma_selma
16 472
selma_selma 16 472
#6024.01.2019, 15:14

No ja tez mam i chec dodatkowego zarobku:)))

kijevna
17 968
kijevna 17 968
#6124.01.2019, 15:28

Pewnie jeszcze dane chcesz skopiowac i ciagnac benki na cudze paszporty? ;>

selma_selma
16 472
selma_selma 16 472
#6224.01.2019, 16:42

Jak najbardziej :)))

harrier
9 440
harrier 9 440
#6324.01.2019, 16:44

Ja zyje pod kamieniem i nie dam Wam zarobic :P