Do góry

Rzecznik Praw Dziecka nagrodził medalem Polską Szkołę Sobotnią w Gravesend

Pamiątkowy medal „Za działania na rzecz dzieci i upowszechnianie praw dziecka” trafił do rąk dyrekcji Polskiej Szkoły Sobotniej w Gravesend w sobotę 22 kwietnia.

Przyznany szkole medal. Fot. Materiały prasowe.

Tego dnia, z okazji nadania placówce patrona, do szkoły zawitali specjalni goście, w tym Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, Konsul RP w Londynie Michał Mazurek, prezes Polskiej Macierzy Szkolnej Krystyna Olliffe oraz zastępcy burmistrza okręgu Gravesham Harold Craske i Veronica Craske.

Polska Sobotnia Szkoła w Gravesend jest pierwszą polską szkołą w UK odwiedzoną przez Rzecznika Praw Dziecka podczas sprawowania kadencji.

Rzecznik pogratulował placówce w Gravesend wyboru patrona – Janusza Korczaka, lekarza, pedagoga, publicysty i działacza społecznego, prekursora i przedstawiciela ruchu na rzecz praw dzieci.

Edukacja to inwestycja, to przepustka do lepszej przyszłości naszych dzieci. A nadanie imienia szkole wprowadza poczucie tożsamości. Janusz Korczak to dobry patron

– mówił Rzecznik.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak oraz dyrektorki placówki Anna Konare i Iwona Kamińska. Fot. Materiały prasowe.

Zastępca burmistrza okręgu Gravesham Harold Craske podkreślił z kolei, że szkoła nie tylko pomaga chronić polski język i kulturę, ale daje też Brytyjczykom szansę poznania pięknych polskich tradycji i sprzyja integracji obu kultur.

Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej, Krystyna Olliffe przytoczyła wyniki badań Uniwersytetu z Nottingham potwierdzające, że dzieci i młodzież uczęszczające do szkół sobotnich uzyskują na testach GCSE o 10 do 20 proc. wyższe oceny niż młodzież, która do tych szkół nie chodzi.

Polska Szkoła Sobotnia w Gravesend, miasteczku położonym na wschód od Londynu, działa od 5 lat pod kierownictwem dyrektorki Anny Konare i dyrektorki administracyjnej Iwony Kamińskiej.

Zakładając szkołę i przyjmując dwadzieścioro dzieci, nie do końca zdawaliśmy sobie sprawę, jak będzie wyglądał jej rozwój

– tłumaczy Anna Konare.

Dziś, wraz z setką podopiecznych, jesteśmy pewni, że dobrze wypełniamy swoją rolę. Dzieci chętnie uczęszczają do szkoły i pilnie się uczą. Staliśmy się platformą integracyjną dla polskiej społeczności zamieszkującej bliższe i dalsze okolice Gravesend.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak na spotkaniu z uczniami szkoły. Materiały prasowe.

Komentarze