Do góry

Stowarzyszenie Polonia Nottingham

Kategoria:
Organizacje i stowarzyszenia
Obszar:
Nottingham

Opis

Stowarzyszenie Polonia Nottingham, za cel stawia sobie pozytywne działanie na rzecz osób polskiego pochodzenia, mieszkających na terenie East Midlands, przy szczególnym zainteresowaniu miastem Nottingham.

Wspieranie oraz integracja Polaków ze społecznością lokalną oraz poprawa warunków i poziomu ich życia jest główną misja członków Stowarzyszenia Polonia Nottingham.

Przy poszanowaniu wszystkich praw człowieka i głoszenia zasady równouprawnienia bez względu na rasę, pochodzenie, wyznawaną religię i poglądy polityczne, Stowarzyszenie Polonia Nottingham prowadzi swoją działalność w oparciu o altruistyczną i bezinteresowna postawę jej wolontariuszy.

Kontakt

Numery telefonów:
Stac.
-
Pozostałe