Do góry

Formalności

Wiemy jak zdobyć zaświadczenie A1

Masz w Polsce firmę a pracujesz na Wyspach? Jeśli w ZUS-ie przedłożysz brytyjskie zaświadczenie A1, nie będziesz już musiał w Polsce płacić składek. Zaoszczędzisz miesięcznie 850 zł a firma będzie działać dalej.

O zaświadczenie A1 pyta wielu Internautów. Niektórzy nazywają je nawet "legendarnym", bo nikt do tej pory nie napisał dokładnie, jak je zdobyć.

Sprawa jest ważna, bo skorzystać na nim może co najmniej kilka tysięcy polskich pracowników, głównie robotników budowlanych.

Żebyś się nie przeliczył...

5 kwietnia skończył się brytyjski rok podatkowy, co oznacza, że już od wczoraj możemy się rozliczać z HMRC, brytyjskim urzędem podatkowym. W związku z rozpoczęciem nowego roku podatkowego pojawi się mnóstwo ogłoszeń i reklam różnych firm i osób świadczących usługi księgowe.

Natłok pojawiąjacych się ogłoszeń może sugerować iż wybór będzie bardzo prosty i atrakcyjny pod względem cenowym. Nic bardziej mylnego. W tej kwestii warto postawić na kompetencje, wieloletnie doświadczenie i profesjonalizm.

Księgowy – krzak

Rejestracja spółki partnerskiej

Aby prowadzić działalność w ramach spółki partnerskiej, partnerzy muszą przede wszystkim zarejestrować się jako osoby samozatrudnione. Wskazane jest także podpisanie umowy między partnerami.

Rejestracja spółki partnerskiej z ograniczoną odpowiedzialnością (LLP)

Rejestracja LLP wymaga złożenia w Companies House formularz LLP2, który dostępny jest na stronie internetowej Companies House. Rejestracja trwa z reguły 5 dni. Koszt rejestracji wynosi 20 funtów, natomiast opłata za usługę tego samego dnia wynosi 50 funtów.

Zarządzanie finansami firmy

Jeśli masz dobre relacje z bankiem prowadzącym Twoje osobiste konto sprawdź jego ofertę kont biznesowych. Mimo wszystko jednak dobrze jest porównać ofertę, dla co najmniej dwóch banków.

Materiał powstał przy współpracy z Business Gateway

Warto przy tym zapytać:

  • czy bank ma specjalny zespół pracujący z małymi przedsiębiorstwami,

Samozatrudnienie w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii istnieje możliwość założenia jednoosobowej firmy. Działalność taką można założyć na podstawie przepisów o "samozatrudnieniu" (selfemployment).

Rejestracja spółki kapitałowej

Rejestracją spółek kapitałowych (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna) i zbieraniem informacji o spółkach prawa handlowego z terenu Anglii, Walii i Szkocji zajmuje się Companies House (odpowiednik Krajowego Rejestru sądowego w Polsce).

Rejestracja samozatrudnienia

Przed rejestracją samozatrudnienia należy uzyskać numer ubezpieczenia społecznego National Insurance Number.

Aby uzyskać numer należy zgłosić się na rozmowę do lokalnego oddziału Ministerstwa Pracy i Emerytur - Department for Work and Pensions. Takimi oddziałami są Social Security Offices np. JobCentrePlus (adresy lokalnych Social Security Offices są dostępne na stronie internetowej, pod adresem: www.dwp.gov.uk).

Rejestracja oddziałów

W ciągu miesiąca miesiąca od utworzenia oddziału należy dostarczyć do Companies House następujące dokumenty:

  • wypełniony formularz BR1. Formularz BR1 jest dostępny w oddziałach Companies House oraz na stronie internetowej Companies House;
  • potwierdzone kopie i tłumaczenia dokumentów założycielskich spółki (akt założycielski, status, informacje o członkach zarządu firmy macierzystej);
  • kopie sprawozdań finansowych za ostatni okres/rok wraz z opinią biegłego rewidenta;
  • opłatę rejestracyjną.

National Insurance oraz ubezpieczenie

Wybierz odpowiednie ubezpieczenie na stronie: www.bgateway.com

Większość zatrudnionych osób musi płacić składki na ubezpieczenie społeczne (National Insurance Contributions). Są one odrębne od należnego podatku dochodowego czy Vat-u. Są one kierowane do HM Revenue and Customs i służą opłacaniu niektórych świadczeń takich jak państwowa emerytura i zasiłek dla bezrobotnych.

Zakup i wynajem lokum

Nieodłącznym elementem funkcjonowania różnych form prawnych przedstawicielstw firm zagranicznych w Wielkiej Brytanii jest zakup lub wynajęcie odpowiednich nieruchomości - budynków, powierzchni biurowej, magazynowej itp.

Poniżej - najczęściej stosowane zasady umów o wynajem, czyli tzw. leasehold:

  • okres wynajmu zazwyczaj obejmuje 21-25 lat, przy czym opłaty za ten okres są ustalane w umowie, czasami ustala się również pewien początkowy okres najmu wolny od opłat,