Do góry

Co zrobić w przypadku odmowy settled status

W przypadku otrzymania negatywnej decyzji przy aplikacji o „settled status” przysługuje prawo do ponownego rozpatrzenia sprawy do organu, który ową decyzje wydał, czyli Home Office-United Kingdom Visas and Immigration (UKVI). Niestety, nie przewidziano prawa apelacji do Trybunału Imigracyjnego na wypadek odmowy.

Aplikację o ponowne rozpatrzenie sprawy można złożyć przez Internet w terminie 28-dniowym od dnia otrzymania decyzji, po uiszczeniu opłaty w wysokości £80 (więcej informacji na stronie www.gov.uk).

28 dni na apelację

W procesie weryfikacji administracyjnej będzie można przedstawić dokumentację dodatkową poświadczającą stan faktyczny, który nie był uprzednio wystarczająco udokumentowany. W podważeniu decyzji można natomiast powołać się na niewłaściwe zastosowanie wewnętrznych przepisów Home Office (zarządzeń dla osób rozpatrujących wnioski i podejmujących decyzje), a także przepisów dotyczących wymogów kwalifikacyjnych dostępnych na stronie www.gov.uk.

Wnioski mają zostać rozpatrzone w terminie 28-dniowym od złożenia, co będzie skutkowało nową decyzją, bądź podtrzymaniem poprzedniej.

Nie warto pisać nieprawdy

Decyzje odmowne, w których podstawą odmowy jest istnienie ważnego nakazu deportacyjnego, bądź decyzji deportacyjnej, która jeszcze nie została podważona prawnie (paragraf EU 15 załącznika EU), nie będą podlegały ponownemu rozpatrzeniu gdyż w tych przypadkach nie przysługuje prawo do ich administracyjnej weryfikacji (nie dotyczy to osób, które apelacje od powyższych decyzji w przeszłości już wygrały).

W podobnej sytuacji znajdą się osoby, które przedstawiły nieprawdziwe informacje, bądź fałszywe dokumenty oraz osoby, względem których zapadła decyzja administracyjnego usunięcia z kraju z racji niewykonywania praw traktatowych (paragraf EU 16 załącznika EU). W ich przypadku odmowa będzie jednak kwestia uznaniową, tzn. że będzie zależała od okoliczności indywidualnych, podczas gdy w poprzednich przypadkach ma nastąpić każdorazowo. W przypadku aplikacji uznanych za nieważne ze względów proceduralnych należy zaaplikować ponownie.


O autorce

Sylwia Wawrzyńczak Szymczyk – magister prawa (LLM). Posiada kwalifikacje do świadczenia usług w zakresie prawa imigracyjnego z Institute of Legal Executives (ILEX Level 6) i Office of the Immigration Services Commissioner (OISC Level 3). Specjalizuje się w sprawach deportacyjnych i apelacjach od wszystkich decyzji imigracyjnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała kolejno w FIAS, ILAS (LLP), gdzie przez 14 lat była partnerem zarządzającym, a obecnie jest dyrektorem zarządzającym w firmie IMMIGRA LEX Legal Consortium (ILLC), która powstała z myślą o zapewnieniu Polakom dostępu do kompleksowej obsługi prawnej przez specjalistów ze wszystkich dziedzin prawa.

Komentarze 7

Profil nieaktywny
na_pewno
#104.05.2019, 15:19

80 dyszek od krzywej mordy ahah ;D placimy placiiiimmmyyy