Do góry

Produkcja filmowa – studia w języku polskim

Gdzie?

Londyn

Kiedy?

jesień 2018 - wiosna 2019


Instytut Kultury Europejskiej na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie już od października rozszerza swoją ofertę o nowy kierunek – Produkcję Filmową. Studia mają charakter podyplomowy. Mile widziani absolwenci wszystkich kierunków studiów, na poziomie licencjata lub magistra.

W ramach interdyscyplinarnego kursu studenci zdobędą merytoryczne podstawy oraz praktyczne umiejętności niezbędne do podjęcia pracy twórczej w zakresie organizacji produkcji telewizyjnej i filmowej.

Program studiów

Studia podzielono na dwa bloki tematyczne. Na pierwszy składa się wiedza teoretyczna przekazywana w formie wykładów i warsztatów. Drugi blok to praktyczne zajęcia – ćwiczenia i warsztaty filmowe. Studenci zaznajomią się z podstawowymi zasadami tworzenia budżetów filmowych, organizowaniem grup zdjęciowych, procesem realizacji zdjęć, postprodukcją i dystrybucją. Nabyte umiejętności pozwolą także na realizację własnych projektów filmowych, takich jak wywiad prasowy, reportaż czy film dokumentalny.

Forma realizacji: 9 zjazdów weekendowych (sobota i niedziela) w roku akademickim 2018/2019, raz w miesiącu; dodatkowo: rozmowa kwalifikacyjna we wrześniu 2018 oraz egzamin dyplomowy w czerwcu 2019.

Język wykładowy: polski.

Liczba godzin dydaktycznych: 190 h (wykłady, ćwiczenia, warsztaty, zajęcia praktyczne w terenie).

Termin przyjmowania zgłoszeń: 15 września 2018 – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, spełnienie przez kandydata warunków rekrutacji oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Czesne: 2000 GBP – płatne jednorazowo lub w dwóch ratach semestralnych po 1000 GBP. Absolwenci studiów podyplomowych PUNO uprawnieni są do 10 proc. zniżki. Kwestie uzyskania dofinansowania lub pożyczki studenckiej będą omawiane indywidualnie.

Więcej informacji o formie zaliczenia oraz formularz rejestracji można znaleźć na stronie Produkcja filmowa – PUNO. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie PUNO – osobiście lub drogą pocztową.

Kontakt: + 48 501 444 360 (PL), produkcja_filmowa@puno.edu.pl / + 44 74 59 80 36 94 (UK)

O studiach Produkcja filmowa

Wykładowcy studiów to praktycy z szerokim doświadczeniem w branży filmowej i telewizyjnej, oraz nauczyciele akademiccy takich uczelni, jak: National Film and TV School, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi, Wajda School, Warszawska Szkoła Filmowa, Uniwersytet Warszawski, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny. Wykładowcami będą m.in.: dr hab. Mirosław Pęczak, dr Karol Jachymek, Jakub Michnikowski, Patryk Morawski, Agata Uchman.

Jak piszą organizatorzy:

Wśród sztuk, które służą jednostkowej ekspresji i międzyludzkiej komunikacji, najpotężniejszym medium wieku XXI stała się sztuka filmowa. Film wyraża pełną gamę ludzkich uczuć, dokumentuje, informuje, przedstawia wydarzenia rzeczywiste i wyobrażone – portretuje świat, jaki był, jaki jest i jakim może stać się w przyszłości. Jest sztuką i narzędziem o globalnym zasięgu.

Tworzenie filmów jest przede wszystkim pracą zespołową, może też stanowić instrumentarium dla realizacji najbardziej osobistych pragnień i poszukiwań.

Polski Uniwersytet na Obczyźnie, to uczelnia, która od dziesięcioleci towarzyszy kolejnym pokoleniom Polaków rozrzuconym po świecie. Szczególnie dla tych mieszkających na Wyspach Brytyjskich a także przybywających z Polski, studia filmowe będą wspaniałą i pożyteczną formą rozwijania kreatywności i nabywania umiejętności technicznych, które pozwolą zaistnieć i znaleźć pracę na rynkach międzynarodowych.

Nasza uczelnia, wprowadzająca po raz pierwszy studia filmowe do bogatego programu swych zajęć podyplomowych, będzie – z pomocą wysoko kwalifikowanej kadry naukowej i przy użyciu aparatury filmowej wysokiej jakości – wspierać studentów na każdym etapie pracy przygotowującej do zawodu filmowca.

– prof. dr hab. Halina Taborska, wieloletnia rektor PUNO, historyk sztuki, kulturoznawca, wykładowca m.in. w Oxford University i Harvard University, obecnie dyrektor Instytutu Kultury Europejskiej.

Dyplom ukończenia studiów wydawany jest w dwóch wersjach - po polsku i angielsku. Uniwersytet PUNO jest zarejestrowany zarówno jako polska szkoła wyższa, jak i jako angielska organizacja charytatywna. Ukończenie studiów, oprócz wiedzy i umiejętności praktycznych, daje możliwość nawiązania kontaktów branżowych. Dyplom jest uznawany zarówno w Polsce, jak i w UK.

O Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie

Polski Uniwersytet na Obczyźnie (PUNO) to uczelnia humanistyczna utworzona w 1949 r. w Londynie dla emigrantów polskich. Uczelnia ma jasno sprecyzowany cel główny: służenie Polakom wszystkich pokoleń, którzy przebywając poza granicami swego kraju lub kraju przodków, pragną poszerzać swą wiedzę, kontynuować studia akademickie w języku polskim, utrzymywać kontakt z polską nauką, kulturą, językiem – z polskością.

Instytut Kultury Europejskiej – IKE PUNO rozpoczął swą działalność w styczniu 2007 roku jako interdyscyplinarna jednostka dydaktyczno-badawcza Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie.

Prowadzone przez Instytut prace dydaktyczne, programy badawcze oraz uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach i sympozjach służą pełniejszemu poznaniu europejskich kultur narodowych i mniejszości etnicznych, a także prezentowaniu kultury polskiej na europejskim forum. Badania prowadzone w IKE dotyczą m.in. różnorodnych uwarunkowań i przejawów kultur narodowych w dzisiejszej Europie, z uwzględnieniem ich  kontekstów politycznych i ekonomicznych.

Komentarze