Do góry

Konkurs „Być Polakiem” – XII edycja

Konkurs „Być Polakiem” jest realizowany dla głębszego uświadamiania i umacniania tożsamości narodowej oraz rozwoju postaw patriotycznych i społecznych dzieci i młodzieży mieszkającej poza granicami Polski – czytamy w regulaminie konkursu.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży polonijnej oraz dzieci Polaków mieszkających poza granicami Polski w wieku 6-22 lat, pod warunkiem, że są uczniami lub studentami.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej konkursu bycpolakiem.pl i przesłanie wraz z pracą w sposób opisany w regulaminie.

Prace przesłane na konkurs nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane. Należy je wysłać do 18 kwietnia 2021 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie bycpolakiem.pl

Organizatorami konkursu są Stowarzyszenie Wspólnota Polska oraz Fundacja „Świat na Tak”.

Tematy prac XII edycji konkursu „Być Polakiem”

Grupa I: 6 – 9 lat – Narysuj poznane polskie przysłowie – prace plastyczne

Grupa II: 10 – 13 lat – Strych, piwnica, szafa – lamus czy kopalnia polskich wspomnień? – prace literackie

Grupa III: 14 – 16 lat – Śmiech to zdrowie, każdy Polak ci to powie – moja ulubiona polska anegdota – prace literackie

Grupa IV: 17 – 22 lata – Wewnętrzna polskość. Co sprawia, że Polska jest dla mnie ważna? – prace literackie

Grupa V: 10 – 22 lata – Mój biało-czerwony świat – prace filmowe

Kalendarz XII edycji konkursu „Być Polakiem”

18.04.2021 r. – termin nadsyłania prac konkursowych

14.05.2021 r. – 16.05.2021 r. — obrady jury konkursu w Warszawie

15.06.2021 r. – ogłoszenie wyników XII edycji konkursu (na Facebooku i stronie Konkursu: bycpolakiem.pl) wraz z informacją, czy ze względu na sytuację epidemiologiczną możliwa będzie wycieczka laureatów i wyróżnionych po Polsce. Jeśli tak, odbędzie się ona 27.07.2021 w Warszawie. Jeśli nie, uroczystość zostanie przesunięta na 01.08.2021 r.

01.08.2021 r. – udział laureatów i wyróżnionych w obchodach 77 rocznicy Powstania Warszawskiego

02.08.2021 r. – krótka wycieczka w okolicach Warszawy

03.08.2021 r. godz. 14.00 — gala XII edycji konkursu na Zamku Królewskim w Warszawie

Komentarze 4