Do góry

Kod podatkowy

 • Czym jest kod podatkowy i do czego służy?
 • Objaśnienie liter w kodach podatkowych
 • Gdy masz jedną pracę
 • Gdy masz więcej niż jedną pracę
 • Jeśli przypisano Ci zły kod podatkowy
 • Czym jest kod podatkowy i do czego służy?

  Kod podatkowy jest używany przez pracodawcę lub dostawcę usług emerytalnych w celu ustalenia, ile podatku dochodowego należy pobrać z Twojego wynagrodzenia lub emerytury. Konkretnie zaś, kod ten informuje pracodawcę, jaka kwota zarobków danego pracownika jest wolna od podatku (liczby w kodzie) i daje dodatkowe informacje o Twojej klasyfikacji podatkowej (literki w kodzie). Kody podatkowe wydaje urząd skarbowy HMRC.

  Poradnik nasz wyjaśnia, jak działają kody podatkowe w różnych sytuacjach zatrudnienia i co oznaczają poszczególne elementy kodu.

  Objaśnienie liter w kodach podatkowych

  Litera Objaśnienie
  L Dla osób, które uprawnione są do kwoty wolnej od podatku (Personal Allowance).
  M Partner przekazał Ci 10% swojego Personal Allowance.
  N Przekazałeś partnerowi 10% swojego Personal Allowance.
  S Twój dochód lub Twoja emerytura opodatkowane są według szkockiej stawki podatkowej.
  Y Dla osób powyżej 75 lat uprawnionych do kwoty wolnej od podatku.
  1100L W1, 1100L M1, 1100L X Nadany Ci został tymczasowy numer identyfikacji podatkowej, tzw. emergency tax code.
  T W przypadku, gdy HMRC musi przejrzeć inne informacje o Twoim dochodzie.
  0T Wykorzystałeś swój limit Personal Allowance lub rozpocząłeś nową pracę i nie masz formularza P45 lub nie dostarczyłeś pracodawcy danych niezbędnych by nadać Ci tax code.
  BR W przypadku, gdy Twój dochód podlega opodatkowaniu w wysokości 20% (dotyczy to najczęściej sytuacji gdy masz dwie prace lub pracujesz i otrzymujesz emeryturę).
  DO W przypadku, gdy Twój dochód podlega opodatkowaniu w wysokości 40% (dotyczy to najczęściej sytuacji gdy masz dwie prace lub pracujesz i otrzymujesz emeryturę).
  D1 All your income from this job or pension is taxed at the additional rate (usually used if you’ve got more than one job or pension)
  NT W przypadku, gdy HMRC nie pobiera żadnego podatku od Twojego dochodu lub emerytury.
  K Posiadasz nieopodatkowany do tej pory dochód, którego wartość przekracza kwotę wolną od podatku (Personal Allowance). Może się to zdarzyć jeśli: zaległy podatek za poprzedni rok jest ściągany bezpośrednio z Twojej pensji; dostajesz zasiłki, które powinny zostać opodatkowane; dostajesz dodatki w pracy, jak np. prywatne ubezpieczenie zdrowotne, od ktorych powinieneś odprowadzić podatek.

  W przypadku, gdy Twój kod składa się z numeru i litery, jeśli pomnożysz ten numer przez 10 otrzymasz wysokość sumy, jaką w danej pracy możesz zarobić bez odprowadzania podatku. W przypadku kodu 747L kwota wolna od podatku to 747 x 10 = 7470 funtów (właściwie 7475 funtów – ostatnia piątka nie jest oznaczana, ale zostanie uwzględniona przy rozliczaniu). W przypadku kodu 117L będzie to 117 x 10 = 1170 funtów.

  Gdy masz jedną pracę

  Gdy rozpoczynasz nową pracę i jest to Twoja jedyna praca przeważnie przypisany zostaje Ci tzw. emergency tax code. Jest to kod tymczasowy, który będzie wykorzystywany przez HMRC do momentu aż będzie miał dostateczną ilość informacji by określić właściwy dla Ciebie kod. Emergency tax code zakłada, że Twoje zarobki nie przekroczą kwoty wolnej od podatku.

  Kody te w roku podatkowym 2016/17 to:

  • 1100L W1
  • 1100L M1
  • 1100L X

  Gdy masz więcej niż jedną pracę

  Jeśli zatrudniony jesteś w więcej niż jednym miejscu możesz mieć różne kody podatkowe przypisane do każdej pracy, ale kwota wolna od podatku nie zmienia się.

  Często pracodawca automatycznie przypisuje Ci kod BR w drugiej pracy, co oznacza, że pieniądze, które u niego zarobisz automatycznie opodatkowane będą na poziomie 20%.

  Jeśli przewidujesz, że Twoje łączne roczne dochody będą nieduże (poniżej progu kwoty wolnej od podatku), warto byś skontaktował się z HMRC już na początku roku podatkowego i poprosił o rewizję kodów podatkowych (zobacz poniżej podrozdział Jeśli przypisano Ci zły kod podatkowy). Pracownik HMRC zapyta Cię ile dochodu przewidujesz w każdej z prac i na tej podstawie ustali kod podatkowy dla każdej z nich. Możesz zatem w jeden pracy mieć kod 117 L (co oznacza, ze 1170 funtów przychodu z tej pracy jest nieopodatkowane), a w innej pracy 530L (co wskazuje, że 5300 funtów, które tam zarobisz jest wolne od podatku). W ten sposób Twój Personal Allowance zostanie rozdzielony na dwie prace i nie będziesz na bieżąco nadpłacał podatku.

  Jeśli przypisano Ci zły kod podatkowy

  Jeśli przypisano Ci zły kod podatkowy lub jeśli chcesz zrewidować swój kod w przypadku, gdy masz dwie prace, skontaktuj się telefonicznie z Twoim lokalnym biurem podatkowym (Tax Office).

  Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie HMRC: www.hmrc.gov.uk/inc