Serwisy tematyczne
Strona głównaPoradnikiFinansePodatki › Podatek dochodowy

Podatek dochodowy

Ostatnie uaktualnienie sekcji: 06/04/2016
 

Niniejszy artykuł prezentuje informacje które pomogą Ci zrozumieć brytyjski system podatkowy i kontrolować czy wywiązujesz się ze wszystkich zobowiązań wobec brytyjskiego urzędu skarbowego oraz czy należy Ci się zwrot podatku bądź czy musisz go nadpłacić.

Unikanie podwójnego opodatkowania

1 stycznia 2007 r. kraje członkowskie Unii Europejskiej podpisały konwencję o unikaniu podwójnego opodatkowania. Dla Polaków pracujących w Wielkiej Brytanii oznacza to, że podlegają oni obowiązkowi podatkowemu w tylko w Zjednoczonym Królestwie, a nie jak to było przedtem – również w Polsce. Od tej reguły istnieją jednak pewne wyjątki. Szczegółowo na ten temat piszemy w artykule Unikanie podwójnego opodatkowania.

Ostatnie uaktualnienie tematu: 07/12/2009
Podatek dochodowy w Wielkiej Brytanii

Podatek dochodowy (Income Tax) jest podatkiem od dochodu podlegającego opodatkowaniu powyżej pewnego poziomu. Wysokość podatku zależna jest od wielu czynników – między innymi od wysokości dochodów oraz od tego czy pracujesz dla kogoś, czy też dla siebie. Nie każdy dochód podlega opodatkowaniu. Istnieje też szereg ulg i odliczeń, z których być może możesz skorzystać.

Rozliczaniem podatku dochodowego w Wielkiej Brytanii zajmuje się HM Revenue and Customs (HMRC, często zwany też Inland Revenue).

Rok podatkowy w Wielkiej Brytanii trwa od 6 kwietnia roku bieżącego do 5 kwietnia roku następnego (np. od 6 kwietnia 2011 do 5 kwietnia 2012).

Ostatnie uaktualnienie tematu: 21/03/2011
Dochód podlegający opodatkowaniu

Opodatkowaniu w Wielkiej Brytanii podlega:

 • dochód z pracy zarobkowej;
 • dochód z tytułu samozatrudnienia;
 • większość rent i emerytur (państwowe, indywidualne lub zapewnione przez firmę);
 • odsetki od większości oszczędności;
 • dywidendy (dochód z akcji spółek działających w Wielkiej Brytanii);
 • dochód z najmu;
 • dochód z inwestycji;
 • niektóre zasiłki (m.in.: Carer's Allowance, Jobseeker's Allowance, Incapacity Benefit – od 29 tygodnia, Weekly Bereavement Allowance).

Jeżeli jako pracownik otrzymujesz inne niż pieniężne dodatki do wynagrodzenia od swojego pracodawcy (np. samochód służbowy, ubezpieczenie zdrowotne lub zakwaterowanie), również musisz odprowadzić od nich podatek.

Pamiętaj, że od powyższych zasad istnieją wyjątki. Szczegółowe informacje o tym jaki dochód podlega, a jaki nie podlega opodatkowaniu zawiera strona Taxable and non-taxable income at a glance.

Ostatnie uaktualnienie tematu: 07/12/2009
Dochód niepodlegający opodatkowaniu

Istnieją pewne rodzaje dochodów, od których nie odprowadza się podatku. Są to m.in. dochody z kont zwolnionych z opodatkowania oraz niektóre zasiłki, na przykład:

 • Disability Living Allowance;
 • Attendance Allowance;
 • Bereavement Payments;
 • kredyt emerytalny (Pension Credit);
 • Winter Fuel Payments i Christmas Bonus;
 • Housing Benefit;
 • Employment and Support Allowance - income based;
 • Housing Benefit;
 • Incapacity Benefit przez pierwszych 28 tygodni;
 • Income Support – niektóre wpłaty;
 • Child Benefit;
 • Guardian's Allowance;
 • Maternity Allowance;
 • Industrial Injuries Benefit;
 • Severe Disablement Allowance;
 • War Widow's Pension;
 • Young Person's Bridging Allowance;
 • Working Tax Credit;
 • Child Tax Credit.

Podobnie, jak w przypadku dochodu objętego opodatkowaniem, tutaj też istnieją wyjątki. Szczegóły na stronie DirectGov: Taxable and non-taxable income at a glance.

Ostatnie uaktualnienie tematu: 07/12/2009
Kwota wolna od podatku

Do pewnej kwoty dochodu w roku podatkowym nie trzeba płacić podatku dochodowego. Jest to tzw. kwota wolna od podatku (Personal Allowance). Podatek dochodowy jest naliczany tylko od dochodu powyżej tej kwoty.

W roku podatkowym 2016-2017, podstawowa kwota wolna od podatku wynosi 11,000 funtów (w roku poprzednim było to 10,600). Osoby w wieku 65 lat i starsze mogą być uprawnione do wyższej kwoty Personal Allowance. Dokładna zależeć będzie od przedziału wiekowego (65-74 czy powyżej 74) i od całkowitego dochodu podatnika w roku podatkowym.

Więcej szczegółów na temat Personal Allowance znajdziesz na stronie HMRC: www.hmrc.gov.uk/inc....

Ostatnie uaktualnienie tematu: 06/04/2016
Ulgi podatkowe

Potrącenia podatkowe i ulgi, przysługujące brytyjskim podatnikom to m.in. ulga dla niewidomych (Blind Person's Allowance) w przypadku, kiedy jesteś osobą niewidomą bądź (jeżeli mieszkasz w Szkocji lub Irlandii Płn.) jesteś osobą niezdolną do pracy z powodu problemów ze wzrokiem (czytaj więcej na stronie DirectGov www.direct.gov.uk/en/...) oraz ulga małżeńska (Married Couple's Allowance).

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie DirectGov: Tax allowances and reliefs.

Obowiązujące wysokości ulg podatkowych można na stronie internetowej HM Revenue and Customs w zakładce Rates and allowances - Income Tax.

Ostatnie uaktualnienie tematu: 13/12/2009
Wysokość podatku dochodowego

Na rok 2016/2017:

Źródło: https://www.gov.uk/income-tax-rates...

Ostatnie uaktualnienie tematu: 06/04/2016
Kod podatkowy

Co roku przypisany zostaje Ci kod podatkowy (tax code), który przydziela Cię do jednej z grup podatkowych. Kod ten składa się zwykle z liczby i litery np. 645L bądź samych liter np. BR. Informacje o Twoim kodzie znajdziesz na każdym odcinku wypłaty (payslip). Czytaj więcej na ten temat w artykule Kod podatkowy.

Ostatnie uaktualnienie tematu: 07/12/2009
Sposoby płatności podatku dochodowego

Podatnicy rozliczają podatek dochodowy na różne sposoby – w zależności od dochodu i statusu zatrudnienia (pracownik, osoba samozatrudniona czy bezrobotna).

W przypadku zatrudnienia, podatek dochodowy najczęściej jest pobierany sposobem PAYE (Pay As You Earn). Oznacza to, że pracodawca przez cały rok potrąca podatek dochodowy z Twojego wynagrodzenia i rozlicza się z niego z urzędem skarbowym (jeżeli otrzymujesz świadczenia emerytalne lub rentowe, świadczeniodawca będzie Cię rozliczał na takiej samej zasadzie).

Każdy pracownik posiada Tax Code, który określa kwotę wolną od podatku. Każdego roku pracodawca zobowiązany jest do złożenia w urzędzie skarbowym sprawozdania rocznego przedstawiającego wysokość potrąceń (podatek i składki na ubezpieczenia społeczne) pobranych i wpłaconych do Skarbu Państwa w postaci formularza P11D lub P9D.

Szczegóły tych sprawozdań przekaże również Tobie. Wszystkie te dokumenty musisz przechowywać przez 2 lata od zakończenia roku podatkowego.

Pamiętaj, że nawet jeśli jesteś rozliczany systemem PAYE, a Twoje podatki są bardziej złożone (na przykład jeśli uzyskujesz dochód z tytułu czynszu lub inwestycji poza określony poziom), musisz wypełnić Samodzielne zeznanie podatkowe (Self Assessment tax return).

Jeśli pracujesz na własny rachunek, będziesz musiał wypełnić Samodzielne zeznanie podatkowe (Self Assessment tax return) – w formie papierowej bądź online – oraz zapłacić swój podatek dochodowy w dwóch ratach w ciągu roku. Musisz także przechowywać dokumenty wykazujące dochody i wydatki.

Po więcej informacji zadzwoń do infolinii rozliczenia podatkowego (Self Assessment Helpline): 0845 900 04 44. Linia czynna jest codziennie od 8:00 do 20:00 z wyjątkiem pierwszego i drugiego dnia Bożego Narodzenia oraz 1-go stycznia.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących przechowywania dokumentów wejdź na stronę internetową www.hmrc.gov.uk/sta... lub zadzwoń do infolinii Newly Self-Employed Helpline pod numer 0845 915 4515. Linia czynna jest od 8:00 do 20:00, od poniedziałku do piątku.

Inne metody odprowadzania podatku dochodowego to obciążanie źródła dochodu i w pewnych przypadkach jednorazowa płatność. O szczegółach czytaj na stronie DirectGov w zakładce Ways you pay Income Tax.

Ostatnie uaktualnienie tematu: 30/10/2012
Odzyskiwanie podatku i zwrot pieniędzy od HMRC

W kwietniu, pod koniec każdego roku podatkowego otrzymujesz od pracodawcy dokument o nazwie P60 (jest to odpowiednik polskiego PIT potwierdzający dochody otrzymane w danym roku). Jeśli zmieniłeś pracę w trakcie danego roku podatkowego odchodząc z pracy powinieneś otrzymać od pracodawcy dokument P45 (zaświadczenie o dochodach uzyskanych od początku trwania danego roku podatkowego u danego pracodawcy). Te dwa dokumenty stanowią podstawę przy ubieganiu się o zwrot podatku i obliczaniu kwoty należnej urzędowi.

Jeśli w danym roku podatkowym zarobisz mniej niż ustawowy Personal Allowance a Twój pracodawca odprowadzał za Ciebie podatek dochodowy, możesz ubiegać się o jego zwrot (return of overpaid tax). Możesz tego dokonać do pięciu lat od zakończenia roku podatkowego, za który należy Ci się zwrot. By uzyskać zwrot skontaktuj się telefonicznie z lokalnym biurem podatkowym (ich listę znajdziesz na stronie HMRC: search2.hmrc.gov.uk/kbr…).

Link sponsorowany Chcesz się tutaj reklamować?
Ostatnie uaktualnienie tematu: 06/12/2011
Dalsze informacje i porady

Her Majesty's Revenue and Customs HMRC to instytucja odpowiedzialna za sprawy będące w gestii dawnego urzędu skarbowego (Inland Revenue and HM Customs and Excise). Jeżeli potrzebujesz szczegółowych informacji na temat podatku dochodowego lub pomocy w wypełnianiu zeznań podatkowych, skontaktuj się z najbliższym biurem HMRC lub skorzystaj ze specjalnej automatycznej infolinii: 0845 900 0444, czynnej codziennie w godzinach 8:00-20:00.

Aby sprawdzić obecne stawki podatkowe i ubezpieczenia społecznego oraz wysokość podatków, jakie możesz się spodziewać płacić, wejdź na stronę www.hmrc.gov.uk/rat....

Ostatnie uaktualnienie tematu: 07/12/2009
Fora dyskusyjne
Podyskutuj na tematy dotyczące pieniędz w UK na Forum Bank, biznes. Zobacz także Grupy użytkowników w kategorii Biznes.
Polecane artykuły:
8 nawyków, które pomogą zaoszczędzić 8 nawyków, które pomogą zaoszczędzić

Każdy ma inne finansowe cele – jeden chce kupić dom, a drugi rower. W jednym i drugim przypadku pomocna jest umiejętność oszczędzania. A to wydaje się łatwiejsze, jeśli opanujesz te 8 metod.17

Omni Finances: co Brexit oznacza dla polskiej kieszeni? Omni Finances: co Brexit oznacza dla polskiej kieszeni?

Polacy w UK odczują skutki referendum ws. Brexitu tak, jak inni mieszkańcy Wysp, a może i bardziej. Jak wynik głosowania wpłynie na nasze finanse?17

UK: Minister finansów zapowiada wyższe podatki i cięcia socjalne UK: Minister finansów zapowiada wyższe podatki i cięcia socjalne

George Osborne oświadczył dziś, że opuszczenie UE będzie równało się konieczności ograniczenia wydatków i podniesienia podatków.21

Overdraft - jak sobie z nim poradzić Overdraft - jak sobie z nim poradzić

Overdraft to nic innego, jak pożyczka od banku. Tyle, że mała i właściwie nie wiążąca się z żadnymi formalnościami.7

Konto bankowe w UK – czym się kierować przy wyborze? Konto bankowe w UK – czym się kierować przy wyborze?

Szczególnie dzięki zwolnieniom podatkowym od oszczędności trzymanie pieniędzy na koncie bankowym staje się coraz bardziej korzystne.2

 
© 2016 Emito.net
O nas Reklama Kontakt Partnerzy Wytyczne dla społeczności Prywatność Regulamin
Information in English: About Advertise Post a free classified ad Contact