Do góry

Związki zawodowe

Pracownicy napływowi mają prawo do członkostwa w związkach zawodowych. Dowiedz się co to są związki zawodowe i jakie mogą być korzyści z przynależności do związku.

 • Co to jest związek zawodowy?
 • Związki zawodowe w Wielkiej Brytanii
 • Prawo do członkostwa
 • Korzyści wynikające z członkostwa w związku
 • Jak przyłączyć się do związku?
 • W razie problemów
 • Co to jest związek zawodowy?

  Związek zawodowy (trade union) to organizacja zrzeszająca pracowników. Głównym celem związków zawodowych jest obrona interesów pracowników i działanie na rzecz poprawy warunków ich pracy. Związkowcy próbują przeciwdziałać zwolnieniom, kontrolują przestrzeganie kodeksu pracy przez pracodawców, zabiegają o wyższe pensje itd.

  Ponadto, związki zawodowe dysponują zespołami wykwalifikowanych ekspertów prawnych, którzy oferują członkom bezpłatne porady prawne dotyczące spraw osobistych lub związanych z pracą, prawem pracy, prawem socjalnym, wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi czy wypadkami drogowymi.

  Związki zawodowe w Wielkiej Brytanii

  W Wielkiej Brytanii działa wiele związków zawodowych, takich jak GMB (powszechny związek zawodowy),T&GWU, Unison i inne. Brytyjska Federacja Związków Zawodowych (Trades Union Congress, TUC) zrzesza 60 różnych związków do których należy łącznie ok. 6,5 miliona członków.

  Prawo do członkostwa

  Członkostwo w związku zawodowym jest całkowicie dobrowolne. Zgodnie z prawem, Twój pracodawca czy agencja rekrutacyjna nie musi wiedzieć, że wstąpiłeś do związku, lub że z niego wystąpiłeś. Pracodawca nie może Cię zwolnić, ani zastosować wobec Ciebie innych sankcji z powodu przynależności bądź odmówienia wstąpienia do organizacji związkowej.

  Średni koszt przynależności do związku wynosi tylko 1 funt na tydzień dla pracujących w niepełnym wymiarze godzin i 2 funty dla pracujących na całym etacie.

  Korzyści wynikające z członkostwa w związku

  Przynależność do związku może pomóc w obronie Twoich praw i podnieść Twój status pracowniczy. Związek zawodowy może wpłynąć na:

  • negocjację lepszego wynagrodzenia;
  • negocjację lepszych warunków zatrudnienia, np. dłuższych urlopów czy poprawy warunków bezpieczeństwa w miejscu pracy;
  • organizację szkoleń;
  • udzielenie porad i pomocy.

  Członkowie związków zawodowych mają prawo do tego, aby na spotkaniach z pracodawcą w sprawach dyscyplinarnych lub zażaleniowych towarzyszył im reprezentant ich związku.

  Aby dowiedzieć się więcej na temat korzyści wynikających z członkostwa w związku, sprawdź stronę internetową organizacji, zapoznaj się z kartą członkostwa lub porozmawiaj z reprezentantem związku z swoim miejscu pracy.

  Jak przyłączyć się do związku?

  Jeśli chcesz dołączyć do związku zawodowego w swoim zakładzie pracy, skontaktuj się z jednym z reprezentantów. Możesz również skontaktować się z organizacją Trade Union Congress i dowiedzieć się, który związek jest dla Ciebie najbardziej odpowiedni. Zadzwoń pod numer infolinii "TUC Znaj swoje prawa" o numerze 0870 600 4 882, lub wejdź na stronę internetową www.worksmart.org.uk/uni...

  .

  W razie problemów

  Jeśli pracodawca odmawia Ci Twoich praw lub dyskryminuje Cię ze względu na członkostwo bądź nie wstąpienie do związku zawodowego, bezpłatnej pomocy możesz szukać m.in. u przedstawiciela związku zawodowego, u pracowników Służby Doradztwa, Pojednania i Arbitrażu – The Advisory, Conciliation and Arbitration Service (ACAS) (infolinia 08457 47 47 47) oraz w lokalnym Biurze Porad Obywatelskich – Citizens Advice Bureau, CAB (znajdź najbliższe CAB).

  Masz prawo złożyć skargę do Sądu Pracy (Employment Tribunal lub Industrial Tribuna w Irlandii Północnej).