Serwisy tematyczne
Strona głównaPoradnikiZasiłki i zapomogiCiąża i rodzicielstwo › Zasiłek na dziecko (Child Tax Credit)

Zasiłek na dziecko (Child Tax Credit)

Ostatnie uaktualnienie sekcji: 15/02/2016
 

Child Tax Credit to wsparcie finansowe dla osób wychowujących dzieci i młodzież uczącą się w pełnym wymiarze godzin. Nie musisz pracować, aby się o nie starać. Wysokość świadczenia zależeć będzie w dużej mierze od wysokości dochodów rodziny.

Komu przysługuje Child Tax Credit

O zasiłek Child Tax Credit (CTC) możesz się ubiegać jeśli spełniasz wszystkie poniższe kryteria:

 • ukończyłeś 16 lat;
 • mieszkasz na stałe w Wielkiej Brytanii (tu znajduje się Twój ośrodek interesów życiowych);
 • wychowujesz (samotnie bądź z partnerem) co najmniej jedno dziecko, które nie ukończyło jeszcze 16 roku życia lub ma 16 – 19 lat i wciąż uczy się w systemie dziennym (full-time non-advanced education).

Problem z otrzymaniem zasiłku mogą mieć rodziny, których roczny dochód przekracza 58 000 funtów, chyba że jest to rodzina z dzieckiem poniżej 1 roku życia, dzieckiem niepełnosprawnym lub wielodzietna z wysokimi kosztami opieki.

Aby sprawdzić czy kwalifikujesz się do otrzymywania tego świadczenia, możesz skorzystać z prostego kwestionariusza online, dostępnego na stronie brytyjskiego urzędu podatkowego, HM Revenue & Customs (HMRC): Tax credits - do you qualify?.

Jeżeli nie jesteś osobą samotną, lecz żyjesz w związku małżeńskim, związku cywilnym bądź z nieformalnym partnerem, z którym prowadzisz wspólne gospodarstwo domowe, musicie wspólnie ubiegać się o CTC i oboje powinniście w tym celu spełniać wymagane warunki. Sprawdź kto kwalifikuje się jako para (couple) do wspólnego ubiegania się o zasiłki na stronie HMRC: What counts as a couple for tax credits?.

Ostatnie uaktualnienie tematu: 02/05/2011
Zasiłek na dziecko które jest w Polsce

Jeżeli spełniasz powyższe warunki, możesz się starać o Child Tax Credit także wtedy, gdy Twoje dziecko przebywa w Polsce – na przykład w sytuacji, gdy uczy się ono w pełnym wymiarze godzin w tamtejszej szkole. Każda taka aplikacja rozpatrywana jest indywidualnie, dlatego w celu uzyskania dokładnych informacji, skontaktuj się z Tax Credit Helpline: 0345 300 3900 (infolinia czynna codziennie, oprócz świąt, w godzinach 8:00-20:00).

Ostatnie uaktualnienie tematu: 10/01/2012
Wysokość zasiłku Child Tax Credit

Child Tax Credit składa się z kilku dodatków (elementów). Całkowita kwota zasiłku obejmuje każdy dodatek, do którego jesteś uprawniony. Maksymalna roczna wysokość poszczególnych dodatków ustalana jest na dany rok podatkowy (od 6 kwietnia danego roku do 5 kwietnia następnego) i kształtuje się tak, jak widać w poniższej tabeli.

Maksymalna roczna wysokość poszczególnych dodatków
Rodzaj dodatku 2010-2011 2015-2016
Dodatek rodzinny (family element) – podstawowy dodatek przyznawany rodzinom z co najmniej jednym dzieckiem. Niezależnie od ilości dzieci w rodzinie, dodatek family element przyznawany jest jeden. £545 £545
Dodatek rodzinny dla rodzin z co najmniej jednym dzieckiem poniżej 1 roku życia (baby element) – przyznawany jest jeden, obok dodatku rodzinnego family element, niezależnie od ilości dzieci poniżej 1 roku życia. £545 Od kwietnia 2011 będzie wycofany
Dodatek na dziecko (child element) – osobny dodatek na każde dziecko za które jesteś odpowiedzialny. £2,300 £2,780
Dodatek na dzieci niepełnosprawne (disability element) – dodatek przyznawany, obok dodatku child element, na każde niepełnosprawne dziecko, jeśli przysługuje mu Disability Living Allowance lub jest zarejestrowane jako niewidome. £2,715 £3,140
Dodatek na dzieci z wysokim stopniem niepełnosprawności (severe disability element) – przyznawany na każde dziecko któremu przysługuje zasiłek Highest Rate Care Component. Stanowi uzupełnienie dodatku na dziecko child element i dodatku na dziecko niepełnosprawne disability element. £1,095 £1,275

Ostateczna wysokość przyznanego świadczenia naliczana będzie w oparciu o dochody Twoje i ewentualnego partnera z ostatniego roku podatkowego, poprzedzającego złożenie aplikacji.

Jeśli chcesz się zorientować na jaką wysokość zasiłku CTC możesz liczyć, skorzystaj z infolinii Tax Credit Helpline: 0345 300 3900.

Wpłaty wpływają bezpośrednio na konto beneficjenta (konto bankowe, konto oszczędnościowej kasy mieszkaniowej lub konto karty pocztowej) co tydzień lub co cztery tygodnie.

Ostatnie uaktualnienie tematu: 15/02/2016
Jak się ubiegać o zasiłek Child Tax Credit

Aby ubiegać się o Child Tax Credit (i jednocześnie Working Tax Credit), należy wypełnić formularz TC600, który należy zamówić telefonicznie kontaktując się z Tax Credit Helpline: 0345 300 3900 (infolinia czynna codziennie, oprócz świąt, w godzinach 8:00-20:00) i odesłać pocztą na adres:

Tax Credit Office
Preston
PR1 0SB

Skorzystaj z Tax Credit Helpline, jeśli będziesz miał jakiekolwiek problemy z wypełnieniem formularza.

Osoby samotne muszą się ubiegać o zasiłek samodzielnie, natomiast pary muszą występować o przyznanie pomocy razem, umieszczając w formularzu dane osobowe obu partnerów. Musicie zdecydować, które z was będzie występować jako główny opiekun dziecka i tym samym pobierać zasiłek.

Dane wymagane od osób wnioskujących o zasiłek, to:

 • wysokość dochodów w ostatnim roku podatkowym;
 • numer ubezpieczenia społecznego (National Insurance Number);
 • numer referencyjny Child Benefit, jeśli pobierasz ten zasiłek;
 • formularz P60 lub paski wypłat (payslips) – jeśli w ostatnim roku podatkowym byłeś zatrudniony;
 • Niepowtarzalny Referencyjny Numer Podatkowy (Unique Tax Reference Number - UTR) – jeśli w ostatnim roku podatkowym byłeś samozatrudniony;
 • informacje o innych pobieranych zasiłkach, rencie lub emeryturze, posiadanych oszczędnościach;
 • informacje o wydatkach związanych z opieką nad dzieckiem;
 • nazwa banku, imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego i numer rachunku, na który mają być wpłacane pieniądze.

Sprawdź jakie są najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu wniosku i dowiedz się jak ich uniknąć ze strony HMRC: How to avoid common mistakes on your tax credits claim form.

Odpowiedź ze strony urzędu odnośnie przyznania zasiłku i jego kwoty dostaniesz drogą pocztową w ciągu 30 dni.

Ostatnie uaktualnienie tematu: 10/01/2012
Jeśli Twoja sytuacja ulegnie zmianie

Pobierając zasiłek Child Tax Credit jesteś zobowiązany natychmiast poinformować HM Revenue & Customs o wszelkich nowych okolicznościach, jakie mogą mieć wpływ na jego wysokość – takich jak zmiana wysokości rocznych dochodów, zmiana stanu cywilnego, wyjazd poza Wielką Brytanię na więcej niż 8 tygodni (12 tygodni, jeśli Twoja nieobecność wiąże się z chorobą lub śmiercią kogoś bliskiego), narodziny kolejnego dziecka, zakończenie edukacji dziecka itd.

Jeśli nie poinformujesz o zmianach, które mogłyby wpłynąć na zmniejszenie kwoty zasiłku, będziesz zmuszony do zwrotu nadpłaty. Jeśli będziesz zwlekał z poinformowaniem o zmianach, dzięki którym przysługiwałyby Ci wyższe zasiłki, dostaniesz refundację tylko za trzy miesiące wstecz.

Informację o zmianie okoliczności można przekazać telefonicznie za pomocą Tax Credit Helpline: 0345 300 3900. Z zagranicy należy dzwonić na numer + 44 0289 053 81 92.

Ostatnie uaktualnienie tematu: 10/01/2012
Dalsze informacje i porady

Po dalszą pomoc i porady dotyczące zasiłku Child Tax Credit najlepiej zwrócić się bezpośrednio do urzędu podatkowego HM Revenue & Customs (www.hmrc.gov.uk). Skorzystaj z infolinii Tax Credit Helpline: 0345 300 3900, czynnej codziennie (oprócz świąt) od 8:00 do 20:00. Dla osób mających problemy ze słuchem lub mową funkcjonuje telefon tekstowy: 0345 300 3909.

Ostatnie uaktualnienie tematu: 10/01/2012
Fora dyskusyjne
Podyskutuj z innymi użytkownikami na forach Grup użytkowników w kategorii Rodzina i Dziecko.
Polecane artykuły:
Socjal zamiast pracy Socjal zamiast pracy

2,6 miliona Brytyjczyków pobiera Incapacity Benefit.50

Tax Credits Renewal - termin mija 31 lipca Tax Credits Renewal - termin mija 31 lipca

Pamiętajmy o informowaniu HMRC o zmianach obejmujących średnią liczbę przepracowanych godzin, podwyższenie stawki godzinowej i inne okoliczności istotne dla ustalenia świadczenia. W przeciwnym razie możemy zostać zmuszeni do zwrotu ewentualnej nadpłaty.50

Od początku kryzysu płace realne w UK spadły o 10 proc. Gorzej tylko w Grecji Od początku kryzysu płace realne w UK spadły o 10 proc. Gorzej tylko w Grecji

Jedyne trzy kraje OECD, w których płace realne spadły od 2007 roku to Grecja, Portugalia oraz Wielka Brytania.5

Kurs funta może nadal spadać Kurs funta może nadal spadać

Wcześniejsze od oczekiwań uformowanie rządu przez konserwatystów pozwoliło zatrzymać osłabianie funta. Sytuacja UK jest jednak daleka od stabilnej.4

8 nawyków, które pomogą zaoszczędzić 8 nawyków, które pomogą zaoszczędzić

Każdy ma inne finansowe cele – jeden chce kupić dom, a drugi rower. W jednym i drugim przypadku pomocna jest umiejętność oszczędzania. A to wydaje się łatwiejsze, jeśli opanujesz te 8 metod.17

 
© 2016 Emito.net
O nas Reklama Kontakt Partnerzy Wytyczne dla społeczności Prywatność Regulamin
Information in English: About Advertise Post a free classified ad Contact