Serwisy tematyczne
Strona głównaPoradnikiZasiłki i zapomogiCiąża i rodzicielstwo › Zasiłek na dziecko (Child Tax Credit)

Zasiłek na dziecko (Child Tax Credit)

Ostatnie uaktualnienie sekcji: 15/02/2016
 

Child Tax Credit to wsparcie finansowe dla osób wychowujących dzieci i młodzież uczącą się w pełnym wymiarze godzin. Nie musisz pracować, aby się o nie starać. Wysokość świadczenia zależeć będzie w dużej mierze od wysokości dochodów rodziny.

Komu przysługuje Child Tax Credit

O zasiłek Child Tax Credit (CTC) możesz się ubiegać jeśli spełniasz wszystkie poniższe kryteria:

 • ukończyłeś 16 lat;
 • mieszkasz na stałe w Wielkiej Brytanii (tu znajduje się Twój ośrodek interesów życiowych);
 • wychowujesz (samotnie bądź z partnerem) co najmniej jedno dziecko, które nie ukończyło jeszcze 16 roku życia lub ma 16 – 19 lat i wciąż uczy się w systemie dziennym (full-time non-advanced education).

Problem z otrzymaniem zasiłku mogą mieć rodziny, których roczny dochód przekracza 58 000 funtów, chyba że jest to rodzina z dzieckiem poniżej 1 roku życia, dzieckiem niepełnosprawnym lub wielodzietna z wysokimi kosztami opieki.

Aby sprawdzić czy kwalifikujesz się do otrzymywania tego świadczenia, możesz skorzystać z prostego kwestionariusza online, dostępnego na stronie brytyjskiego urzędu podatkowego, HM Revenue & Customs (HMRC): Tax credits - do you qualify?.

Jeżeli nie jesteś osobą samotną, lecz żyjesz w związku małżeńskim, związku cywilnym bądź z nieformalnym partnerem, z którym prowadzisz wspólne gospodarstwo domowe, musicie wspólnie ubiegać się o CTC i oboje powinniście w tym celu spełniać wymagane warunki. Sprawdź kto kwalifikuje się jako para (couple) do wspólnego ubiegania się o zasiłki na stronie HMRC: What counts as a couple for tax credits?.

Ostatnie uaktualnienie tematu: 02/05/2011
Zasiłek na dziecko które jest w Polsce

Jeżeli spełniasz powyższe warunki, możesz się starać o Child Tax Credit także wtedy, gdy Twoje dziecko przebywa w Polsce – na przykład w sytuacji, gdy uczy się ono w pełnym wymiarze godzin w tamtejszej szkole. Każda taka aplikacja rozpatrywana jest indywidualnie, dlatego w celu uzyskania dokładnych informacji, skontaktuj się z Tax Credit Helpline: 0345 300 3900 (infolinia czynna codziennie, oprócz świąt, w godzinach 8:00-20:00).

Ostatnie uaktualnienie tematu: 10/01/2012
Wysokość zasiłku Child Tax Credit

Child Tax Credit składa się z kilku dodatków (elementów). Całkowita kwota zasiłku obejmuje każdy dodatek, do którego jesteś uprawniony. Maksymalna roczna wysokość poszczególnych dodatków ustalana jest na dany rok podatkowy (od 6 kwietnia danego roku do 5 kwietnia następnego) i kształtuje się tak, jak widać w poniższej tabeli.

Maksymalna roczna wysokość poszczególnych dodatków
Rodzaj dodatku 2010-2011 2015-2016
Dodatek rodzinny (family element) – podstawowy dodatek przyznawany rodzinom z co najmniej jednym dzieckiem. Niezależnie od ilości dzieci w rodzinie, dodatek family element przyznawany jest jeden. £545 £545
Dodatek rodzinny dla rodzin z co najmniej jednym dzieckiem poniżej 1 roku życia (baby element) – przyznawany jest jeden, obok dodatku rodzinnego family element, niezależnie od ilości dzieci poniżej 1 roku życia. £545 Od kwietnia 2011 będzie wycofany
Dodatek na dziecko (child element) – osobny dodatek na każde dziecko za które jesteś odpowiedzialny. £2,300 £2,780
Dodatek na dzieci niepełnosprawne (disability element) – dodatek przyznawany, obok dodatku child element, na każde niepełnosprawne dziecko, jeśli przysługuje mu Disability Living Allowance lub jest zarejestrowane jako niewidome. £2,715 £3,140
Dodatek na dzieci z wysokim stopniem niepełnosprawności (severe disability element) – przyznawany na każde dziecko któremu przysługuje zasiłek Highest Rate Care Component. Stanowi uzupełnienie dodatku na dziecko child element i dodatku na dziecko niepełnosprawne disability element. £1,095 £1,275

Ostateczna wysokość przyznanego świadczenia naliczana będzie w oparciu o dochody Twoje i ewentualnego partnera z ostatniego roku podatkowego, poprzedzającego złożenie aplikacji.

Jeśli chcesz się zorientować na jaką wysokość zasiłku CTC możesz liczyć, skorzystaj z infolinii Tax Credit Helpline: 0345 300 3900.

Wpłaty wpływają bezpośrednio na konto beneficjenta (konto bankowe, konto oszczędnościowej kasy mieszkaniowej lub konto karty pocztowej) co tydzień lub co cztery tygodnie.

Ostatnie uaktualnienie tematu: 15/02/2016
Jak się ubiegać o zasiłek Child Tax Credit

Aby ubiegać się o Child Tax Credit (i jednocześnie Working Tax Credit), należy wypełnić formularz TC600, który należy zamówić telefonicznie kontaktując się z Tax Credit Helpline: 0345 300 3900 (infolinia czynna codziennie, oprócz świąt, w godzinach 8:00-20:00) i odesłać pocztą na adres:

Tax Credit Office
Preston
PR1 0SB

Skorzystaj z Tax Credit Helpline, jeśli będziesz miał jakiekolwiek problemy z wypełnieniem formularza.

Osoby samotne muszą się ubiegać o zasiłek samodzielnie, natomiast pary muszą występować o przyznanie pomocy razem, umieszczając w formularzu dane osobowe obu partnerów. Musicie zdecydować, które z was będzie występować jako główny opiekun dziecka i tym samym pobierać zasiłek.

Dane wymagane od osób wnioskujących o zasiłek, to:

 • wysokość dochodów w ostatnim roku podatkowym;
 • numer ubezpieczenia społecznego (National Insurance Number);
 • numer referencyjny Child Benefit, jeśli pobierasz ten zasiłek;
 • formularz P60 lub paski wypłat (payslips) – jeśli w ostatnim roku podatkowym byłeś zatrudniony;
 • Niepowtarzalny Referencyjny Numer Podatkowy (Unique Tax Reference Number - UTR) – jeśli w ostatnim roku podatkowym byłeś samozatrudniony;
 • informacje o innych pobieranych zasiłkach, rencie lub emeryturze, posiadanych oszczędnościach;
 • informacje o wydatkach związanych z opieką nad dzieckiem;
 • nazwa banku, imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego i numer rachunku, na który mają być wpłacane pieniądze.

Sprawdź jakie są najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu wniosku i dowiedz się jak ich uniknąć ze strony HMRC: How to avoid common mistakes on your tax credits claim form.

Odpowiedź ze strony urzędu odnośnie przyznania zasiłku i jego kwoty dostaniesz drogą pocztową w ciągu 30 dni.

Ostatnie uaktualnienie tematu: 10/01/2012
Jeśli Twoja sytuacja ulegnie zmianie

Pobierając zasiłek Child Tax Credit jesteś zobowiązany natychmiast poinformować HM Revenue & Customs o wszelkich nowych okolicznościach, jakie mogą mieć wpływ na jego wysokość – takich jak zmiana wysokości rocznych dochodów, zmiana stanu cywilnego, wyjazd poza Wielką Brytanię na więcej niż 8 tygodni (12 tygodni, jeśli Twoja nieobecność wiąże się z chorobą lub śmiercią kogoś bliskiego), narodziny kolejnego dziecka, zakończenie edukacji dziecka itd.

Jeśli nie poinformujesz o zmianach, które mogłyby wpłynąć na zmniejszenie kwoty zasiłku, będziesz zmuszony do zwrotu nadpłaty. Jeśli będziesz zwlekał z poinformowaniem o zmianach, dzięki którym przysługiwałyby Ci wyższe zasiłki, dostaniesz refundację tylko za trzy miesiące wstecz.

Informację o zmianie okoliczności można przekazać telefonicznie za pomocą Tax Credit Helpline: 0345 300 3900. Z zagranicy należy dzwonić na numer + 44 0289 053 81 92.

Ostatnie uaktualnienie tematu: 10/01/2012
Dalsze informacje i porady

Po dalszą pomoc i porady dotyczące zasiłku Child Tax Credit najlepiej zwrócić się bezpośrednio do urzędu podatkowego HM Revenue & Customs (www.hmrc.gov.uk). Skorzystaj z infolinii Tax Credit Helpline: 0345 300 3900, czynnej codziennie (oprócz świąt) od 8:00 do 20:00. Dla osób mających problemy ze słuchem lub mową funkcjonuje telefon tekstowy: 0345 300 3909.

Ostatnie uaktualnienie tematu: 10/01/2012
Fora dyskusyjne
Podyskutuj z innymi użytkownikami na forach Grup użytkowników w kategorii Rodzina i Dziecko.
Polecane artykuły:
Socjal zamiast pracy Socjal zamiast pracy

2,6 miliona Brytyjczyków pobiera Incapacity Benefit.50

Widmo Brexitu osłabia złotego Widmo Brexitu osłabia złotego

Polska waluta traci do euro w wyniku strachu inwestorów przed ewentualnym Brexitem.2

Brexit: multikulturowy networking na Tamizie po referendum Brexit: multikulturowy networking na Tamizie po referendum

Rejs poza integracją ma na celu celebrację wkładu środowisk przedsiebiorców w brytyjską gospodarkę. Event skierowany jest głównie do przedsiębiorców z branży IT, budowlanej, handlu oraz importu/eksportu, jednakże inne branże są także mile widziane.2

Overdraft - jak sobie z nim poradzić Overdraft - jak sobie z nim poradzić

Overdraft to nic innego, jak pożyczka od banku. Tyle, że mała i właściwie nie wiążąca się z żadnymi formalnościami.7

 
© 2016 Emito.net
O nas Reklama Kontakt Partnerzy Wytyczne dla społeczności Prywatność Regulamin
Information in English: About Advertise Post a free classified ad Contact