Do góry

10 najczęściej zadawanych pytań o rozwód w Polsce

Obywatele Polski bez względu na miejsce swojego zamieszkania, mają prawo uzyskać wyrok rozwodowy przed sądem w Polsce. Polacy mieszkający w UK, którzy rozważają rozwód, często zastanawiają się, czy korzystniej jest złożyć pozew w Polsce czy na Wyspach. Poniżej znajdziecie odpowiedzi na 10 najczęściej zadawanych pytań o rozwód w Polsce.

1. Czy trzeba mieć adres zameldowania w Polsce, aby móc się rozwieść przed sądem w Polsce?

Nie. Żeby uzyskać rozwód w Polsce wystarczające będzie, że małżonkowie mają polskie obywatelstwo. Istnieje możliwość uzyskania rozwodu przed sądem w Polsce, nawet jeśli od wielu lat żadna ze stron nie mieszka już w Polsce (ani nie jest zameldowana). Sądy w Polsce doręczają odpis pozwu i innych pism pozwanemu, który mieszka poza Polską. Istnieje również możliwość ustanowienia pełnomocnika, do którego sąd będzie kierował pisma.

2. Czy można rozwieść się przed sądem w Polsce, jeśli ślub był zawierany za granicą?

Tak. Bez względu na to, gdzie ślub był zawierany, jeśli małżonkowie:

  • są obywatelami RP (bez względu na to gdzie mieszkają) lub
  • oboje mieszkali wcześniej w Polsce, a jedno z nich nadal tam mieszka można złożyć pozew o rozwód przed Sądem Okręgowym w Polsce.

3. Czy trzeba przylecieć na rozprawę rozwodową do Polski?

Jeśli strona korzystająca z pomocy adwokata złoży wniosek o przeprowadzenie rozprawy on-line, nie będzie musiała stawiać się w Polsce na rozprawie. Wówczas małżonkowie mogą uczestniczyć w rozprawie w trybie zdalnym i nie muszą przylatywać do Polski.

4. Czy konieczne jest oddzielne zamieszkiwanie małżonków przed rozwodem w Polsce?

Nie. W przeciwieństwie do przepisów obowiązujących w UK, w Polsce nie trzeba wykazywać tzw. separacji faktycznej. To oznacza, że sąd w Polsce może wydać wyrok rozwodowy, nawet jeśli małżonkowie przez cały czas mieszkają razem.

5. Czy sąd w Polsce rozstrzyga przy rozwodzie o podziale majątku?

Taka sytuacja ma miejsce w drodze wyjątku, jeśli małżonkowie są zgodni co do podziału i złożą odpowiedni wniosek.

6. Czy można w Polsce rozwieść się na jednej rozprawie?

Oczywiście, wiele spraw kończy się orzeczeniem rozwodu po przeprowadzeniu jednej rozprawy (nawet jeśli zachodzi potrzeba przesłuchania świadków). Wszystko zależy od tego, czy małżonkowie są w stanie porozumieć się co do poszczególnych kwestii, o których musi orzec sąd. Jeśli mają oni wspólne małoletnie dzieci, wówczas sąd orzeka przy rozwodzie również o ich miejscu zamieszkania, władzy rodzicielskiej, alimentach, kontaktach z dziećmi. Nawet jeśli małżonkowie nie są zgodni co do wszystkich kwestii, często udaje się uzyskać wyrok rozwodowy na pierwszej rozprawie.

7. Czy druga strona musi wyrazić zgodę na rozwód, żeby mógł zostać wydany wyrok przed sądem w Polsce?

Nie. Osoba pozwana w sprawie o rozwód przed sądem w Polsce nie musi wyrażać zgody na rozwód, żeby sąd mógł wydać wyrok. Przesłanką orzeczenia rozwodu w Polsce jest trwały i zupełny rozkład pożycia, a nie zgoda pozwanego. Czasami osoby, które są pozwane w sprawie o rozwód, próbują szantażować osobę, która wnosi pozew (powoda), że nie wyrażą zgody na rozwód. Zgoda osoby pozwanej nie jest potrzebna, aby wyrok w Polsce mógł zostać wydany.

8. Czy sąd przy rozwodzie w Polsce orzeka również o alimentach?

Tak, jeśli małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci, sąd w Polsce przy rozwodzie musi orzec również o wysokości alimentów na dzieci. Ustalając ich wysokość sąd bierze pod uwagę dwa kryteria:

  • zarobkowe i majątkowe możliwości osoby zobowiązanej do ich zapłaty (nie mylić z aktualnie osiąganymi dochodami) oraz

  • usprawiedliwione potrzeby uprawnionego (dziecka).

Odrębną kwestią są alimenty na małżonka, o których sąd może orzekać po spełnieniu dodatkowych warunków.

9. Ile czeka się na rozprawę rozwodową w Polsce?

W Polsce sprawy rozwodowe są rozpatrywane przez 46 Sądów Okręgowych. Czas oczekiwania na rozprawę różni się pomiędzy poszczególnymi okręgami. Z pewnością czas wyznaczenia rozprawy jest szybszy, jeśli pozew nie zawiera żadnych braków formalnych, jest sporządzony w sposób prawidłowy. Zazwyczaj czas oczekiwania nie powinien przekroczyć kilku miesięcy od złożenia pozwu.

10. Czy trzeba mieć adwokata do sprawy o rozwód w Polsce?

Chociaż skorzystanie z pomocy adwokata w Polsce nie jest obowiązkowe, warto zastanowić się nad tym rozwiązaniem, aby uniknąć stresu i długotrwałego postępowania, a także konieczności osobistego stawienia się na rozprawę (co wiąże się z przylotem do Polski). Zlecenie prowadzenia sprawy profesjonalnemu pełnomocnikowi eliminuje powyższe problemy. Jeśli osoba, która nie mieszka w Polsce nie ustanowi adwokata do reprezentowania swoich interesów przed sądem, sąd zobowiąże ją do wskazania pełnomocnika do doręczeń w kraju.

W artykule „Jak wygląda rozprawa rozwodowa przed sądem w Polsce” można przeczytać, jak wygląda rozprawa rozwodowa przed sądem w Polsce. Postępowanie sądowe jest ściśle sformalizowane i wiąże się z koniecznością przedstawienia odpowiednich dokumentów, formułowania we właściwym czasie stosownych wniosków, dlatego warto rozważyć skorzystanie z pomocy profesjonalisty.


O autorce

Katarzyna Zagata – adwokat, specjalizuje się w prowadzeniu spraw Polaków mieszkających za granicą przed sądami w Polsce, udziela również porad prawnych on-line za pośrednictwem serwisu www.kancelaria.zagata.pl. Pomaga w uzyskiwaniu odszkodowań na drodze sądowej, ale również obsłudze biznesu, prawie rodzinnym, spadkowym i pracy.

Czytaj na Emito.net

Jak przeprowadzić rozwód w Polsce mieszkając w UK?

Co zrobić, kiedy rodzic porywa dziecko do Polski?

Jak znieść współwłasność nieruchomości w RP

Czy trzeba stawiać się na rozprawie przed sądem w Polsce?

Komentarze